De helligtrekonger bringer gaver til Jesusbarnet. Gobelin af Edward Burne-Jones.
I Matthæusevangeliet fortælles det, at vise mænd fra Østerland bragte guld, røgelse og myrra som gaver til Jesusbarnet. Illustration: Gobelin af Edward Burne-Jones.

Tine Lindhardt og Cecilie Vestergaard Raaberg

Helligtrekonger: Med de vise mænd på barselsbesøg

For de fleste danskere er julen slut den 27. december og allersenest nytårsaften. Granguirlanderne på gader og stræder er for længst pillet ned, og ingen ville drømme om at spise en klejne. Men i virkeligheden slutter julen først den 6. januar, hvor vi fejrer helligtrekonger

Kristne over hele verden holder fast i, at julen først er fuldendt, når man har holdt festen for de hellige tre konger.

I den græsk-ortodokse kirke er helligtrekonger endda selve aftenen, hvor man fejrer Jesus’ fødsel. Her fejrer man epifani-festen. Epifani betyder tilsynekomst, og man fejrer, at det lille Jesusbarn viser sig at være mere end et almindeligt barn: det er Gud selv, der er kommet til verden.

Vise mænd fra Østerland

Pudsigt nok kan vi slet ikke finde tre hellige konger i Bibelen, men derimod ’nogle vise mænd fra Østerland’. Fortællingen om dem står i Matthæusevangeliet 2,1-12.

De vise mænd er stjernetydere, og en dag opdager de en ny stjerne på himlen og forstår det som et tegn på, at en ny konge er blevet født.

Guld, røgelse og myrra skær

Stjernen leder vismændene hele vejen til stalden i Betlehem, hvor de finder det lille Jesusbarn og lader sig falde til jorden for at tilbede ham. Blandt andet giver de ham gaver – guld, røgelse og myrra, som er indtørret gummiharpiks, et stærkt aromatisk og dyrt krydderi.

De fornemme gaver har smittet af på vores juletraditioner og  er efterhånden blevet til de julegaver, vi i dag giver hinanden.

Måske er det også derfor, at man efterhånden har besluttet sig for, at der var tre mænd, og at de var konger: der var tre gaver, og de var så kostbare, at man måtte være af meget fin byrd for at have råd til dem.

Kaspar, Melchior og Balthazar

I middelalderen kom der mere og mere fyld på fortællingen om de vise mænd fra Østerland. Man gav dem blandt andet navne – Kaspar, Melchior og Balthazar. Og man knyttede dem til hver deres verdensdel – Asien, Europa og Afrika. Derfor er den ene af vismændene, ofte Balthazar, traditionelt afbildet som sort afrikaner.

Jesus er for alle

Hverken i Bibelen eller i traditionen kommer vismændene altså fra Israel. Det vil sige, at det er ikke-jøder, der sammen med hyrderne er de første til at tilbede Jesus. 

Det fik stor betydning i den tidligste kirke. Det var nemlig en fortælling, som gjorde det tydeligt, at Jesus var kommet til jorden for alle menneskers skyld. Det er stadig en vigtig pointe at huske – at kristendommen er en religion for alle folkeslag, alle mennesker af alle hudfarver, fattige hyrder såvel som velhavende, veluddannede stjernetydere.

Dejlig er den himmelblå

Til helligtrekonger synger man gerne salmen Dejlig er den himmelblåsom handler om de vise mænd og deres rejse efter stjernen.

Og så venter påsken - men først kommer nu fasten.

Læs beretningen om de vise mænd i Matthæusevangeliet 2,1-12