Tallet syv er repræsenteret i en Menorah.
Tallet 7 optræder mange gange i Bibelen, lige fra de syv dage Gud brugte på sit skaberværk, til de syv engle med trompeter i Johannes' Åbenbaring kapitel 8. Foto: Pixabay.

20.04.2017

Brevkassen: Hvorfor optræder tallet 7 så ofte i Bibelen?

Lars vil gerne vide, hvorfor tallet 7 optræder så ofte i Bibelen, og om det har noget at gøre med skabelsesberetningens syv dage. Teolog og valgmenighedspræst Nana Hauge hjælper med et svar.

Kære Panel!

Tallet 7 optræder som bekendt mange steder i hele biblen - lige fra Noas Ark til kirkens 7-armede lysestage. Skyldes det alene Guds skaberværk på 7 dage, eller er der andre forklaringer?

Venlig hilsen

Lars Ellemann

***********************************************************

Kære Lars

Tallet 7 er ganske rigtigt en reference til skabelsesberetningens syv dage. På grund af skabelsens syv dage er tallet syv derfor et helligt tal, der repræsenterer fylde og fuldkommenhed. Lysestagen udføres i 2. Mosebog kapitel 25 vers 31 og frem, efter anordning af Gud Herren og derfor netop med syv arme.

Tallet 7 går ganske rigtigt igen i Bibelen, som du skriver, og udover de eksempler som du nævner, kunne også nævnes Johannes' Åbenbaring med de syv menighedsbreve. De syv menigheder har i kirkens historie været set som repræsenterende syv hovedperioder i kirkens historie fra dens begyndelse til i dag.

Grundtvig opfattede som bekendt (iflg digtet Christenhedens syvstjerne) de seks af syv menigheder som sådan seks historiske menigheder, mens den syvende menighed var en fremtidig menighed, måske i Indien? Det er sikkert derfor, de syvarmede lysestager har deres plads i grundtvigske valg- og frimenigheder, der traditionelt har opfattet sig selv som den sjette menighed, menigheden i Philadelphia.

Den ene af de kirker, jeg selv virker i, er således kaldet Philadelfia Kirken, ligesom korvæggen er udsmykket med netop syv stjerner. Og der står selvfølgelig en syvarmet lysestage på alteret.

Venlig hilsen

Nana Hauge

Nana Hauge er teolog og valgmenighedspræst. Læs hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.