Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
At frygte Herren er en kilde til liv for den, der vil undgå dødens snarer.

Ordsprogenes Bog 14,27

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Job: Jobs Bog i Det Gamle Testamente er en fortælling om nogle vigtige og evigt aktuelle temaer i menneskelivet. Den handler nemlig om skyld, lidelse, fællesskaber og om forskellen på Gud og mennesker
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Vi frygter alle ensomheden : Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer sognepræst Lone Kirkelund på 6 skarpe
Læs mere>  
En livslang indsats for Bibelen
"Det er vigtigt at huske på, at Bibelen ikke kun er for danskere. Bibelen er en international bog, som er henvendt til hele verden," pointerede Gurli Vibe Jensen. Hun arbejdede for Bibelen både i Danmark og udlandet. Foto: Rune Hansen.
A+/a-   

DØDSFALD: Tidligere formand for De Forenede Bibelselskaber Gurli Vibe Jensen døde den 8. juli 91 år gammel. I forbindelse med Bibelselskabets 200 års jubilæum i 2014 fortalte Gurli Vibe Jensen om sit livslange arbejde for bibelsagen, som hun i den grad brændte for. Her bringer vi interviewet

Blå bog

Gurli Vibe Jensen, født 1924, missionær, sognepræst, forfatter
  • Lærer fra Ribe Statsseminarium 1948
  • MA i litteratur og psykologi, University of Minnesota 1962
  • Sognepræst ved Helligåndskirken i København 1965-1995
  • Medlem af Bibelselskabets bestyrelse 1981-1989
  • Medlem af den europæiske bestyrelse for De Forenede Bibelselskaber
  • Vicepræsident for De Forenede Bibelselskaber i Europa 1976-1987
  • Bestyrelsesformand for De Forenede Bibelselskaber 1980-1984
  • Forfatter til en række bøger, blandt andet Gnister fra bålet om tiden i Afrika, samt bøger om advent, påske og pinse, Bibelselskabets Forlag.

Da Gurli Vibe Jensen som 26-årig drog til Numan i Nigeria udsendt af Dansk Forenet Sudanmission, var der mange dengang, der syntes, det var en underlig idé: Hvad skulle en ung, nyuddannet, kvindelig lærer dog lave i Afrika?

Men for Gurli Vibe Jensen har det altid været sagen, det handlede om. Hun var af den opfattelse, at hun havde en opgave i forhold til Bibelen og udbredelse af kristendom, og derfor var det bare om at komme i gang med arbejdet.

Som forberedelse til missionærgerningen tog hun først et år til Skotland og England, hvor hun helligede sig studier i ydre mission og teologi.

De følgende ti år fra 1950 til 1960 opholdt hun sig i Nigeria. Her fik hun gjort god brug af sine organisatoriske evner som leder af en pigekostskole og senere som supervisor for den amerikanske og danske del af Sudanmissionens skolearbejde.

Herefter tog hun to år til Minnesota, USA, hvor hun studerede litteratur og psykologi.

Bibelen er international
Det var på den baggrund, at Gurli Vibe Jensen vendte tilbage til Danmark, og i 1965 blev hun kapellan og senere sognepræst ved Helligåndskirken på Strøget i København. Her stod hun i de kommende mange år i spidsen for at få skabt et menighedsliv med fyldte kirkebænke om søndagen og mange aktiviteter i sognet, hvilket var usædvanligt i det københavnske kirkeliv på den tid.

Sideløbende tog hun hul på 25 års engagement i Det Danske Bibelselskab, blandt andet som rejsesekretær og medlem af Bibelselskabets bestyrelse. Men hun virkede også i det internationale bibelarbejde. Blandt andet var hun i en fireårig periode bestyrelsesformand for De Forenede Bibelselskaber, United Bible Societies, (UBS), der var blevet stiftet i 1946.

For Gurli Vibe Jensen lå det internationale bibelarbejde i naturlig forlængelse af årene som missionær i Afrika.

”Det er vigtigt at huske på, at Bibelen ikke kun er for danskere. Bibelen er en international bog, som er henvendt til hele verden. Bibelen skal fortælles ind i mange forskellige kulturelle sammenhænge, og derfor er det så vigtigst at vi taler med hinanden om den bog,” siger hun.

