Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Da sagde han til dem: "Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!"

Matthæusevangeliet 22,21

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Maria: Maria er Jesus’ mor. Ifølge Det Nye Testamente er hun en ung pige fra Nazaret og forlovet med en tømrer ved navn Josef. Hendes liv ændrer sig dog, da hun får besøg af ærkeenglen Gabriel
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen er Guds historie, og jeg er i gang med at leve i den: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Thomas Willer, der er præst i frikirken Regen i København, på 6 skarpe
Læs mere>  
Bibelsk sjælesorg bygger bro mellem psykologi og bibelbrugFoto: Freedom House/flickr
Sognepræst Amalie Nørgaard Rathje deltog i undervisningen på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i februar og har efterfølgende holdt to kursur i metoden. Foto: Nicola Fasano.
A+/a-   

Med bibelsk sjælesorg bliver arbejdet med Bibelen helt konkret, mener sognepræst i Simon Peters Kirke i København Amalie Nørgaard Rathje. Og efterspørgslen på kurset er da også allerede stor

Bibelsk sjælesorg

Kurset adskiller sig fra andre sorggrupper, idet deltagerne ikke nødvendigvis har mistet en, de holdt af. Derimod kan de have traumer som følge af mange andre tabssituationer. De har måske været udsat for misbrug i barndommen, er børn af alkoholikere, eller har været ofre for mobning.
”Hvad synes I, vores kultur lærer os, når nogen sørger?” Har I oplevet lidelse i jeres liv?”, eller ”Kender I nogen, der har ar på sjælen?” Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som deltagerne på kurser i bibelsk sjælesorg typisk vil blive stillet. Konkrete spørgsmål, som kræver grundig refleksion.

For Amalie Nørgaard Rathje, der har afholdt kurser i bibelsk sjælesorg og er sognepræst i Simon Peters Kirke i København, er det langt fra nyt at arbejde med sjælesorg som en del af sit virke. Men måden, det bliver gjort på med programmet bibelsk sjælesorg, er ny for hende, og hun er begejstret over tilgangen, fortæller hun.

”Selvom jeg har arbejdet med mennesker ramt af sorg i flere år, har jeg savnet en klarere sammenhæng mellem psykologi og bibelbrug. Det er befriende, at arbejdet med Bibelen bliver så konkret, og det er nemt at implementere metoderne i sit virke,” siger hun.

Spirituelt og handlingsorienteret
Amalie Nørgaard Rathje har både brugt kurset til almindeligt interesserede i sognet, hvor fem deltog og til en sorggruppe bestående af otte personer. I begge tilfælde oplevede både deltagerne og hun selv at komme tættere på det bibelske stof, fordi tilgangen ikke er akademisk.

”Rigtig mange vil gerne dybere ned i de åndelige og eksistentielle aspekter af kristendommen, og derfor opsøger de måske foredrag om for eksempel kunst og historie i relation til Bibelen. Men det kan være lidt fjernt fra deres hverdag,” siger hun og fortsætter:

”Nogle vil også være forskrækkede, når de hører om kurset, fordi det ikke bare er et foredrag, men involverer en selv og ens tro. Du skal selv træde ind i det som person og troende, tvivlende eller hvad du end er, så det er ikke kun intellektuelt, men også spirituelt og handlingsorienteret.”

”Jeg tror virkelig, der er brug for de her kurser, for når kirken bliver konkret og går ind i det enkelte menneskes liv på denne her måde, åbner vi op for, at kirken ikke kun er en kulturinstitution, men et sted, hvor man søger det åndelige rum og tager sig tid til refleksion."

En håndsrækning til præsterne
Kurset strækker sig over fem til ni mødegange, hvor begreber og emner som traumer, sorg, lidelse og tilgivelse bliver gennemgået. Hver gang starter med et oplæg fra kursuslederen, hvorefter deltagerne selv får refleksionstid for så at dele deres tanker med hinanden. Såkaldte lytteøvelser, hvor de bliver trænet i at lægge øre til et andet menneskes fortælling.

”Når vi lytter til hinanden i hverdagen, sidder vi tit og venter på, at vi selv får ordet. Med disse lytteøvelser træner vi vores evne til at være tilstede over for et andet menneske, og det, oplevede deltagerne, var givende for begge parter,” siger Amalie Nørgaard Rathje.

Afslutningsvis evaluerede hun selv og deltagerne dagens pointer.

”Deltagerne bruger Bibelen i relation til deres egen historie og får nuanceret nogle begreber. Der er mange stemmer i Bibelen, der kommer i spil. I programmet bliver der foreslået en samling af tekster fra Bibelen til hvert emne, og det er en håndsrækning til præsterne, selvom man i forvejen trækker på sin viden fra Bibelen som præst, ” siger hun.

Dermed mener hun også, at kirkernes medarbejdere via kurset kan tilegne sig viden om at hjælpe og lytte til deres traumatiserede medlemmer i menigheden. Det er vigtig viden, fordi det er deltagernes egen i historie, der er central, og de derfor ofte bliver emotionelle undervejs, fortæller Amalie Nørgaard Rathje:

”Med de emner, der bliver gennemgået, vil det helt naturligt komme tæt på, og derfor bliver det følelsesladet for de fleste. Man kan ikke bare forholde sig til emnerne på afstand, og det skal man som præst selvfølgelig også følge op på,” understreger hun.

Foto: Clare Kendall
Bibelsk sjælesorg er udviklet til traumatiserede kristne og velafprøvet hos krigsofre, flygtninge, hiv-smittede, fængslede og voldtægtsofre. Foto: Clare Kendall.

Sorgens landskab
I og med programmet har amerikansk oprindelse kan det som dansk skolet teolog være en fordel at moderere en lille smule efter dansk tradition, men det gør ikke programmet mindre brugbart, understreger Amalie Nørgaard Rathje. Et af de elementer, der indgår i programmet er enkle billeder på et sorgforløb. I den amerikanske udgave er der tale om en tegning af en vej, der bugter sig derudaf, og hvor den traumatiserede går igennem forskellige faser.

Men for Amalie Nørgaard Rathje giver det mere mening at se et ”sorgens landskab” for sig, da sorgen for hende at se ikke nødvendigvis følger et bestemt spor, ligesom man ikke nødvendigvis har de samme følelser. Derfor tegnede hun et landkort på tavlen, og det fik deltagerne rigtig meget ud af. De opfandt selv ting, der ligger i sorgens landskab – for eksempel nævnte en, at der for hende er en ”glemsomhedens ø”, mens en anden talte om uoverstigelige bjerge. Alle landskaber vil se forskellige ud, og det er det, der er fint ved det,” siger Amalie Nørgaard Rathje.

Tilgivelse og forsoning
Ligesom både Amalie Nørgaard Rathje og deltagerne på kurset var begejstrede over ideen om et sorgens landskab, gjorde det samme sig gældende for den del af programmet, hvor deltagerne opfordres til at skrive deres egen klagesalme. Her skal deltagerne fortælle Gud om deres smerte ud fra en ”opskrift” i Salmernes Bog i Bibelen, hvor David klager sin nød til Gud; hans måde at henvende sig på, og den måde han beskriver sin smerte på.

”Klagesalmen er en vigtig del, fordi vi skal give os selv lov til at klage. Det betyder nemlig ikke, at vi er negative mennesker, for man kan godt føle håb samtidig. Det er meget bibelsk, synes jeg,” siger Amalie Nørgaard Rathje.

Den sidste del af kurset består af en afsluttende ceremoni, hvor omdrejningspunktet er tilgivelse og forsoning. Og det var nogle af de emner, der optog deltagerne mest, selvom hele kurset gav anledning til stort engagement.

”Til ceremonien sad deltagerne rundt om i kirken og tænkte på eller nedskrev det, de har at bære på, og som er svært at bære alene. I den amerikanske udgave af programmet, brænder man teksten, men jeg valgte at bede dem om at forestille sig at lægge deres traumer ind i en sten. De lagde stenene i døbefonten én for én og tændte derefter et lys. Det kan måske godt virke lidt som hokus pokus, men sådan føltes det slet ikke, og deltagerne var meget optagede af det.”

Og efterspørgslen på kurset er da også overvældende, fortæller hun. Da kirken annoncerede for kurset i lokalavisen, gav det anledning til mange henvendelser, og nu er der venteliste. Derfor håber Amalie Nørgaard Rathje også at få tid til afholde flere kurser snarest muligt.

”Jeg tror virkelig, der er brug for de her kurser, for når kirken bliver konkret og går ind i det enkelte menneskes liv på denne her måde, åbner vi op for, at kirken ikke kun er en kulturinstitution, men et sted, hvor man søger det åndelige rum og tager sig tid til refleksion. Det får man ikke på samme måde andre steder i samfundet,” slutter hun.

Støt bibelsk sjælesorg:

Klik her for at støtte

Læs mere

Nu kan bibelsk sjælesorg også praktiseres på dansk

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Sjælesorg giver livsmod


Bibelsk sjælesorg gør underværker i Uganda, hvor traumatiserede flygtninge strømmer over grænsen og har et stort behov for hjælp. Læs mere her og hjælp din næste
Bibelen og Verden

Bibelen og Verden

Læs mere om bibelsk sjælesorg i magasinet Bibelen og Verden

Bibelen og Verden

Foto: Bibelselskabet

Læs mere om bibelsk sjælesorg i magasinet Bibelen og Verden

Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies