Bibelen online

Ezekiels Bog Kapitel 36

Israels bjerge befolkes på ny

Du, menneske, du skal profetere om Israels bjerge og sige: Israels bjerge, hør Herrens ord! Dette siger Gud Herren: Fjenderne hoverer over jer: »De evige høje er blevet vores ejendom!« Derfor skal du profetere og sige: Dette siger Gud Herren: Fra alle sider har man hærget og jaget jer, så I er blevet de andre folks ejendom; I er kommet i folkemunde, og der bliver snakket om jer. Hør derfor Gud Herrens ord, Israels bjerge! Dette siger Gud Herren til bjergene og højene, til vandløbene og dalene, til de øde ruiner og de forladte byer, som blev til bytte og til spot for de andre folk rundt om. Ja, dette siger Gud Herren: Med brændende lidenskab vil jeg tale imod de andre folk og imod hele Edom, som med inderlig skadefryd og dyb foragt tog mit land som deres ejendom for at fordrive folket og udplyndre det.

Derfor skal du profetere om Israels land og sige til bjergene og højene, til vandløbene og dalene: Dette siger Gud Herren: I min lidenskab og harme taler jeg, fordi I måtte bære folkenes spot. Derfor siger Gud Herren: Jeg løfter min hånd og sværger, at folkene rundt om jer skal bære deres egen spot. Men I, Israels bjerge, skal sætte grene og bære frugt for mit folk Israel, for de kommer snart. Se, jeg vender mig til jer, og I skal opdyrkes og tilsås. Jeg gør mennesker talrige på jer, hele Israels hus. Byerne skal befolkes, og ruinerne genopbygges. Jeg gør både mennesker og dyr talrige på jer; de skal blive talrige og frugtbare. Jeg befolker jer som tidligere, og I skal blive rigere end før. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg bringer mennesker, mit folk Israel, til jer. De skal tage dig i besiddelse, så du bliver deres ejendom; du skal ikke mere gøre dem barnløse.

Dette siger Gud Herren: Man siger om dig, at du æder mennesker og gør dit folk barnløst; men du skal ikke mere æde mennesker og gøre dit folk barnløst, siger Gud Herren. Jeg vil ikke mere lade folkenes spot lyde over dig, og du skal ikke mere bære folkeslagenes hån; du skal ikke mere gøre dit folk barnløst, siger Gud Herren.

Renselsen og genopbygningen af Israel

Herrens ord kom til mig: Menneske, da Israel boede i sit land, gjorde de det urent med deres færd og gerninger. Deres færd var i mine øjne som urenheden under menstruation, og jeg udøste min harme over dem, fordi de havde udgydt blod i landet og gjort det urent med deres møgguder. Jeg spredte dem blandt folkene, og de blev strøet ud i landene. Jeg dømte dem efter deres færd og gerninger. Hvor de kom hen blandt folkene, vanhelligede de mit hellige navn. Da man sagde om dem: »De er Herrens folk, men de måtte drage bort fra hans land«, da ville jeg beskytte mit hellige navn, som Israels hus havde vanhelliget blandt de folk, de var kommet til.

Sig derfor til Israels hus: Dette siger Gud Herren: Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møgguder; jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre; I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed. Jeg kalder kornet frem og lader det vokse højt, og jeg sender ikke hungersnød over jer. Træerne skal bære megen frugt og markerne store afgrøder, så I ikke mere skal spottes af folkene på grund af hungersnød. Så vil I huske jeres onde færd og jeres slette gerninger og væmmes ved jeres synder og jeres afskyelige handlinger. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, siger Gud Herren. Det skal I vide! I skal fyldes af skam og skændsel over jeres færd, Israels hus.

Dette siger Gud Herren: Når jeg har renset jer for alle jeres synder, befolker jeg byerne, og ruinerne skal genopbygges. Jorden, der har ligget øde hen, skal dyrkes i stedet for at ligge som en ødemark for øjnene af dem, der færdes der. Og de skal sige: »Dette øde land er nu blevet som Edens have. De byer, der lå i ruiner, forladt og styrtet i grus, er igen befæstede og beboede.« Så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er Herren. Jeg har genopbygget det, der var styrtet i grus, og tilplantet det øde land. Jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det.

Dette siger Gud Herren: Endnu ét vil jeg gøre for Israels hus på deres bøn: Jeg vil gøre menneskene talrige som en fårehjord, som offerfårene, som fårene i Jerusalem ved festtiderne. Sådan skal byerne, der lå i ruiner, fyldes med en menneskehjord. Så skal de forstå, at jeg er Herren.

Krydshenvisning:

Ez 6,2-3

Krydshenvisning:

Ez 25,3

Krydshenvisning:

Ez 35,15

Krydshenvisning:

3 Mos 18,24-25

Krydshenvisning:

Es 52,5

Rom 2,24

Krydshenvisning:

Ez 20,9

Krydshenvisning:

Es 48,11

Krydshenvisning:

Matt 6,9

Ez 37,28

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Zak 13,1

Krydshenvisning:

Jer 31,33

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Ez 11,20

Krydshenvisning:

Ez 34,29

Joel 2,19

Krydshenvisning:

Ez 20,43

Krydshenvisning:

Ez 17,24

Jer 1,10 18,7-8

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd