Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl

Matthæusevangeliet 20,26-27

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Maria: Maria er Jesus’ mor. Ifølge Det Nye Testamente er hun en ung pige fra Nazaret og forlovet med en tømrer ved navn Josef. Hendes liv ændrer sig dog, da hun får besøg af ærkeenglen Gabriel
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De ældste håndskrifter: Fra 3-400-tallet e.Kr. har vi tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen er et gavekort, som vi selv har ansvar for at indløse: For læge og ph.d. Mette Marklund har Bibelen også praktiske navne som "Kærlighedens kogebog" og "Livets gavekort". Man får et gavekort forærende, men det er ens eget ansvar at indløse det. Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Tre bibeltekster, der er vigtige for patienter og pårørendeBibellæser. Foto: Bibelselskabet.
Mange patienter finder trøst i Salme 23 "Herren er min hyrde", som nærmest kan virke beroligende med sine smukke billeder af grønne enge og stille vand. Foto: Carsten Lundager.
A+/a-   

Sygehuspræst Katrine Louise Raun møder ikke kun patienterne i sit arbejde. Hun møder også de pårørende og personalet. Her fortæller hun om tre steder i Bibelen, der er betydningsfulde for dem

Katrine Louise Raun

Katrine Louise Raun

Katrine Louise Raun har virket som sygehuspræst i Roskilde siden 2012. Hun fungerer også som sognepræst ved Jakobskirken i Roskilde.
”Som sygehuspræst plejer jeg at sige, at jeg er præst for de tre p'er: Patienterne, de pårørende og personalet. Jeg har derfor valgt tre tekster svarende til en for hver gruppe,” siger Katrine Louise Raun, som er præst på Sjællands Universitetshospital i Roskilde

Patienter: Salme 23 i Salmernes bog
”Når jeg besøger palliative patienter, det vil sige patienter, som er i lindrende behandling, og som måske ikke har så langt igen, er tanker om de store spørgsmål – livet og døden, Gud og det evige – ikke ualmindelige. Tværtimod er det ofte noget, som fylder og som for nogen kan være meget vigtigt at få talt med et andet menneske om, ” fortæller Katrine Louise Raun.

I denne sammenhæng har Katrine Louise Raun erfaret, at særligt Salme 23 fra Salmernes bog, salmen med de kendte ord Herren er min hyrde, giver disse patienter lindring og ro. Hun fortæller:

”For nogle patienter er tanken om den forestående død forbundet med stor angst og uro. Det kan være svært at finde hvile, når tankerne tager magten fra én. Salme 23 oplever jeg, er en salme, der formidler stor ro og kan være næsten som at lytte til en drømmerejse. De smukke billeder af grønne enge og stille vand virker nærmest beroligende. De fleste mennesker har nogle konkrete erindringer af hvor ”deres” grønne enge er, og det kan give anledning til en snak om barndom og opvækst, om smukke og meningsfulde møder, men indimellem også til en snak om, når livet viste sig fra sin modsatte side.”

”Salmen farves samtidig af den grundtone, som er salmistens tillid til Gud og Guds omsorg. Det er en tillid og et håb, som den enkelte kan låne af og forhåbentlig finde trøst og lindring i: Gud som hyrden. Som den, der leder, dækker bord, salver med olie, og giver husly alle dage. Med alle disse poetiske billeder får vi formidlet, hvordan Gud tager vare på os i livet såvel som i døden,” forklarer Katrine Louise Raun.

Pårørende: Dåbsevangeliet
”De tidspunkter, hvor jeg oplever, at Bibelens tekster gør allerstørst indtryk på både patienter og pårørende er, når der er brug for et af kirkens ritualer,” siger Katrine Louise Raun.

”Det kan for eksempel være ved en nøddåb, når et lille barn, der er i fare for at miste livet, skal døbes. Eller ved de situationer, hvor barnet skulle have været døbt, men ikke blev det, da det kom dødfødt til verden,” siger Katrine Louise Raun.

Derfor har hun valgt at fremhæve Markusevangeliet kapitel 10, vers 13-16, dåbsevangeliet som det også kaldes, som et af de betydningsfulde steder for pårørende:

”Ved en nøddåb på sygehuset lyder teksten, ordene fra dåbsevangeliet, meget stærkt. Nogle gange lyder de næsten med større magt og opleves at gøre endnu dybere indtryk, end når de lyder i kirkens rum. Eller måske rettere; lige dér i den situation bliver patientstuen en kirke, og med de velkendte og smukke ord ”Lad de små børn komme til mig" indfældes familien; forældrene og den lille i den folkekirkelige tradition,” fortæller Katrine Louise Raun, og fortsætter:

”Det siges samtidig højt, at barnet er enestående vigtigt, og at barnets liv, hvor kort det end måtte blive, har allerstørste betydning og at det altid vil være knyttet til sine forældre og til Gud. Det er en trøst og giver en ro, at møde disse genkendelige ord midt i det kaos, der er forbundet med det at stå i fare for at miste sit barn og for dem, der har mistet et barn. Især kan det være en trøst, at få formidlet, at vi alle  – og ikke mindst barnet – hører gudsriget til og at vi ikke er alene om at tage vare på vores barn, men at Gud bærer med.”

Personalet: Den barmhjertige samaritaner

Katrine Louise Raun fremhæver til sidst lignelsen om den barmhjertige samaritaner, Lukasevangeliet kapitel 10, vers 25-37, som særlig betydningsfuld for sygehuspersonalet og sygehusvæsnet.

Hun fortæller, at det nok er den grundfortælling, som har præget det danske sundhedsvæsen allermest. Den hører simpelthen med til sundhedsvæsnets historie og udgør trods sekulariseringen fortsat et stærkt værdimæssigt fundament:

”Det er buddet om næstekærlighed, som gennem lignelsen får kød og blod. I lignelsens fortælling åbner der sig et refleksionsrum for den enkelte, for tilhøreren, og det trækker på både etiske og eksistentielle perspektiver,” siger Katrine Louise Raun og uddyber først det etiske perspektiv:

”Først forarges og forundres vi over de to, der bare går forbi. Dog er der størst forundring over ham, der gør holdt. Den ”fremmede” – og sikkert i datidens øjne forargeligste af alle – gør det oplagte og hjælper den nødstedte. Samaritanerens handling bliver altså det ”rigtige svar” på den situation, lignelsen udfolder. Og dermed kan samaritaneren tolkes som et billede på den etiske hjælpepligt, der rejser sig i mødet med lidelse og nød.”

Katrine Louise Raun knytter hertil, at teolog og religionsfilosof K.E. Løgstrup har udtrykket, at vi holder noget af den andens liv i vores hånd. ”For sundhedspersonale er dette en ofte meget konkret sandhed; for kirurgen, der skal anlægge det afgørende snit og for sygeplejersken, der skal give den helt rette medicindosering. Her er der virkelig tale om at holde den andens liv i sin hånd.”

Om det eksistentielle perspektiv i lignelsen siger Katrine Louise Raun afslutningsvis:

”I lignelsen møder vi samtidig en påmindelse om det eksistensvilkår, som ethvert menneske er underlagt – og som utvivlsomt vil forarge – at vi altså slet ikke er så autonome og selvstyrende, som vi går og bilder os ind, men at vi er dybt afhængige af hinanden. At vi som dødelige mennesker lever under det vilkår at være sårbare og udsatte, og at vi altså når som helst kan stilles i den situation, at vi pludselig selv er den nødstedte.”

Læs også

Tre bibeltekster, der er betydningdfulde for indsatte

Tre bibeltekster, der er betydningsfulde for konvertitter
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies