Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
At frygte Herren er en kilde til liv for den, der vil undgå dødens snarer.

Ordsprogenes Bog 14,27

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Paulus: Paulus er en sammensat karakter i Det Nye Testamente. Han starter som forfølger af de helt nye kristne menigheder, men ender med at være den mest kendte og udbredte missionær og forkynder af den kristne tro
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Bibelen er hævet over politik": Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver politiker Lars Barfoed fra Det Konservative Folkeparti sine svar på spørgsmålene
Læs mere>  
Gamle tekster i ny sprogdragt er givende læsningFrihedskampen, Verdens undergang, Untertrykkernes by
Nu kan Dommerbogen, Daniels Bog og Jonas' Bog også læses på nudansk.
A+/a-   

Tidligere forstander på Silkeborg Højskole cand.theol. Carsten Kolby Kristiansen har nærlæst nyoversættelsen af tre gammeltestamentlige skrifter. Her skriver han om sin oplevelse af bogen, og fremhæver blandt andet tekstens umiddelbare forståelighed og de herlige, sproglige overraskelser

Læs selv bogen

Frihedskampen

Læs selv Dommerbogen, Daniels Bog, Jonas' Bog på nudansk.

Køb Frihedskampen, Verdens undergang, Undertrykkernes by
Bibelselskabet har udsendt sit andet bind i serien af nudanske oversættelser af Det Gamle Testamente; en serie som til slut skal udgøre en komplet udgave af Bibelen på nudansk.

Det er næppe den religiøse tyngde i de tre gammeltestamentlige skrifter, der nu er nyoversatte, som har været styrende for den aktuelle udgivelse. Snarere virker de tre udvalgte skrifter, Frihedskampen (Dommerbogen), Verdens undergang (Daniels Bog) og Undertrykkernes by (Jonas' Bog) som et sproglaboratorium med henblik på at kalde de gamle tekster til live i et dramatisk og hverdagsnært sprog.

Med betegnelsen "sproglaboratorium" mener jeg ikke, at oversættelses- og sprogarbejdet bag udgivelsen endnu er på laboratoriestadiet. Slet ikke. Det eksperimentelle sprogarbejde foregår derimod i læserens hoved lige dér, hvor det optimalt set skal foregå, så det ikke så meget er mig, der læser de gammeltestamentlige tekster, men teksterne, der læser mig.

De tre nyoversatte skrifter er alle stærkt farvede af magt og vold og drab, og det gøres ikke mindst overraskende tydeligt i oversættelsen af Dommerbogen, eller Frihedskampen som den er omdøbt til.

Frihedskampen
er én lang beretning om de 12 israelitiske stammers i bogstaveligste forstand voldsomme kamp for at erobre Palæstina. Det er beretninger om krig og vold, voldtægter og drab, svig og afgudsdyrkeri i et så voldsomt omfang, at man næsten ikke ved, om man skal le eller græde. Et drama, der takket være en nutidig og mindre højstemt gengivelse, kalder et væld af følelser frem i én. Retfærdiggøres ethvert voldeligt middel af målet? Hvad vil det sige at have Gud på sin side endsige at gøre Guds vilje?

Man bliver som læser stærkt i tvivl om, hvad der moralsk set er op og ned i historierne, netop takket være en oversættelse, der lægger vægt på at gengive dramaet i fortællingerne og skabe nærvær hos læseren. Det lykkes, synes jeg, i så høj grad, at det er vanskeligt ikke at associere beretningerne om Israels ”frihedskamp” til krigsvirkeligheder forskellige steder i verden i dag.

"Bibelselskabets nye udgivelse lykkes med at forny tre af Det Gamle Testamentes lidt ”fjerne” fortællinger, så de igen kan give anledning til kritisk refleksion og til at tale om tro." Selv om historien ikke gentages, så beskæmmes i hvert fald undertegnede i mødet med de nudanske fortællinger i Frihedskampen over, hvor lidt flere tusind års forsøg på at civilisere mennesker og kultur er slået igennem. Menneskehedens historie beherskes den gang som nu mere af dårskaber end af de heltegerninger, som Israels ”dommere” traditionelt er blevet forbundet med. Og det er sanerende.

Eller med andre ord: Bibelselskabets nye udgivelse lykkes med at forny tre af Det Gamle Testamentes lidt ”fjerne” fortællinger, så de igen kan give anledning til kritisk refleksion og til at tale om tro.

De nye tekster rummer også herlige sproglige overraskelser. Guds profet, Jonas, flygter væk fra Guds bud om at gå til Nineve for at gøre assyrerne opmærksomme på, at Gud selv ser, at de undertrykker israelitterne. Under sin flugt ender Jonas, som vi ved, herefter i den store fisks mave. Gud hiver Jonas i land, og han må gå til Nineve og forkynde Guds trussel om byens udslettelse. Nineves indbyggere gør bod, og Gud tilgiver dem. Dét gør Jonas rasende. ”Det var derfor, jeg først ville flygte …, så jeg ikke blev til grin!”

Det er en såre menneskelig reaktion hos Jonas. Sætningen ”så jeg ikke blev til grin!” er ikke i nogen form med i den autoriserede oversættelse. At den nye nudanske oversættelse vover en mere fri psykologiserende fortolkning, gør teksten mindre fjern eller enkel og dermed sikkert lettere at forholde sig personligt til for de fleste læsere i dag.

Og oversættelserne rummer masser af nye indlysende omskrivninger. Hør f.eks. forskellen mellem tydningsord i profeten Daniels tale i Daniels Bog til kong Belshassar:

”Men da hans hjerte blev hovmodigt og hans ånd stolt og overmodig, blev han styrtet fra sin kongetrone, og hans ære blev taget fra ham.” I nyoversættelsen ”Verdens undergang” lyder de samme linjer: ”På et tidspunkt blev han selvglad, arrogant og overmodig, og derfor blev magten og kongetronen taget fra ham.” Sådan. Eksemplet begrunder tydeligt, hvorfor det med mellemrum er nødvendigt at oversætte også de bibelske tekster på ny, hvis vi i takt med sprogets udvikling skal kunne læse og tilegne os dem.

Det er banalt, men der er selvfølgelig en grænse for, hvor enkelt eller omskrevet en bibeloversættelse kan blive. Omvendt er det enkle ikke usandt. Det kan det fagligt komplicerede eller sprogligt utidige snarere siges at være, hvis det hindrer tilegnelsen.

Både Bibelselskabet, bibelforskerne og sprogkonsulenterne, der er ansvarlige for den aktuelle udgivelse, skal have tak for den kompetente indsats og for det tankevækkende resultat. Samtidig er det godt at vide, at nærværende udgivelse efterfølges af oversættelser, der skal blive til en hel nudansk bibel, der kan være med til at gøre klart, at de bibelske fortællinger er andet og mere end vold og drab og en til tider vilkårlig Gud – og derfor i indhold og nu også i en ny sprogdragt er stærkt givende at fordybe sig i.

Carsten Kolby KristiansenCarsten Kolby Kristiansen, født 1952, er
cand.theol., tidligere informationschef
i Folkekirkens Nødhjælp og tidligere
forstander for Silkeborg Højskole.

Læs mere

Køb Frihedskampen, Verdens undergang, Undertrykkernes by her

DOWNLOAD SMAGSPRØVE: Kapitel 2 fra Undertrykkernes By (Jonas' Bog på nudansk) – og sammenlign med den autoriserede oversættelse.
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies