Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl

Matthæusevangeliet 20,26-27

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Kain og Abel: Historien om Kain og Abel er en af de mest kendte fra Det Gamle Testamente. Som med mange andre af de berømte fortællinger er også denne egentlig forbløffende kort. Hele historien kan rummes i Første Mosebog kap. 4. Den handler om så menneskelige følelser som jalousi og vrede
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Næsten er ikke blot den, jeg i forvejen kan lide, men enhver, der kommer til mig": Bertel Haarder (V) er nyudnævnt kirkeminister, og i 2014 mødte Bibelselskabet ham på Folkemødet på Bornholm. Her stillede vi ham seks skarpe spørgsmål om hans forhold til Bibelen - læs hans svar her
Læs mere>  
Øje for øje og tand for tandØje for øje. Foto: Unsplash.
Lovprincippet "øje for øje" betyder, at straffen skal svare til forbrydelsen. Foto: Unsplash.
A+/a-   

Hvordan skal en forbrydelse straffes? Og hvad er retfærdig gengældelse? Fra Det Gamle Testamente kender vi gengældelsesloven – øje for øje og tand for tand. Men loven er faktisk endnu ældre

Nyt BIBLIANA stiller skarpt på Bibelen og loven

Bibliana, 0118

Denne artikel er en smagsprøve fra nyeste nummer af magasinet BIBLIANA, som denne gang stiller skarpt på Bibelen og loven.

Loven kommer man ikke uden om, når man ser på Bibelen og dens virkningshistorie. Bibelen er fuld af love og har haft stor betydning for juridisk praksis.

Køb BIBLIANA her


Hvordan skal en forbrydelse straffes? Hvad vil retfærdig gengældelse sige? Den talioniske lov – ius talionis – som vi blandt andet kender fra Det Gamle Testamente giver et bud på dette: Straffen skal svare til forbrydelsen. Den mest velkendte formulering af dette princip finder vi flere steder i Mosebøgerne: “Øje for øje og tand for tand”. Men selvom gengældelsesloven ofte forbindes med det Gamle Testamente, så er den faktisk endnu ældre.

Hvad er Moseloven?
Denne artikel handler om et bestemt lovprincip i Moseloven, så derfor er det en god idé først at afklare, hvad Moseloven er. Her kan det være nødvendigt at holde tungen lige i munden, for Moseloven kan betyde to ting. Ordet kan både referere til Mosebøgerne som helhed og til lovene i disse bøger. I denne artikel er vi interesserede i lovstoffet i Mosebøgerne, og derfor bruger vi kun “Moseloven” til at beskrive de love, der bliver fremlagt i Mosebøgerne.

Derudover er det ikke måske ikke engang helt præcist at referere til reglerne og budene i disse fem bøger som love. Det hebraiske ord for lov (torah), som bliver brugt i Mosebøgerne, betyder ikke kun lov. Det kan også betyde skik, levevis, belæring og instruks. Lovene i Mosebøgerne handler om, hvordan man bør leve sit liv, men de er ikke nødvendigvis retsregler, som de love, vi for eksempel kender fra nutidens lovsamlinger.

Faktisk blev Moseloven formentlig slet ikke brugt som lov til domfældelse i det israelitiske samfund. Der er nemlig til dato ikke fundet én eneste samtidig og uafhængig kilde, som henviser til den i forbindelse med domfældelse. I stedet var den en slags ideallov: Hvis samfundet så ud, som et samfund burde se ud, ville det fungere i overensstemmelse med lovene i Mosebøgerne.

Øje for øje i Moseloven
Det såkaldte talionsprincip gentages flere steder i Mosebøgernes love. Talion er det latinske ord for gengældelse og det er netop gengældelsen, der skal præge udmålingen af straf. Straffen skal svare til forbrydelsen. Slår du en anden ihjel, må du selv dø. Slår du en tand ud, må du selv af med en af dine:

2. Mosebog 21:23-25: liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod, brandsår for brandsår, flænge for flænge, skramme for skramme.

3. Mosebog 24:19-21: Når nogen tilføjer sin landsmand en legemsskade, skal der gøres det samme ved ham, som han selv har gjort, brud for brud, øje for øje, tand for tand. Den legemsskade, man påfører en anden, skal man selv påføres. Den, der slår et husdyr ihjel, skal erstatte det, og den, der slår et menneske ihjel, skal lide døden.

5. Mosebog 19:21: Liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod!

Vi møder det samme princip i en meget ældre, nærorientalsk lovsamling: Hammurabis lov. Denne lovsamling er blevet overleveret til os på en imponerende, to meter høj stele, som i dag findes på Louvre-museet i Paris. På stelen er en nærorientalsk storkonge, Hammurabi, afbildet sammen med en af de lokale guder. Nedenunder står alle lovene.

Pointen er klar: Det er kongens lov og det er på grund af hans autoritet, at den er gyldig og skal overholdes. Ligesom Moseloven er Hammurabis lov formentlig en ideallov. Den er ikke blevet brugt i konkrete, retslige sammenhænge. Der bliver nemlig i de kilder, vi har, heller ikke refereret til denne lovsamling én eneste gang i forbindelse med domfældelse.

Mosebøgernes love om talionsprincippet er inspireret af Hammurabis lov. I Hammurabis lov kan man blandt andet læse at: ”Hvis en fri borger (awilu) har gjort en anden fri borger blind på dennes øje, skal de gøre ham blind på hans eget øje.”

Er gengældelsesloven primitiv?
Man kan godt føle sig fristet til at tænke, at der er noget primitivt over talionsprincippet. Er det virkelig passende for et civiliseret samfund at kræve gengældelse på en så direkte måde, at en person, der er kommet til at slå en tand ud på nogen, selv skal have en slået ud? Det virker ret brutalt og som en noget barsk juridisk fremgangsmåde. Men faktisk er gengældelsesloven et strafferetsligt princip, der regulerer og begrænser selvtægt. Det bliver klart, hvis vi ser på alternativerne, for eksempel i passagen om blodhævn i 1 Mos 4,23-24:

Lemek sagde til sine koner:
“Ada og Silla, hør på mig,
Lemeks koner, lyt til mit ord.
Jeg dræber en mand for en flænge,
et barn for en skramme.
Hævnes Kain syv gange,
skal Lemek hævnes syvoghalvfjerds gange.”

Blodhævn er et princip, der hurtigt løber løbsk. Første Mosebog 4,23-24 viser i lidt karikeret form, hvor galt det kan gå: Hvis nogen skader én eller ens familie, må det hævnes. Men når man har hævnet sig, har familien til den, man har hævnet sig på, pligt til at hævne hævngerningen, og så skal man hævne sig igen og så videre. I den forbindelse bliver gengældelsesloven et princip, der begrænser volden. Den sikrer nemlig, at forbryderen straffes og den forurettede kompenseres på en måde, der stemmer overens med skaden. *

Selvom hverken Moseloven eller Hammurabis Lov går ind for ligestilling i moderne forstand, idet de for eksempel modererer strafudmålingen alt efter samfundsklasse og køn, så øger gengældelsesloven i princippet retssikkerheden for alle og udgør en bastion mod selvtægt og anarki.

Fakta om De nærorientalske lovsamlinger
Ser man bort fra fragmentariske kilder, er den overordnede struktur for de oldbabylonske og sumeriske lovsamlinger stort set ens. De er forsynet med et forord og et efterord, hvori den enkelte konges bedrifter og dyder lovprises. Dette stadfæster dermed autoriteten for hans styre. Selve lovstoffet befinder sig i midten af teksten. Det skiller sig tydeligt ud, og har en anderledes og noget mere afdæmpet juridiske stil. Også i Moseloven er lovene vævet ind i et overordnet fortælling, som viser, hvorfor loven skal overholdes, og hvis autoritet de baserer sig på. Her er det ikke en konge, der er garant for lovenes gyldighed, men Gud.
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies