Michelangelo har malet Adam og Eva der spiser den forbudne frugt og fordrives fra Paradis. Hvordan mon det føles at blive fordrevet fra sit hjem?
Michelangelo har malet Adam og Eva der spiser den forbudne frugt og fordrives fra Paradis. Hvordan mon det føles at blive fordrevet fra sit hjem? Maleriet findes i loftet af det Sixtinske Kapel. Foto: Wikimedia Commons.

Sonja Klakegg Larsen

Ind i de bibelske fortællinger - Tænk hvis det var mig

Selvom Bibelens tekster er flere tusind år gamle, er mange af fortællingerne aktuelle den dag i dag. De handler om livets store spørgsmål, om relationer, tro, håb og kærlighed. De handler om dig og mig, mener Sonja Klakegg Larsen, der her har giver inspiration til, forskellige/anderledes måder og indgangs-vinkler til at arbejde videre/ gå i dybden med bibelfortællingerne.

Undervisningsforløb: Ind i de bibelske fortællinger (til mellemtrinnet og overbygningen)

Gode fortællinger drager tilhørerne ind i fortælleuniverset. Bibelen er en skatkiste af sådanne sjove, spændende, uhyggelige og opbyggelige historier.  Indlevelse og empati er vigtige egenskaber i mødet med andre. Mange af Bibelens fortællinger er oplagte at bruge til at fremme disse egenskaber. Lad eleverne bruge fantasien, se en sag fra forskellige synsvinkler og sætte sig ind i andres situation med følgende øvelser:  

Vælg et billede

Eleverne skal, alene eller to og to, lave en søgning på Google-billeder, af en bibelfortælling som er blevet fortalt på klassen. (Læreren vælger en fortælling)

Spørgsmål til eleverne:

 • Vælg et billede og lav en beskrivelse af det. 
 • Hvilke(n) person(er) er med, og hvordan agerer de på billedet? 
 • Hvilke farver er der brugt, (Evt. hvilken stilart er billedet malet i.)
 • Begrund hvorfor du/I valgte netop det billede. 
 • Er der symboler i billedet, hvis ja hvilke?
 • Fortæl eller skriv en tekst til billedet, som beskriver, hvad det udtrykker.

Vælg en person

Læreren har udvalgt et maleri til fortællingen, som alle eleverne skal arbejde med. Hver elev skal vælge en person i maleriet. Tag udgangspunkt i personens ansigtsudtryk, kropsholdning og farver, samt personens relation/ manglende relation til de andre på kunstværket.

Spørgsmål til eleverne:

 • Er der en eller flere personer i billedet, der taler mere til dig end andre? Begrund dit svar.
 • Hvordan er personen, du har valgt, fremstillet? 
 • Hvilket indtryk giver det dig af personen? 

Resultaterne fremlægges på klassen. 

 • Samtal om hvordan kunst kan tale forskelligt til beskuerne. 

Tegn eller mal et portræt

Tegning og fortælling hører ofte sammen. Bed fx eleverne om at tegne den episode i fortællingen, de synes bedst om. Andre gange lyder opgaven måske på at tegne en bestemt episode. En anderledes opgave kan være, at bede børnene lave et portræt af én af fortællingens personer.

I oldtiden mente man, at ansigtet afspejlede selve identiteten og karakteren af personens væsen.

 • Tal om hvad et portræt (inkl. selvportræt) er? 

Opgaven kan lyde på: 

 • at tegne/male personen som I tror/ synes vedkommende har set ud.
 • at tegne/ male hvordan I tror, personen ville have malet sig selv (et selvportræt)

Skriv en lille tekst under portrættet. (Er det et ”selvportræt” skal teksten skrives i ”Jeg- person”.)

 • Hvem forestiller det? 
 • Hvordan er personen? - Opførsel og væremåde. 
 • Har personen særlige kendetegn? 
 • Stemmer opførsel og portrættering overens? 

De færdige portrætter og undertekster kan efterfølgende udstilles i klassen.

Den magiske stol

En elev vælges eller melder sig til at sidde i ”den magiske stol”. Det særlige ved stolen er, at hvis man sætter sig i den, bliver man straks forvandlet til en person fra bibelhistorien. Så snart eleven har sat sig, løfter læreren sløret for, hvem han/hun er blevet til. Eleven skal nu forestille at være denne person. De andre elever skal interviewe den ”forvandlede” elev. Øvelsen går ud på, for den der sidder i stolen, at kunne leve sig ind i ”sin persons” situation. - Bedst muligt svare på spørgsmålene, som vedkommende tror, personen ville have tænkt og svaret. For resten af eleverne handler det om at stille gode og skarpe spørgsmål. Der må meget gerne gå sport i at stille det bedste spørgsmål! Det er ikke forbudt at spørge om: Hvad fik du at spise til morgenmad, - men er det interessant i forhold til historien? 

Lærerens opgave er at være ordstyrer og at pointere, når der kommer gode, reflekterede spørgsmål og svar.