Noa med sin kone og dyrene.
Vi kender historien om Noa og hans tre sønner Sem, Kam og Jafet. Men hvad hed hans kone egentlig? Foto: Pixabay.

11.07.2016

Brevkassen: Hvad hedder Noas kone?

Karl vil gerne vide, hvad Noas kone hedder, og professor MSO i Det Gamle Testamente Anne Katrine Gudme kommer med både et kort og et langt svar.

Til Bibelselskabet

I Det Gamle Testamente nævnes Noa og hans familie. Men hvad hedder Noas kone?

Venlig hilsen

Karl

*********************************

Kære Karl

Der er et kort og et langt svar på det spørgsmål. Det korte svar er, at vi ikke ved det. Noas kone nævnes fem gange i beretningen om den store vandflod i Første Mosebog (Kapitel 6, vers 18; Kapitel 7, vers 7-13 og kapitel 8, vers 16-18), men vi får ikke at vide, hvad hun hedder.

Det samme gælder i øvrigt Noas tre svigerdøtre, der er gift med Sem, Kam og Jafet. Deres navne står der heller ikke noget om.

Der er faktisk kun fire navngivne kvinder i den tekstblok, der kaldes Urhistorien (Første Mosebog kapitel 1-11): Eva, som vi jo alle sammen kender, Ada og Silla, som er Lemeks koner (Første Mosebog kapitel 4, vers 19), og som de færreste nok har hørt om, og så endelig Na’ama, som er Tubal-Kains søster (Første Mosebog kapitel 4, vers 22), og som også må siges at være en af de mere anonyme personer fra Det Gamle Testamente.

Det lange svar er, at Noas kone har (mindst!) 103 navne. Dem kan man læse om i en artikel fra 1941 skrevet af Francis Lee Utley i tidsskriftet Speculum (”The One Hundred and Three Names of Noah’s Wife”.)

Det er nemlig ofte sådan, at detaljer og oplysninger, der mangler i Bibelen, bliver tilføjet i yngre tekster, der på den ene eller den anden måde forholder sig til, kommenterer på, og skriver videre på de bibelske tekster. Det er den genre af litteratur, der kaldes bibelske genskrivninger (se evt. Bibliana 2009:1, som er et temanummer om bibelske genskrivninger).

Hvis man lader blikket løbe ned over listen i Utleys artikel, kan man se, at disse genskrivninger spænder vidt. Der er jødiske og kristne tekster, der stammer helt tilbage til de første århundreder e.Kr., russiske folkeeventyr, kirkeliturgier fra middelalderen og skuespil fra det 20. århundrede.

Det bliver for omfattende at gennemgå alle 103 navne her, men ét par af dem kan der da blive plads til:

I Jubilæerbogen, som nok er det ældste skrift, der kalder Noas kone ved navn, hedder Fru Noa Emzara. Et af de navne, der har været i brug for nylig, er Na’ama.

I Darren Aronofskys Noa-tegneserie og film hedder Noas kone nemlig Naameh, og den idé går helt tilbage til den jødiske tekst Genesis Rabba (fra det femte århundrede), der identificerer Noas kone med Na’ama, ”datter af Lemek og søster til Tubal-Kain”.

Navnet Na’ama kender vi fra Første Mosebog kapitel 4, vers 22 (se ovenfor). Na’ama optræder kun i et enkelt vers. I modsætning til de to andre navngivne kvinder i Første Mosebog kapitel 4 står der ikke noget om, at Na’ama er gift, og derfor er hun en oplagt kandidat til at være Fru Noa. Det kunne i hvert fald godt være det, der har været rationalet for forfatterne til Genesis Rabba. I teksten Jashers Bog/De Retskafnes Bog, som stammer fra det 16. århundrede, kaldes Noas kone også Na’ama, men denne gang er hun datter af Enok, som vi kender fra Første Mosebog kapitel 5, vers 18-23.

I middelalderlige liturgiske skuespil fra England hedder Noas kone Uxor Noe. Det er latin, og det betyder sådan set bare Noas kone, så det er ikke det mest interessante navn, men til gengæld er hun en interessant karakter i disse skuespil. Uxor Noe synes, at syndfloden er en rigtig dårlig idé, og derfor brokker hun sig og skælder ud og slår løs på Noa. Noas kone er nærmest blevet den stereotypiske besværlige kone i denne genre. Der er oven i købet historier, hvor hun konspirerer med Djævelen!

Venlig hilsen

Anne Katrine Gudme

Anne Katrine Gudme er uddannet teolog. Hun er professor MSO i Det Gamle Testamente ved Københavns Universitet. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Noas kone i Bibelen

Jeg bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge alle under himlen, der har livsånde. Alle på jorden skal omkomme. Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Af alle levende væsener skal du bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han og hun.

Første Mosebog kapitel 6, vers 17-19.