Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 33

Intet ondt skal tilstøde den, der frygter Herren,

og gang på gang vil han blive reddet ud af prøvelser.

Den vise hader ikke loven;

men den, der følger den på skrømt, er som et skib i storm.

Den forstandige sætter sin lid til loven,

for ham er loven pålidelig som et guddommeligt orakel.

Forbered dig på, hvad du vil sige, så bliver du hørt,

gør brug af alt, hvad du har lært, og giv så dit svar.

Et vognhjul er tåbens indre,

og som akslen, der drejer rundt, er hans tanker.

En brunstig hingst er som en ven, der spotter,

den vrinsker, uanset hvem der rider den.

Tilværelsens dobbelthed

Hvorfor er den ene dag bedre end den anden,

når dog alt dagslys året rundt kommer fra solen?

I sin kundskab gjorde Herren forskel på dem,

og han fastsatte forskellige højtider og fester.

Nogle dage ophøjede og helligede han,

andre gjorde han til almindelige dage.

Alle mennesker er kommet af støv,

og Adam blev dannet af jord.

I sin store indsigt gjorde Herren forskel på dem

og fastlagde forskellige veje for dem.

Nogle af dem velsignede og ophøjede han,

andre helligede han og lod dem træde frem for sig.

Andre igen forbandede og ydmygede han,

og han fjernede dem fra deres sted.

Som leret er i pottemagerens hånd

– han former det, som han finder for godt –

sådan er menneskene i deres skabers hånd,

han tildeler dem, hvad han skønner rigtigt.

Over for det onde står det gode,

over for døden står livet.

På samme måde står synderen over for den gudfrygtige.

Sådan skal du betragte alle den Højestes værker:

de står to og to, det ene over for det andet.

Sirak som visdomslærer

Også jeg har – som den sidste – utrætteligt taget del i arbejdet

som en, der plukkede rent efter drueplukkerne;

men ved Herrens velsignelse kom jeg foran

og kunne fylde vinpersen som drueplukker.

Tænk på, at jeg ikke kun har slidt for mig selv,

men for alle dem, der søger belæring.

Hør da på mig, I folkets stormænd,

I menighedens ledere, lyt til mig!

Uafhængighed

Lad ikke din søn eller kone, din bror eller ven

få magt over dig, så længe du lever;

og overgiv ikke dine penge til en anden,

så du kommer til at fortryde det og må bede om at få dem igen.

Så længe du lever og endnu kan trække vejret,

må du ikke vige pladsen for noget andet menneske.

Det er bedre, at dine børn skal bede dig om noget,

end at du skal gå til dine sønner for at få hjælp.

I alt, hvad du gør, skal du sørge for at være den bedste;

lad ingen plet falde på din ære.

Først når dine levedage er til ende,

og du skal dø, skal du fordele din arv.

Behandling af trælle

Foder, stokkeslag og byrder til et æsel,

brød, prygl og arbejde til en træl!

Sæt ham i arbejde med prygl, så får du det let;

lad ham gå ubeskæftiget, så vil han søge at få sin frihed.

Åg og seletøj bøjer dyrets nakke,

til en ondskabsfuld træl skal der plager og pinsler.

Hold ham til arbejdet, så han ikke går ledig;

af lediggang lærer man meget ondt.

Sæt ham til at bestille noget, som sig hør og bør,

men hvis han ikke underkaster sig, så læg ham i tunge lænker.

Gå dog ikke for vidt i forhold til noget menneske,

og gør intet, uden at du har retten med dig.

Hvis du kun har én træl, skal han have det som du selv,

for du har jo købt ham med blod.

Hvis du kun har én træl, skal du behandle ham som en bror,

for du behøver ham, som du behøver dig selv!

Hvis du mishandler ham, og han forlader dig og løber bort,

hvor vil du så søge efter ham?

Krydshenvisning:

Job 5,19

Ordsp 12,21

Sir 2,1-5

Note:

sætter sin lid til loven: efter alle græske håndskrifter. Göttingerudgaven retter efter Hebr. til sætter sin lid til ordet.

Krydshenvisning:

1 Mos 1,14

Krydshenvisning:

1 Mos 2,3

Krydshenvisning:

1 Mos 2,7

Krydshenvisning:

Es 29,16

Jer 18,6

Visd 15,7

Krydshenvisning:

Præd 7,13-14

Sir 42,24-25

Krydshenvisning:

Sir 24,30-34

Krydshenvisning:

Sir 24,30-34

Krydshenvisning:

Sir 24,30-34

Krydshenvisning:

Sir 24,30-34

Visd 6,1-2

Krydshenvisning:

Ordsp 26,3

Krydshenvisning:

Sir 42,5

Note:

Hvis du kun har én træl (to gange): efter Hebr. Alle græske håndskrifter og Göttingerudgaven har Hvis du har en træl.

Krydshenvisning:

2 Mos 21,1-6

3 Mos 25,46

Krydshenvisning:

5 Mos 23,16-17

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd