Jesus, Kristus, Messias, Guds søn, Guds lam. Kært barn har mange navne. Foto: Pixabay
Jesus, Kristus, Messias, Guds søn, Guds lam. Kært barn har mange navne. Foto: Pixabay

Brevkassen: Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?

Frank undrer sig over, at Guds søn nogle gange kaldes Jesus og andre gange kaldes Kristus. Helge Kjær Nielsen hjælper med et svar.

Til Bibelselskabet

Jeg har i meget lang tid undret mig over disse navne. Hvorfor hedder Jesus nogle gange Jesus, andre gange Kristus og igen andre steder Jesus Kristus? Det er jo den samme men skriver om i biblen.

Glæder mig rigtig meget til at modtage jeres svar.

Venlig hilsen
Frank

**********************************

Kære Frank

Det kan forekomme noget gådefuldt med de forskellige betegnelser, men der er en forklaring på det.

Navnet Jesus

”Du skal give ham navnet Jesus”, sagde englen til Maria (Matthæusevangeliet kapitel 1, vers 21). Det navn fik han så, da han blev omskåret (Lukasevangeliet kapitel 2, vers 21). Det var ikke et ualmindeligt drengenavn.

Navnet svarer til det hebraiske ’jeshua’ (Josva), hvis betydning er ’Jahve er frelse’ eller ’Jahve frelser’. Det er forklaringen på begrundelsen for, at barnet skulle have navnet Jesus (Matthæusevangeliet kapitel 1, vers 21). Jesus er altså det navn, som Marias og Josefs dreng fik.

Betegnelsen Kristus

Kristus er en græsksproget gengivelse af det hebraiske hamashiah (messias), der betyder ’den salvede'. Kristus betyder altså ’salvet’. I Johannesevangeliet kapitel 4, vers 25 kan vi læse, at den samaritanske kvinde sagde til Jesus: ”Jeg ved, at Messias skal komme”, og evangelisten føjer til, ”det vil sige Kristus”.

Det vers afspejler, at man ventede en messiasskikkelse, en befrier og frelser. Denne befrier og frelser så man i Jesus, som det fremgår af bl.a. Matthæusevangeliet kapitel 16, vers 15-16. Da Jesus spurgte sine disciple, hvem de mente, han var, svarede Simon Peter: ”Du er Kristus.” Han bekendte dermed Jesus som Messias, som den ventede befrier.

For Peter var Kristus altså ikke et navn, men en betegnelse for, hvem han var. Kristus var så at sige en titel. At sige ’Jesus Kristus’ var derfor oprindelig ensbetydende med at sige: ”Jesus er Kristus.” Det var en bekendelse.

Dobbeltnavnet Jesus Kristus

Efterhånden ændredes brugen af betegnelsen Kristus, der mere og mere blev forstået og brugt som navn på Jesus.

Det gjorde derfor ikke nogen egentlig forskel, om man sagde Jesus eller Kristus eller Jesus Kristus. Det fremgår tydeligt allerede af de nytestamentlige tekster.

Venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen

Helge Kjær Nielsen er dr. theol. Han er forhenværende lektor i Det Nye Testamente. Læs hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Jesus i Matthæusevangeliet

Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«

Matthæusevangeliet kapitel 1, vers 20-21.