Bibel 1604
Bibelen er en meget lang bog. Derfor er det udvalgte fortællinger der bliver læst i skolen.

John Rydahl

De 150 vigtigste fortællinger fra Bibelen

John Rydahl giver sit bud på de vigtigste 150 fortællinger fra Bibelen.

Det Gamle Testamente:

Urhistorien: 

Skabelsen

Syndefald

Kain og Abel

Noas Ark

BabelstårnetPatriarkerne: 

-Abraham 

Kaldelse

Indgåelse af pagt (herunder omskærelse)

Graviditetsproblematikken

Herrens besøg i Mamre

Sodoma og Gomorra

Forstødelsen af Hagar og Ismael

Isaks ofring-Isak 

Førstefødselsretten (Esau og Jakob)

Velsignelsen

Jakobs flugt og drøm

Lea og Rakel

Jakobs kamp med Gud og genforeningen-Jakob 

Josef og hans brødre (drømmene og ofringen)

Josef i Egypten (4 x drømmetydning og kornminister)

Josef’s genforening med sine brødre

Israel i Egypten – herunder slaverietMoses 

Fødsel og opvækst

Flugt

Udvælgelse (tornebusk)

Moses i Egypten (de 10 plager)

Indstiftelsen af påskenUdfrielsen af Egypten Vandringen gennem ørkenen

Overgangen over Det røde hav

Manna og vagtler i ørkenen

Moses slår vand af klippen

Kampe mod lokalbefolkninger

Sinaj og de 10 bud

Guldkalven

Forordninger (pagtens ark, sabbat, tempel mv.)

Syndebukken

De tolv spejdere

Kobberslangen

Bileams æsel

Indsættelsen af Josva

Moses’ dødDet forjættede land 

Overgangen over Jordan

Jerikos mure

Erobringen af landet

Israels 12 stammerDommertiden

Debora

Samson

JeftaKongetiden 

Samuel (Udvælgelse, kampe, salvelse)

Saul

David 

- Udvælgelse

- Ansættelse ved hoffet (harpespiller)

- Kampen mod Goliat

- David bliver konge

- Jerusalem som hovedstad

- David og Batseba (uriasposten)

Salomo 

- Templet i Jerusalem

- Salomos visdom

- Salomos rigdom

- Dronningen af Saba

- Rigets deling

Job (Prøvelse, tro og oprejsning)Eksilet 

Daniel som drømmetyder

Daniels venner i ildovnen

Daniel i løvekulen

Tilbagevenden til Israel og det nye tempelProfeterne 

Prædikeren

Jeremias

Esajas

Ny Testamente:

Jesu liv 

Bebudelse

Johannes’ fødsel

Jesu fødsel

Hyrderne på marken

De vise mænd

Flugten til Egypten

Barnemordet i Betlehem

Tilbagekomsten fra Egypten

Den 12-årige Jesus i templet

Johannes Døberen i ørkenen

Jesus’ dåb

Fristelsen i ørkenen

Jesus i Nazaret

Demonuddrivelsen

Discipelkaldelsen

Helbredelsen af den lamme i Kapernaum

Bjergprædiken 

- Saligprisningerne

- Fadervor

- Den gyldne regel

Aksplukningen på sabbatten

Brylluppet i Kana

Stormen på søen

Helbredelsen af Jairus’ datter

Johannes Døbers død

Vandringen på søen

Bespisningen af 5000 mand

Spørgsmålet om rent og urent

Kvinden grebet i ægteskabsbrud

Forklarelsen på bjerget

Opvækkelsen af Lazarus

Det største bud i loven

Verdensdommen

Zakæus

Indtoget i Jerusalem

Tempelrydningen

Judas’ forræderi

Nadveren

Jesus i Getsemane

Tilfangetagelsen

Jesus for rådet

Judas’ død

Peters fornægtelse

Jesus for Pilatus

Jesus for Herodes

Tornekroningen

Korsfæstelse og død

Den tomme grav

Mødet med den opstandne

Den vantro Thomas

Missionsbefalingen

HimmelfartenLignelser 

Huset på klippen og på sand

Sædemanden

Den fortabte søn

Den gældbundne tjener

Arbejderne i vingården

Den barmhjertige samaritan

Den rige bonde

Kongesønnens bryllup

Figentræet

De betroede talenter

Sennepsfrøet og surdejen

Den rige mand og Lazarus

Farisæeren og tolderen

De betroede pundJeg er ord 

Verdens lys

Livets brød

Den gode hyrde

Vejen, sandheden og livet

Det sande vintræDe første kristne 

Pinseunderet

Forfølgelsen af de kristne

Steningen af Stefanus

Paulus’ omvendels 

Etableringen af menigheder

Paulus i fængsel

Paulus i RomUdvalgte pointer fra Paulus’ breveJohannes’ Åbenbaring 

Undergang og ny begyndelse 

Det ny Jerusalem