Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 74

Maskil af Asaf.

Hvorfor har du forstødt os for evigt, Gud,

hvorfor flammer din vrede op mod de får, du vogter?

Husk din menighed, som du vandt i gamle dage,

de stammer, du løskøbte til ejendom,

Zions bjerg, hvor du tog bolig.

Ret dine skridt mod de endeløse ruiner,

alt har fjenden ødelagt i helligdommen!

Dine fjender brølede på dit åbenbaringssted,

de opstillede deres bannere som tegn.

Det så ud, som når man løfter

økser i skovens tætte krat,

da de med økser og brækjern

sønderslog alt det udskårne træværk.

De stak ild på din helligdom,

de vanærede dit navns bolig helt til grunden.

De tænkte: »Vi underkuer dem alle.«

De brændte alle Guds åbenbaringssteder i landet.

Vore egne tegn ser vi ikke,

der er ikke mere nogen profet,

ingen blandt os ved, hvor længe det skal vare.

Hvor længe, Gud, skal fjenden spotte

og modstanderen vedblive at håne dit navn?

Hvorfor trækker du din hånd tilbage

og holder din højre skjult i kappefolden?

Gud er min konge fra ældgammel tid,

han, som gjorde frelsesgerninger på jorden.

Du bragte havet i oprør i din styrke

og knuste dragehovederne på vandet.

Du knuste Livjatans hoveder

og gav dem som føde til havets fisk.

Du brød vej for kilde og bæk,

du udtørrede vandfyldte strømme.

Din er dagen, din er natten,

du har givet solen og månen deres plads.

Du har fastlagt landjordens grænser,

sommer og vinter har du skabt.

Husk dette, Herre: Fjenden spotter,

et tåbeligt folk håner dit navn.

Giv ikke din dues liv til vilddyr,

glem ikke for evigt dine hjælpeløses liv!

Husk på pagten! For landets mørke

er fuldt af stønnen og vold.

Den undertrykte skal ikke vige i skændsel;

den hjælpeløse og fattige skal lovprise dit navn.

Rejs dig, Gud, og før din sag!

Husk, at tåben spotter dig dagen lang!

Glem ikke dine fjenders råb,

dine modstanderes larm, der stadig rejser sig.

Note:

Se til Sl 32,1.

Krydshenvisning:

Sl 100,3

Krydshenvisning:

Sl 68,17

Krydshenvisning:

2 Kong 25,9

Krydshenvisning:

2 Mos 14,21-22

Krydshenvisning:

Job 3,8 40,25

Sl 104,26

Es 27,1

Krydshenvisning:

Sl 78,15

Krydshenvisning:

1 Mos 1,14

Sl 104,19

Krydshenvisning:

Sl 14,1-3

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd