Bibel 1604
Bibelen er en meget lang bog. Derfor er det udvalgte fortællinger der bliver læst i skolen.

John Rydahl

De 150 vigtigste fortællinger fra Bibelen

John Rydahl giver sit bud på de vigtigste 150 fortællinger fra Bibelen.

Det Gamle Testamente:

Urhistorien: 
Skabelsen
Syndefald
Kain og Abel
Noas Ark
Babelstårnet

Patriarkerne: 
-Abraham 
Kaldelse
Indgåelse af pagt (herunder omskærelse)
Graviditetsproblematikken
Herrens besøg i Mamre
Sodoma og Gomorra
Forstødelsen af Hagar og Ismael
Isaks ofring

-Isak 
Førstefødselsretten (Esau og Jakob)
Velsignelsen
Jakobs flugt og drøm
Lea og Rakel
Jakobs kamp med Gud og genforeningen

-Jakob 
Josef og hans brødre (drømmene og ofringen)
Josef i Egypten (4 x drømmetydning og kornminister)
Josef’s genforening med sine brødre
Israel i Egypten – herunder slaveriet

Moses 
Fødsel og opvækst
Flugt
Udvælgelse (tornebusk)
Moses i Egypten (de 10 plager)
Indstiftelsen af påsken

Udfrielsen af Egypten Vandringen gennem ørkenen
Overgangen over Det røde hav
Manna og vagtler i ørkenen
Moses slår vand af klippen
Kampe mod lokalbefolkninger
Sinaj og de 10 bud
Guldkalven
Forordninger (pagtens ark, sabbat, tempel mv.)
Syndebukken
De tolv spejdere
Kobberslangen
Bileams æsel
Indsættelsen af Josva
Moses’ død

Det forjættede land 
Overgangen over Jordan
Jerikos mure
Erobringen af landet
Israels 12 stammer

Dommertiden
Debora
Samson
Jefta

Kongetiden 
Samuel (Udvælgelse, kampe, salvelse)
Saul
David 
- Udvælgelse
- Ansættelse ved hoffet (harpespiller)
- Kampen mod Goliat
- David bliver konge
- Jerusalem som hovedstad
- David og Batseba (uriasposten)
Salomo 
- Templet i Jerusalem
- Salomos visdom
- Salomos rigdom
- Dronningen af Saba
- Rigets deling
Job (Prøvelse, tro og oprejsning)

Eksilet 
Daniel som drømmetyder
Daniels venner i ildovnen
Daniel i løvekulen
Tilbagevenden til Israel og det nye tempel

Profeterne 
Prædikeren
Jeremias
Esajas

Ny Testamente:

Jesu liv 
Bebudelse
Johannes’ fødsel
Jesu fødsel
Hyrderne på marken
De vise mænd
Flugten til Egypten
Barnemordet i Betlehem
Tilbagekomsten fra Egypten
Den 12-årige Jesus i templet
Johannes Døberen i ørkenen
Jesus’ dåb
Fristelsen i ørkenen
Jesus i Nazaret
Demonuddrivelsen
Discipelkaldelsen
Helbredelsen af den lamme i Kapernaum
Bjergprædiken 
- Saligprisningerne
- Fadervor
- Den gyldne regel
Aksplukningen på sabbatten
Brylluppet i Kana
Stormen på søen
Helbredelsen af Jairus’ datter
Johannes Døbers død
Vandringen på søen
Bespisningen af 5000 mand
Spørgsmålet om rent og urent
Kvinden grebet i ægteskabsbrud
Forklarelsen på bjerget
Opvækkelsen af Lazarus
Det største bud i loven
Verdensdommen
Zakæus
Indtoget i Jerusalem
Tempelrydningen
Judas’ forræderi
Nadveren
Jesus i Getsemane
Tilfangetagelsen
Jesus for rådet
Judas’ død
Peters fornægtelse
Jesus for Pilatus
Jesus for Herodes
Tornekroningen
Korsfæstelse og død
Den tomme grav
Mødet med den opstandne
Den vantro Thomas
Missionsbefalingen
Himmelfarten

Lignelser 
Huset på klippen og på sand
Sædemanden
Den fortabte søn
Den gældbundne tjener
Arbejderne i vingården
Den barmhjertige samaritan
Den rige bonde
Kongesønnens bryllup
Figentræet
De betroede talenter
Sennepsfrøet og surdejen
Den rige mand og Lazarus
Farisæeren og tolderen
De betroede pund

Jeg er ord 
Verdens lys
Livets brød
Den gode hyrde
Vejen, sandheden og livet
Det sande vintræ

De første kristne 
Pinseunderet
Forfølgelsen af de kristne
Steningen af Stefanus
Paulus’ omvendels 
Etableringen af menigheder
Paulus i fængsel
Paulus i Rom

Udvalgte pointer fra Paulus’ breve

Johannes’ Åbenbaring 
Undergang og ny begyndelse 
Det ny Jerusalem