Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse.

Ordsprogenes Bog 15,4

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Josef: Josefs historie er en af Det Gamle Testamentes dramatiske og mystiske fortællinger. Han går fra at blive udstødt af sine brødre i Kana'ans Land til at være den næstmægtigste mand i Egypten. Han er både vis og smuk, og det bringer ham både i uføre og giver ham succes
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Troede hun skulle hjælpe i Afrika: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Hanne Sander, sognepræst i Jægersborg Kirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
Brevkassen: Hvad betyder 'med barn ved Helligånden'?jomfru_maria
I Lukasevangeliet kapitel 1 kan man læse om Marias besøg fra ærkeenglen Gabriel, der fortæller hende, at hun venter Guds søn. Foto: Wikimedia Commons.
A+/a-   
Emma vil gerne vide hvad det betyder, når der i Matthæusevangeliet står at Maria "var blevet med barn ved Helligånden". Ane Kirstine Brandt hjælper med et svar
Læs teksten

Matthæusevangeliet kapitel 1, vers 18-21:

v18  Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. v19  Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed.

v20  Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. v21  Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«
Kære Bibelselskabet

Jeg har brug for at få uddybet noget, som jeg håber, I kan hjælpe mig med. Det drejer sig om Matthæusevangeliet - Jesu Fødsel. I 1:18 står der skrevet “Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden.”

Jeg håber, at I kan hjælpe mig med at uddybe dette, da jeg har svært ved at forstå, hvad der menes med “hun var blevet med barn ved Helligånden”.
    
Hilsen Emma  

*********************************

Kære Emma

Hvad der menes med ”hun var blevet med barn ved Helligånden”? Med dette spørgsmål peger du på et tekststykke, hvis indhold er meget komplekst og sammensat og ud fra teksten kan der stilles mange flere spørgsmål, f.eks. ’Josef – hvad med ham?’ ’Hvordan kan Maria være jomfru, når hun føder et barn?’ ’Fortæller dette afsnit i Matthæusevangeliet, at Jesus har status som menneske eller Gud?’ Og teksten rører også ved spørgsmålet om, hvordan man i det bibelske univers kan forstå Guds muligheder og magt.
 
På det helt menneskelige plan er det ikke til at forstå, at Maria skulle være blevet med barn, uden at hun har haft et forhold til en mand. Mere er der vel ikke at sige om det. I en menneskelig sammenhæng er det ikke muligt.
 
Men det næste og lige så vigtige spørgsmål er så, hvordan vi kan forstå udsagnet om ”med barn ved Helligånden”. Hvad kan der menes med det, hvis det ikke giver mening under almindelige menneskelige vilkår?
 
Igennem alle de bibelske tekster er der en generel enighed om, at Guds muligheder overgår menneskers. Det vil sige, at alle bibelske tekster bygger på en forståelse af Gud, som den hvis vilje kan udmønte sig i mange overraskende og usædvanlige begivenheder. Nogle gange er der tale om straffe, som mennesker udsættes for, andre gange er det velsignelse, som er Guds vilje. I alle tilfælde er det Guds vilje, som kommer til udtryk, og som netop tydeligt ses i de begivenheder, som ikke ligger indenfor normalsfæren. Derfor er det naturligvis en velsignelse, der her er tale om. Marias velsignelse med et barn. Gud vilje kommer til udtryk på denne måde.
 
Som du ser i begyndelsen af Matthæusevangeliet (1,1-17) så lægger Matthæus stor vægt på slægtssammenhængen mellem Abraham og David og mellem David og Josef. De forbinder sig alle via far og søn-relation igennem 3 gange 14 slægtled. Stor orden og symmetri udtrykkes herigennem og dermed noget helt andet end en tilfældig og rodet familiemæssig baggrund. Den som er slægtleddet inden Jesus Kristus er Josef, Marias mand. Dette står direkte i vers 16 og ville, hvis det var det eneste, vi hørte om Jesus’ baggrund, være en særdeles stærk fremhævelse af Josefs faderskab.
 
Omvendt i vers 18-21 er logikken den, som jeg begyndte med at forklare, nemlig at forhold som på forskellig vis stikker ud fra normalen og kan forklares og forstås som et udtryk for Guds særlige vilje på området. Her er sammenhængen i teksten nemlig, at Josef ikke er faren, men til trods for Josefs ønske om at skille sig fra Maria, bliver han overbevist af en engel om, at han i stedet skal forstå sønnen som undfanget af Helligånden – altså en søn af Guds ånd. Sønnen skal gives et navn – Jesus – som udtryk for den funktion, som han skal få, nemlig at ’han skal frelse sit  folk fra deres synder’.
 
Samlet set har vi i de første 21 vers i Matthæusevangeliet en tekst, som balancerer på en knivsæg og får sagt to ting på én gang, nemlig både at Jesus er Josefs søn, og at Jesus er søn af Helligånden, altså Gud. Hvis læseren da har svært ved at forstå denne sammenknytning af to fadderskaber på én gang, så giver teksten i vers 22 selv en forståelsesramme til afklaring. For dette sker for at opfylde en profetisk tekst om at ’jomfruen skal blive med barn…’ og Josef vågner af sin drøm, som har forklaret ham præcist, hvad han skal gøre og præcist, hvordan han skal forstå, hvad der sker i hans familie.
 
For at vi som læsere skal forstå, at der vitterligt er tale om to samtidige fadderskaber og at den jordiske logik også fastholdes og ikke skubbes væk som uvæsentlig, så får vi at vide i vers 25 ’Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn.’ Der er altså virkelig tale om to forklaringsmodeller omkring hvem der er Jesus´ far, som gennemføres logisk begge to – den ene udrangerer ikke den anden.
 
’Med barn ved Helligånden’ – hvad betyder det? Ja, i hvert fald at Matthæusevangeliet ønsker at sige to ting på samme tid, nemlig at Jesus er søn af Gud og søn af mennesker – og at der til denne særlige status hører en særlig opgave nemlig at frelse sit folk fra deres synder (vers 21). Dette står som vi har set i evangeliets første kapitel og er dermed en prolog, som giver forståelseshorisont til hele evangeliet. I kapitel 2 leder Kong Herodes efter en konge, hvilket bevirker at Maria og Josef på helt igennem menneskelig vis bliver flygtninge i Egypten.

Men straks i kapitel 3 er der i forbindelse med Jesu dåb en samtale mellem Jesus og Guds røst fra himlene, efterfulgt af kapitel 4, hvor Jesus fristes i ørkenen af Djævelen, og engle viser ham efterfølgende omsorg. Altså helt igennem en virkelighed domineret af kræfter og figurer, som er udenfor den almindelige menneskelige erfaringshorisont, men omfatter Gud og hans engle og modstander Djævelen.
Hele evangeliet igennem spilles på denne dobbelthed, at Jesus har jordiske forældre, samtidig med at Jesus er Guds søn, en dobbelthed som vi også ser i slutningen af evangeliet, når en officer og hans soldater siger; ’Sandelig, han var Guds søn’, samtidig med at Jesus dør som et menneske på korset (kapitel 27 vers 54).
 
At det kan dreje sig om guddommelig indgriben, når kvinder bliver gravide, er ikke kun synligt i fortællingen om Maria, der bliver gravid med Jesus. I Gammel Testamente er ufrivillig barnløshed, der bliver løst ved guddommelig indgriben ikke uset. Sara er virkelig gammel (90 år) inden hun bliver gravid med Isak (1. Mosebog kapitel 17). Da er Abraham 99 år og Abraham får dette at vide af Gud selv, som en nødt til at understrege sin autoritet, da Sara ler ad nyheden, og ikke mener, at det vil kunne lade sig gøre. Gud siger: ”Intet er umuligt for Herren.” (1. Mosebog kapitel 18 ved 14). Det vil sige, at den referenceramme Matthæusevangeliet finder i Gammel Testamente allerede har åbnet for, at der kan ske underfulde ting i forbindelse med graviditet, og at velsignelsen kommer fra Gud, således også til Maria.
 
Venlig hilsen
Ane

Ane Kirstine Brandt er ph.d. i teologi og lektor på læreruddannelsen UCC. Læs hendes brevkassesvar her

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Læs mere om Fader, søn og helligånd 

Vil du læse mere i Bibelen? Vi har en bibel til enhver smag - se vores udvalg her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies