Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
At frygte Herren er en kilde til liv for den, der vil undgå dødens snarer.

Ordsprogenes Bog 14,27

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Esajas: Esajas er en profet fra det Gamle Testamente, som i den grad måtte lide for sit kald. Det fortælles nemlig, at han fik sine læber renset med gloende kul. Esajas Bog’ er den bog fra Det Gamle Testamente, som har givet flest tekster til Folkekirkens gudstjeneste
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Tag hatten af og gå videre med Bibelen: Som sognemedhjælper i Gjesing Kirke gør Vagn Dahl Nielsen sig mange tanker om Bibelen, og hvordan han bruger den i sit liv. Her svarer han på seks skarpe spørgsmål om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Kina: Kirkelivet er omdrejningspunkt for et solidt socialt arbejdeMa Xin. Foto: Synne Garff.
Ma Xin (th) er præst og læge og står i spidsen for både det diakonale arbejde og et storstilet kirkebyggeri i Henan-provinsen.. Der er behov for større rammer til den voksende menighed. Foto: Synne Garff.
A+/a-   
I Kinas landdistrikter er der enorme sociale udfordringer. Kirkerne gør et stort arbejde, og det hilses velkomment af regeringen. Præsten Ma Xin er en af dem, der yder en kæmpe indsats for at løfte den sociale opgave og skabe rammer for det voksende kirkeliv
Byggeriet giver mindelser om domkirken i København. Måske en anelse større. Kir­ken er under opførelse, det har den været i snart tre år, og seniorpræsten Ma Xin har be­sluttet sig for at lade skægget stå, indtil byggeri­et er færdigt – ifølge planen til jul.

Kirkens 5000 medlemmer kryber om søndagen sammen i en nærliggende bygning, der for længst er blevet for lille til den succesfulde prædikant. Der er en stoisk ro over den høje mand, som er chef for byens kristne kirkeorganisation, men ikke gør meget væsen af sig. Man mærker med det sam­me, at han er noget særligt. Folk lytter opmærk­somt, når han taler, selv om stemmen er lav. De sorte øjne er observante og smilende. Jeg speku­lerer alligevel på, hvordan den stille stemme kan tale kirkens mange medlemmer op.

Jeg får en sikkerhedshjelm på, før jeg begiver mig ind i det enorme rum, hvor der i apsis igen­nem nogle huller i kuplen er udsigt til en diset himmel. Et par vandstråler plasker ned på det mudrede betongulv flere steder. Vi har lige rejst os fra en enkel og velsmagende frokost beståen­de af ris, krydret kylling, kogte grøntsager, grøn the og vindruer til dessert, hvor seniorpræsten har givet indblik i de enorme sociale udfordrin­ger, som landdistrikterne har.

Synne Garff
Foto: Synne Garff

Diakonien trives
Aids-ofrene er blot et af de mange problemer, som seniorpræsten har sat sig for at hjælpe med. Der er 6000 aids-ramte i området. I en bu­tik ved siden af kirkens boghandel kan man kø­be vintertøj til en billig penge. Overskuddet går til de syge, der ikke har råd til lune klæder. Se­niorpræsten arbejder hårdt og målrettet, men er også realist:

”Kirkerne kan ikke hjælpe alle. Når havet smi­der fisk op på land, kan man måske nå at smide nogle enkelte ud i vandet igen, inden de dør. På samme måde må vi slå os til tåls med, at vi ikke kan redde alle, men vi skal redde så mange, som muligt.”

Ma Xin har mange talenter. Han er også ud­dannet læge og driver et hospital på kirkens grund. Ligesom de øvrige bygninger på kirkens grund, er hospitalet slidt. Diakonien har for al­vor udviklet sig de senere år. Udenfor hospitalet holder en ambulance, der en gang om ugen kø­rer ud på landet for at tilbyde lægetjek og medi­cin. Samtidig medbringer den fra tid til anden bibler, som der er en næsten endeløs efterspørg­sel på. Man anslår, at der stadig er hundredtusindvis af Henan-provinsens kristne, som ikke har deres eget eksemplar af Bibelen. Ambulan­cen er sponsoreret af blandt andre generøse gi­vere fra Bibelselskabet.

Hospitalet er omkranset af en have, fyldt med lægende urter. Seniorpræsten bøjer sig af og til ned for at plukke nogle blade og forklarer an­vendelsen. Han er desuden meget optaget af landbrugsmetoder, der kan hjælpe bønderne til at få mere ud af jorden.

Fokus på uddannelse
Ma Xin bekymrer sig om kirkernes udvikling på landet og har systematiseret undervisningen af lægfolk, så vidensniveauet bliver løftet. Han vi­ser mig først op på gangen, hvor de kvindelige studerende bor på firemandsstuer. Der er lys og luft.

Derefter går vi ned i kælderen, hvor de mandlige studerende bor. Der er mørkt, kun lidt lysstråler fra nogle vinduer oppe under loftet når et par meter ind. Jeg begynder at tælle køjesengene. Der må bo langt over tyve studerende sammen. Her er man tydeligvis for sagens skyld. Lige for tiden er der stort set ingen studerende. De er taget hjem for at høste. Se­niorpræsten er klar over, at forholdene for de unge mænd er primitive:

"Ind imellem klager de over, at kvinderne bor mere komfortabelt. Derfor siger jeg nu ved vel­komsttalen, at Gud som bekendt skabte Eva ud af et ribben. Det sidder lidt højere oppe. Så hun skal have lys og luft."

Synne Garff
Foto: Synne Garff

Musik og bibler
Kirken har også sit eget kor med ugentlige sang­prøver før gudstjenesten om søndagen og kla­verundervisning for eleverne. Det er ofte musik­ken, der rører nye tilhørere og får dem til at bli­ve kristne. Der er bønnemøder, gudstjenester og snart også et lille museum, hvor nogle af de æld­ste bibler skal udstilles. Seniorpræsten fremvi­ser et eksemplar fra 1800-tallet, som missionæ­rer bragte i sikkerhed, dengang kulturrevoluti­onen forbød Bibelen. Da der igen blæste milde vinde efter 1976 i Kina, kom det fine eksem­plar tilbage. På hylderne står læderindbundne bibler side om side. En bibel er bundet ind, så den ligner Maos lille røde på en prik.

”Den var så lille, at den snildt kunne ligge i brystlommen på en skjorte. Sådan forsøgte man at snyde regimets vagter”, forklarer seniorpræ­sten og peger på sit bryst. Her gøres der op med kul­turrevolutionens grusomheder.

Samlingspunkt
Seniorpræsten peger ind i et stort rum med en lang række bænke, der tjener som kirke. Også her bærer alt præg af slitage. Bygningen er små hundrede år gam­mel og blev opført med støtte fra engelske missionæ­rer. ”Der er ikke plads til alle medlemmer i den nuvæ­rende kirke. Derfor bliver vi nødt til at udvide. Kirken her er i vældig vækst.”

Og det skal jeg love for. Om søndagen får jeg lejlig­hed til at overvære en gudstjeneste. Bænkene er stu­vende fyldt med kvinder og mænd. Mange er ældre og noterer flittigt under prædikenen, der handler om Ruth, som tog vare på sin svigermor – et vigtigt emne her, hvor der er mange familiære problemer. Ude i si­defløjen er der opstillet en fjernsynsskærm, så de til­hørende kan følge med, for der er ikke plads til alle i den gamle kirke. Jo, der er brug for en større kirke. Og erfaringen fra andre kirkebyggerier er, at de bliver et vældigt samlingspunkt for lokalbefolkningen. Der er mulighed for at have aktiviteter hver dag med bl.a. fæl­lesspisning på de øvrige etager. Omsider forstår jeg, at byggeriet af Gospel Church i Henan-provinsen ikke ba­re er et statussymbol, men helt nødvendigt. De kristne skal have et sted at samles og dyrke deres religion. 

Samfundsengagement Synne Garff
Dagen efter taler Ma Xin for en stor menighed ude i en lille landsbykirke. Den stilfærdige stemme løfter sig i mikrofonen, og menigheden lytter åndeløst til præ­sten, der i hele Henan-provinsen er kendt for sin dyg­tighed og sit utrættelige engagement for de udsatte. Det ligger Seniorpræsten på sinde at gøre de kristne klogere på kristendommen, samtidig med at de lærer praktiske færdigheder. Det sidste går naturligvis fint i spænd med de kommunistiske regeringsplaner.

En tillægsgevinst ved en ny stor, smuk kirke er chancen for at tiltrække flere velhavende kristne. Dem har Kina virkelig brug for, så landets kristne på et tids­punkt ikke mere er afhængige af økonomisk bistand udefra til bibler, bibelsk materiale og de udsatte. Men det har lange udsigter.

Giv bibler til Kinas kristne:

Klik her for at støtte

Læs også:

Kristendom i fuldt flot i Kina

Et rum fuld af omsorg

Fra paragraffer til bibelvers

Den bedste mor
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies