Midt i en verden fuld af ufred tager Gud bolig med sin fred: Med Jesus' fødsel er håbet tændt. Foto: Shutterstock.
Foto: Shutterstock.

21.12.2021

10 bibelcitater om fred

”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.” Her får du 10 citater om fred fra Bibelen

1. Han forkynder fred

Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene! Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Zion: »Din Gud er konge.«

Esajas’ Bog kapitel 52, vers 7

2. … så vi kan stifte fred

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.

Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 9

3. Jeg har overvundet verden

Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.

Johannesevangeliet kapitel 16, vers 33

4. Sov blot

I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.

Salmernes Bog kapitel 4, vers 9

5. Fred med Gud

Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.

Paulus’ Brev til Romerne kapitel 5, vers 1

6. Gør det gode

Du skal holde dig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den.

Salmernes Bog kapitel 34, vers 15

7. Han nedrev muren

For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os.

Paulus’ Brev til Efeserne kapitel 2, vers 14

8. … for at vi kunne få fred

Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.

Esajas’ Bog kapitel 53, vers 5

9. Min fred giver jeg jer

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!

Johannesevangeliet kapitel 14, vers 27

10. Herren velsigne dig

Herren velsigne dig og bevare dig,

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Fjerde Mosebog kapitel 6, vers 24-26

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2