Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse.

Ordsprogenes Bog 15,4

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Moses: Moses er på mange måder den vigtigste person i Det Gamle Testamente – så vigtig, at danske jøder er organiseret i Dansk Mosaisk Trossamfund opkaldt efter ham. Moses er ikke bare ham, som leder israelitterne fra slaveri i Egypten – det er også ham, som modtager Loven fra Gud, heriblandt de 10 Bud, ligesom han lægger navn til de fem mosebøger
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Garvet baptist ærgrer sig: "Det er så ærgerligt at møde mennesker, som har fraskrevet sig kristendommen fuldstændigt, fordi de mødte kristne, der med vold og magt ville have dem til at læse beretningerne om verdens skabelse helt bogstaveligt som forudsætning for den rette tro", udtaler baptist og afgående bestyrelsesmedlem i Bibelselskabet, Leif Nielsen. Her svarer han på 6 skarpe
Læs mere>  
Spørgsmålet, der er svært at besvare: Er Gud retfærdig?Er Gud retfærdig? Maleri af William Blake.
Er Gud ikke ond, når han lader Satan plage Job? Illustration af William Blake.
A+/a-   
Med udgangspunkt i Bibelselskabets nye oversættelse af Jobs Bog, spørger Carsten Overgaard Nielsen om Gud ikke nærmere er ond end retfærdig? Leif Andersen peger på, at Jesus' tilstedeværelse er vigtig i denne sammenhæng. Læs hele hans svar her
Helligånden og Trinitatis

Trinitatis kommer af latin ”trinitas” og betyder ”treenighed”. Det bygger på Matthæusevangeliet kapitel 28,19, hvor Jesus siger disciplene, at de skal lade alle folkeslag blive disciple, ”idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”.

Flere steder i Det Nye Testamente bliver det tydeligt, at den treledede formulering er vigtig, fordi den udtrykker en enhed mellem Gud, Jesus Kristus og Helligånden som for eksempel Johannesevangeliet kapitel 5,36 og 15,26 og Andet Korintherbrev 13,13. Gud er Jesus’ far og Jesus hans søn, og som søn er Jesus den, der kan sige, hvordan Gud er som far. Fortællingerne ånder af dette forhold, som  vil gøre det levende for tilhørerne, at Gud blev synlig i Jesus.

Kirkefaderen Tertullian skabte ”treenighed” som teologisk begreb i et forsøg, så man kunne undgå beskyldningen for at have tre guder.

Til Bibelselskabets Forlag

Om jeres nyudgivne bog ”Det er din egen skyld” med udgangspunkt i Jobs Bog:

I bogens omtale i seneste nyhedsbrev skriver I: ”Er Gud retfærdig, når han lader mennesker lide?”.

Men nu, hvor jeg har læst bogen, finder jeg stadigvæk det spørgsmål ubesvaret. Og hvis man som jeg har følt mig i Jobs sko, føler man/jeg et voldsomt behov for at få netop det spørgsmål besvaret.

Er Gud retfærdig, eller er han ikke nærmere ond, når han tillader/hyrer Satan til at plage Job? Er den pæne forretningsmand, der nu om dage hyrer en rocker til at inddrive en gæld ved hjælp af onde metoder – ikke lige så ond, som rockeren selv?

Jobs Bog: ”Da sagde Herren til Satan: »Nu får du magten over ham; men skån hans liv!«”

Jeg håber, at I vil tilføje et kapitel mere til bogen, hvor dette spørgsmål bliver klart besvaret.

Venlig hilsen
Carsten Overgaard Nielsen
Randers

**********************************

Kære Carsten Overgaard Nielsen.

Tak for dit spørgsmål. – Det korrekte svar ville sikkert være: ”Ja, selvfølgelig; Gud er per definition både retfærdig og kærlig. Og hvis ikke vi kan se det, er det os, der er noget galt med.”

Det er bare ikke sådan, klaveret spiller. Ikke bare lider vi, selv om Gud er der – selve Guds tavshed er en lidelse oven i alt det andet. Han kan virke både ligeglad og grusom.

Alle andre religiøsiteter ville kunne give et klart svar her. Enten noget med, at vi lider som straf for noget, vi har gjort, eller også noget med, at Gud er svag og bare ikke er i stand til at forhindre noget som helst.

Det sære ved kristendommen er, at den er mere fokuseret på spørgsmålet end på svaret. I Salmernes Bog spørger fortvivlede mennesker igen og igen: ”Hvorfor, Herre?” Selv Jesus på korset stønner ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”

Der er også stumper af et svar i Bibelen. Noget med, at verden ikke er, som Gud har skabt den; noget med, at Satan også er der osv. Men det er ret komplekse svar, og de er overhovedet ikke tilfredsstillende. Hvis Bibelen havde været rent menneskeværk, havde forfatterne nok kunnet skrue et tilfredsstillende og enkelt svar sammen; men fordi Helligånden dér selv taler til os, og fordi forholdet mellem os og Gud er så kompleks, som det er, har det åbenbart ikke kunnet lade sig gøre.

Bibelens Gud svarer os på en anden måde: Ved selv at blive et lidende menneske. Forskellen mellem Bibelen og alverdens religiøsiteter er Jesus Kristus. Det er helt OK at spekulere og forske; men så længe vi spekulerer og forsker uden om Kristus og bare forsøger at forholde os til ”Gud”, så spekulerer vi os selv i sænk. Så ville der næsten ikke være anden konklusion, end at der slet ikke kan være nogen Gud.  

Jesus er ikke bare forskellen på kristendommen og alle andre religiøsiteter. Selv om han er et ægte menneske, er han også anderledes end alle andre. For han er samtidig Gud selv. ”Jeg og Faderen er ét”, siger han ligefrem i Johannesevangeliet kapitel 10,30; og det er ikke en hindu eller en religiøs filosof, der taler her, men en jøde: – Gud i himlen, hvis navn I knap tør udtale, himlens og jordens skaber, det er mig …

Så hvis Jesus overhovedet er den, han siger, han er, så har han altså en enestående indsigt både i Gud, i lidelse, i retfærdighed og i kærlighed. Ikke desto mindre er det ham, der påstår, at Gud virkelig er både retfærdig, kærlig – og lidende! Og han har sat hele sin egen troværdighed ind på den påstand.

Så tilliden til Guds retfærdighed og kærlighed kan vi faktisk godt finde frem til. Men vi finder den på en længere vandring. Ikke som et enkelt svar, der kan tilfredsstille vores spekulation.

Til den vandring hører netop det første fortvivlede spørgsmål: dit spørgsmål! Vi møder det i sygdommen og ved den åbne grav, i TV-nyhederne, og vi møder det som et drillespørgsmål i religionstimerne. I alle disse udgaver er det livsvigtigt, for det er en motor i vores længsel efter en holdbar tillid til Gud.

Og det spørgsmål genkender vi i Jesu egen lidelse. I hans ”Hvorfor?” på korset. I hans dødsangst aftenen før. Men dernæst: I hans egen omsorg for lidende mennesker, hvor han ”ynkedes over skarerne”, ynkedes over den syge og den efterladte, ser vi også en ægte medfølelse. Den gør indtryk, netop fordi det er et menneskes omsorg. Og fordi den handler!

Jesu påstand er da: Det er sådan, Gud er! Jeg og Faderen er ét. Hvis I vil finde tillid til hans retfærdighed og kærlighed, så må I om ad mig. I kan ikke sidde på sikker afstand og filosofere jer frem til det.

Der er mennesker i Bibelen, der hævder, at Gud er ”retfærdig”, men på en ret giftig måde: Jobs venner, farisæerne og skarerne omkring Jesus, sommetider disciplene selv osv. De påstår, at lidelse er straf for synd. Det sidder faktisk dybt i os, næsten som et giftigt, religiøst instinkt: ”Hvad har jeg dog gjort, siden dette skulle ramme mig?”

Og i dén forstand er Gud overhovedet ikke retfærdig. Man kan ikke aflæse et menneskes skyld ud fra dets skæbne.

Vores vandring hen imod tillid til Guds retfærdighed og kærlighed kan være meget forskellig. På den vej lander nogle også på forholdsvis brugbare, spekulative svar; andre gør overhovedet ikke og synes ikke, det siger dem noget.

Men vores vandring kommer altid til at gå om ad Jesus fra Nazaret. Dén tillid er holdbar, også når Gud synes at være tavs og passiv.

 
Venlig hilsen
Leif Andersen

Leif Andersen er cand.theol., pastor emeritus, lektor på Menighedsfakultetet i Aarhus.
Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.
Har du spørgsmål til ”Spørg om Bibelen”? Send det til spørg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Leif Andersen har skrevet et essay om Jobs Bog, som er udgivet sammen med nyoversættelsen af Jobs Bog samt to andre essays.

Køb bogen her
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies