Bibelen kan læses på mange måder. En af måderne er nærlæsningen og det dybdegående studie. Foto: Bibelselskabet
Bibelen kan læses på mange måder. En af måderne er nærlæsningen og det dybdegående studie.

Kirkelig undervisning - for studiekredse

Forslag til studiekreds om Første Mosebog

Sørens Holsts kommentar til Første Mosebog er meget velegnet til brug for en studiekreds, uanset om man ønsker at læse Første Mosebog fra en ende af eller foretrækker at koncentrere sig om udvalgte temaer. Indholdsfortegnelsen alene kan tjene som inspiration. Desuden kan bogen sagtens læses af menigmand, så den kan inddrages som fælles læsestof i studiekredsen sammen med Biblens egen tekst.I kap. 8 nævnes eksempler på værker i verdenslitteraturen, som har fået inspiration fra Første Mosebog. Det er også en mulighed for en studiekreds at læse et eller flere udvalgte værker og søge Biblens spor i værkerne. Det er en studiekreds af mere litterært tilsnit, men stadig med Biblen som ledetråd.

Forslag til studiekreds om Jobs Bog, dvs. om det onde og lidelsens problem

Jobs Bog behandler spørgsmålet om, hvor det onde kommer fra, og om der er mening med og retfærdighed i den lidelse, som mennesker møder. I bogens dialoger møder man forskellige menneskesyn og gudsopfattelser. Bogen er et opgør med den forestilling, at det går den gode godt og den onde dårligt. Jobs Bog er lang og sine steder svær at læse, fordi dialogen og argumenterne kan være svære at holde rede på. Her er der hjælp at hente i Peter Madsens 'Historien om Job', som på en klar og enkel måde formidler de forskellige standpunkter i Jobs samtaler med vennerne. Dette emne vil formentlig aldrig miste sin aktualitet. Peter Madsens tegneserie er et nutidigt og lettilgængeligt redskab til at tage fat på problemet og danne sig et overblik over Jobs Bog, som man så før eller efter eller sideløbende kan læse helt eller i uddrag. Den danske film Adams Æbler vil være oplagt at vise i denne sammenhæng.

Forslag til et undervisningsforløb for voksne om påsken og dens udtryk i kunstens verden

I fastetiden indbydes til en række aftener, der vil fortælle påskens historie. Evt. knyttet til hver af påskens dage, sådan at udgangspunktet er den bibelske fortælling om påsken fra palmesøndag over skærtorsdag og langfredag til påskedag. Fortællingerne kan derefter belyses via kunsten. Således at nogle af de forskellige fortolkninger, der gives i kunstens verden, bliver et levende udtryk for eksempler på påskens betydning for mennesker gennem tiderne. Der er masser af muligheder i litteraturen og billedkunsten, hent f.eks. inspiration i 'Det Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie'. Man kan tage udgangspunkt i Isenheimeralteret fra Colmar og/eller i et stykke musik, fx Wagners Parsifal, som er en Langfredags-opera, eller Bachs Matthæuspassion. Hertil kan man hente forberedelse i bogen derom fra 'Bibel og Musik-serien'.

Bibelen for konfirmandforældre

'Konfirmandbibelen' egner sig også til en gennemgang for konfirmandforældre, hvor man som voksen kan få svar på de spørgsmål, som konfirmanden møder. Af og til efterlyser konfirmandforældre undervisning i det, som konfirmanderne undervises i. En undervisningstime i Bibelen kunne være en måde at imødekomme det ønske og samtidig fylde vægtigt indhold på et forældremøde.

Relevante materialer fra Bibelselskabets nethandel

Kommentar til Første Mosebog

Historien om Job

Det Nye Testamente - Illustreret