En ny begyndelse
Gurli Vibe Jensen blev aktiv i Det Danske Bibelselskab i en periode, hvor det stod sløjt til med opbakningen med kun 165 medlemmer. Hun blev i 1964 ansat på frivillig basis som rejsesekretær og holdt i de kommende år en mængde foredrag rundt om i landet om Bibelselskabets arbejde.

Samtidig fik hun som sognepræst iværksat, at Helligåndskirken om sommeren fik opsat en bibelbod på Strøget, hvor turister og andre forbipasserende kunne købe bibler. Unge fra menigheden i Helligåndskirken stod også bag uddeling af bibler på Strøget og på Christiania.

Halfdan Høgsbro, der havde været biskop i Lolland-Falster Stift, blev i 1964 administrerende sekretær i Bibelselskabet, der aldrig havde haft egne lokaler før. Men samme år flyttede Bibelselskabet ind i lejede lokaler på Købmagergade 67 i Københavns centrum.

Den lille, men effektive stab fik hurtigt skabt en ny begyndelse for Bibelselskabet med flere medlemmer og en for den tid helt ny måde at gøre opmærksom på Bibelen på.

Reumert og Bibelen
Da Bibelselskabet kunne fejre sit 150 års jubilæum i efteråret 1964, blev det markeret på traditionel vis med en gudstjeneste i Vor Frue Kirke i København. Men om aftenen mødte 1.600 mennesker op i Falconer Centret på Frederiksberg, hvor blandt andet skuespillerne Holger Juul Hansen og Kirsten Rolffes optrådte, og der var sang af Københavns Kammerkor.

Som led i jubilæumsmarkeringen udkom en grammofonplade, hvor den legendariske skuespiller Poul Reumert havde indlæst udvalgte tekster fra Det Nye Testamente. I dag er det almindeligt, at kendte skuespillere indlæser Bibelen, men dengang var det nyt.

”I 1960erne anså de fleste mennesker Bibelen for at være en lidt støvet bog for ældre mennesker. Vi ønskede at fjerne støvet ved at præsentere budskabet på en ny måde. Vi syntes, vi skulle finde de skuespillere, der med deres person og sprog, kunne formidle Bibelen på et kunstnerisk og kvalitetsmæssigt højt plan. Så jeg ringede til Poul Reumert og spurgte, om han ville indlæse Bibelen. Det ville han heldigvis gerne”, siger hun og understreger, at Bibelselskabets fremgang i de år i høj grad skyldtes Halfdan Høgsbro, der døde i 1976, og Bibelselskabets første generalsekretær, cand.mag. Grethe Morthorst, der døde i 1995.

En bøn for bibelarbejdet
Gurli Vibe Jensens blev i 1976 valgt til at repræsentere de nordiske bibelselskaber i den europæiske bestyrelse for De Forenede Bibelselskaber og blev vicepræsident for Europa. I 1980 blev hun bestyrelsesformand for De Forenede Bibelselskaber.

Når hun tænker tilbage, var der mange glæder forbundet med det internationale bibelarbejde. Ikke mindst i forhold til de mange mennesker, hun mødte rundt omkring i verden, hvoraf nogle blev venner for livet. Men der var også mange udfordringer.

”Repræsentanterne fra de forskellige lande kom med hver deres dagsorden, og de resultater, der blev opnået, måtte altid være et kompromis mellem økonomi og idealisme”, siger hun og henviser til den daværende ærkebiskop af Canterbury, Donald Coggan, der var præsident for De Forenede Bibelselskaber indtil 1976, og som hun havde lejlighed til at møde flere gange.

”Da han holdt op, bad han en bøn om, at alle, der er med i det internationale bibelarbejde, må være åbne over for Helligånden og parate til at eksperimentere, samtidig med at de er grebet af opgaven og har begge ben på jorden. Den bøn kan man også bede i dag for de mennesker, der tager en tørn med bibelarbejde, både i Danmark og ude omkring i verden”, siger Gurli Vibe Jensen.

Interviewet er oprindeligt bragt i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum i 2014.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies