Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Da sagde han til dem: "Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!"

Matthæusevangeliet 22,21

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Thomas: Thomas er en af Jesus’ 12 disciple og mest kendt fra Johannesevangeliet. Den fortælling har gjort, at han ofte kaldes for Thomas Tvivleren, Den Tvivlende Thomas eller Den Vantro Thomas. Han vil nemlig ikke tro på, at Jesus er stået op fra de døde, før han selv har set det med egne øjne
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Barmhjertigheden skal begynde hos os selv: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Esther Jensen, der er sognemedhjælper i Fredericia
Læs mere>  
Med Bibelen på museum: Museet for Religiøs Kunst"Jakobs drøm" af Bodil Kaalund
Bodil Kaalunds store glasværk "Jakobs drøm" kan opleves på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Foto: Museet for Religiøs Kunst.
A+/a-   

SOMMERSERIE: Fyld bibelske kunstoplevelser på ferien. Her guider konstitueret direktør Signe Kahr Sørensen til nogle af Museet for Religiøs Kunsts skatte med bibelsk indhold

Her finder du Museet for Religiøs Kunst

Museet for Religiøs Kunst
Strandvejen 13
7620 Lemvig

www.mfrk.dk
Hvilken genstand fra museet fortæller en særligt spændende historie fra Bibelen?
Værk: Bodil Kaalund, ”Jakobs drøm”, 2006, tilhører Museet for Religiøs Kunst.

Det store værk i glas ”Jakobs drøm” af kunstneren Bodil Kaalund (f. 1930) er en del af museets samling. Værket hænger permanent i museets entré og indgangsparti, og er dermed det første værk, der møder museets gæster. Værket er fra 2006 og er udført på glasmesteren Per Hebsgaards værksted i Præstø med hvem museets i øvrigt samarbejder med om en stor udstilling til efteråret (2016).

Kaalunds værk består af bemalet glas med i alt ni felter, der beretter og billedliggør den centrale fortælling om Jakobs drøm i Første Mosebog i Det Gamle Testamente. Glasset, der er bemalet i både varme og kolde farver spiller sammen med det skiftende vejr og lys ved Limfjorden, hvor museet er beliggende. I kraft af glassets kvaliteter og lysets foranderlighed opleves værket altid forskelligt. Den poetiske drømmefortælling om Jakobs drøm med engle gående op og ned ad himmelstigen har appelleret til kunstnere i flere århundreder.

Hvor meget fylder Bibelen i museets udstillinger?
Det varierer, hvorvidt Bibelen har en plads i museets udstillinger. Først og fremmest specialiserer museet sig i relationen mellem kunst og religion, hvor vi ser det som vores vigtigste opgave at belyse, hvorledes den religiøse og eksistentielle dimension kommer til udtryk i det 20. århundredes kunst og i samtidskunsten. Med omkring tre årlige særudstillinger viser vi udstillinger, der undersøger og diskuterer tilværelsens grundvilkår, og som indimellem også udfordrer, hvad det religiøse og eksistentielle er og kan bestå af. Vi sætter således fokus på de store eksistentielle spørgsmål om liv og død, om tilværelsens mening og sammenhæng, som til hver en tid har optaget mennesket.

Eksempelvis tog museet i 2015 i udstillingen ”Lige ved Næsten” udgangspunkt i det kristne begreb næstekærlighed og undersøgte, hvordan og hvorvidt socialt engagereret samtidskunst, herunder af bl.a. Superflex, Kenneth Balfelt, Gudrun Hasle og Trampolinhuset, forholder sig til begrebet næstekærlighed. Andre gange viser museet udstillinger, hvor kunstens fortolkninger af Bibelens fortællinger er i centrum og hvor der sættes fokus på, hvordan kunsten påvirker vores fortolkning af Bibelen og kristendommen som helhed. Det kunne bl.a. opleves i 2014 i udstillingen ”I Hans Billede”, hvor der blev vist nogle af de bedste danske bibelillustrationer fra modernismen og frem af kunstnere som Maja Lisa Engelhardt, Bodil Kaalund og Arne Haugen Sørensen.

Hvad har været din bedste "bibelske" kunstoplevelse?
Jeg har haft mange spændende oplevelser i mødet med udstillinger eller enkelte værker, der har budt på interessante og nytænkende perspektiver på det religiøse og det eksistentielle. Hvis jeg skal fremhæve et nyligt og aktuelt eksempel, så er det at se, hvordan én af de helt store kolorister inden for dansk modernisme, kunstneren Sigurd Swane (1879-1973), gennem mere end 50 år har arbejdet med netop motivet Jakobs drøm igen og igen. Det kan denne sommer opleves i museets store særudstilling ”Sigurd Swane – Maleri” (12. juni -28. august).

Efter Jakob har snydt sin bror Esau for hans førstefødselsret ved at få faderen, den blinde Isak, til at velsigne ham, må han flygte for sit liv. Under flugten, hvor det ser allermest sort ud, lægger Jakob sig til at sove i det fri. I en drøm ser han himlen stå vidt åben, med Guds engle stigende op og ned ad en stige, som går fra himlen til jorden. Gud selv kommer til syne og lover Jakob, at han vil være med ham og hans slægt altid og at Jakobs slægt skal brede sig over jorden. På trods af, at Swane ikke anså sig selv som værende kristen i dogmatisk forstand, (Swane erklærede at ”Kristendommen, trods alt det bærende og sande i den, har udspillet sin rolle.”), så var han altså vældig optaget af motivet Jakobs drøm gennem sit liv.

Swanes forskellige versioner af Jakobs drøm har mange ligheder, ofte med samme ekspressive farvebrug, komposition og store format, men særlig én skildring afviger, og det er netop denne version, som især begejstrer mig, og som formidler noget særligt poetisk (se billedet under artiklen). Den er udført i 1960 (tilhører Ribe Kunstmuseum) og er sandsynligvis den sidste version af Jakobs drøm, Swane udfører. Værket er ikke særlig stort og afviger fra Swanes andre skildringer af Jakobs drøm både figurativt, i farveholdning og ikke mindst i størrelse. I nederste del af værket anes den sovende Jakob, som nærmest rives med ind i et abstrakt, hvirvlende centrum af grønne og blålige nuancer. Farverne og penselstrøgene danner et lysende centrum, hvor englelignende skikkelser kan anes. Himmelstigen er ikke til stede – men kun et gådefuldt, guddommeligt centrum.

Swanes maleriske indlevelse får nærmest én til at tro, at Swane selv fandt en bærende og sand mening i historien om én der netop er på flugt, men på trods modtager velsignelse og får sin virkelighed opfyldt og oplyst af håb. Værket kan minde om de landskabsmalerier, som den britiske maler Wilhelm Turner (1775-1851) skabte, hvor landskabet i sig selv får en religiøs dimension, og hvor mennesket overvældes af naturens storhed.

Swane knytter med skildringen af Jakobs drøm det guddommelige til en moderne, eksistentiel udforskning af verden, hvor det guddommelige findes i det menneskelige sind og i troen på naturen. I 1926 formulerer Swane et væsentligt aspekt af hans trosbegreb, hvor det guddommelige knyttes sammen med naturen, det sanselige og menneskets bevidsthed: ”Du kender kun Gud, som han åbenbarer sig i dig selv og i dine medskabninger, i jorden, havet og stjernerne, i alt hvad dine øjne ser, dine ører hører og dine hænder rører ved. I dit forhold til disse ting kommer du i forhold til Gud og ikke på nogen anden måde.”

"Jakobs drøm" af Sigurd Swane
Sigurd Swane: "Jakobs drøm", 1961. Ribe Kunstmuseum. Frem til 28. august udstilles værket på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Foto: Lars Gundersen.

Læs mere

Med Bibelen på museum: Statens Museum for Kunst

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies