Kunne Jesus fjernheale?
Jesus helbreder en blind mand. Men kan han også fjernheale? Foto: Wikimedia Commons

28.01.2016

Brevkassen: Kunne Jesus fjernheale?

I Kapernaum helbreder Jesus en dreng på afstand - men betyder det, at Jesus kan fjernheale? Sådan spørger Mads, og Peter Ruge og Lars Ottosen kommer med hver deres svar.

Hej.

Kunne Jesus fjernheale, som man for eksempel kan læse i fortællingen om den syge dreng i Kapernaum?

Venlig hilsen

Mads

***************************

Lars Ottosen, teolog og sognepræst på Østerbro i København:

Kære Mads

Tak for dit spørgsmål.

Et ord som healing er ladet med betydninger, der peger i mange forskellige retninger, og vel mest hen på alternativ behandling af alle mulige livstruende sygdomme.

Ordet healing kan dog også give god mening i en bibelsk sammenhæng, da det at heale peger ud over det rent legemlige og inddrager den åndelige dimension i menneskets liv og i Jesu virke.

Jesus gjorde mange mirakler, og i Johannesevangeliet kapitel 4 hører vi om en mand, der kommer hen til Jesus, fordi hans søn ligger dødeligt syg. Problemet er bare, at drengen befinder sig langt væk, men det forhindringer ikke Jesus i at helbrede drengen.

Han siger fem ord: ”Gå hjem, din søn lever” – og drengen bliver rask.

I disse tider, hvor vi i fjernsynet nærmest dagligt ser forældre, der sørger over tabet af deres børn, så kan evangeliets beskrivelse af Jesu helbredende mirakler virke meget fjern fra vores egen verden.

Sygdom og død og elendighed lever både i vores og i Bibelens verden, men kun i evangelierne synes der at være en forløsende og guddommelig kraft, der kan rejse de syge fra deres leje.

I Johannesevangeliet kaldes Jesu mirakler for tegn, og hvad er det så disse mirakuløse tegn, der ofte foregår uden berøring, men udelukkende ved ord, siger om Jesus?

Jo de fortæller os, at Jesus er Guds søn, og at han derfor også har del i skaberordets kræfter.

Han skal blot sige hvad han ønsker, og så sker det. Gud skabte verden med sit ord, og Jesus genoprettede den faldne verden med sine ord. Så i den forstand kan man godt bruge ordet healing om Jesu kraftfulde ord. Også når han helbredte på afstand.

Men fordi Jesu havde del i skaberordets kræfter, betyder det ikke, at hverken healing eller fjernhealing i dag er noget som vi kan forvente som en del af kristenlivets praksis. Hvad vi kan er derimod, at vi gennem bøn kan stole på håbet som troens oprejsende kraft for både os selv og for andre, da Jesu liv og mirakler netop understreger, at Gud stadig har skaberordet på sine læber.

Venlig hilsen

Lars Ottosen

Læs Lars Ottosens andre brevkassesvar her.

****************************

Peter Ruge, teolog, konsulent og personlig vejleder: 

Kære Mads

Du spørger, om Jesus kunne ”fjernheale” i forbindelse med hans helbredelse af den syge dreng i fortællingen om den romerske officer fra Kapernaum (Mathæusevangeliet kapitel 8, vers 5-13).

Om vi kan bruge udtrykket "fjernhealing” afhænger af, hvad vi lægger i udtrykket. Lige ud ad landevejen betyder ”heale” jo ”at gøre hel” – det vil sige at helbrede syge eller på anden måde lidende mennesker. Og ”fjern-” betyder, at man kan gøre det på afstand – det vil sige uden berøring og udenfor synsvidde.Så i den forståelse kan man godt svare ja.

Når man kan være lidt forbeholden overfor at bruge udtrykket, er det fordi det også blive brugt i andre sammenhænge, hvor det kan have en anden pointe end i Jesu tilfælde.

Jesus gør generelt ofte opmærksom på, at det at kunne helbrede ikke er en evne, som tilhører ham selv. Han helbreder ved Guds kraft – det vil sige: Guds skabende kraft virker igennem ham.

I vores tid kan man komme ud for mennesker, som opfatter evnen til healing som en særlig egenskab, der tilhører dem selv - og som man kan udvikle og bruge til forskellige formål, og som man kan tage honorar for at udføre.

Hvis vi vil bruge det samme udtryk både om Jesu helbredelse og om nutidens healing, så må vi – i hvert fald i et kristent perspektiv – lade Jesu forståelse af helbredelse være normsættende. Det vil sige: Guds kraft kan virke igennem mennesker i nutiden, ligesom den gjorde i Jesu person, men det er så et seriøst spørgsmål, dels om man kan udvikle det som en særlig evne, og dels om man kan tage honorar for det.

Det vil uden tvivl være en fordel, hvis vi i vores kultur kunne begynde at skelne mellem forskellige former for helbredelse og healing, sådan at man kan anerkende, at der er former for healing, som man ikke behøver at betegnes som Guds kraft, men som kan virke både balancerende og støttende for mennesker.

Venlig hilsen

Peter Ruge

Læs mere om Peter Ruge. Klik her.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Læs teksterne

Matthæusevangeliet kapitel 8, vers 5-10:

Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham: »Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt.« Han sagde til ham: »Jeg vil komme og helbrede ham.« Men officeren sagde: »Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så går han, og til en anden: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gør det og det! så gør han det.« Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: »Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel.

Johannesevangeliet kapitel 4, vers 46-54:

Han kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin.

Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham: »Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.« Den kongelige embedsmand svarede: »Herre, kom med derned, før mit barn dør.« Jesus sagde til ham: »Gå hjem, din søn lever.« Manden troede Jesus på hans ord og gik; og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: »I går ved den syvende time forlod feberen ham.« Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: »Din søn lever.« Og han og hele hans husstand kom til tro.

Dette sit andet tegn gjorde Jesus, efter at han var kommet fra Judæa til Galilæa.