Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Da sagde han til dem: "Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!"

Matthæusevangeliet 22,21

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Job: Jobs Bog i Det Gamle Testamente er en fortælling om nogle vigtige og evigt aktuelle temaer i menneskelivet. Den handler nemlig om skyld, lidelse, fællesskaber og om forskellen på Gud og mennesker
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Forhåbentlig holder Bibelen aldrig op med at provokere os": Birgitte Stoklund Larsen er pr. 1. august 2015 tiltrådt som ny generalsekretær for Bibelselskabet. I 2014 svarede den daværende akademileder på seks skarpe spørgsmål om Bibelen. Læs svarene her
Læs mere>  
Bibelen giver livsmod til nigerianske prostituerede
En ung kvinde sidder og læser i Bibelen. Foto: Dag Smemo, UBS.
A+/a-   

Nigerianske gadeprostituerede på Vesterbro i København bruger Bibelen til at finde trøst og styrke i en hård tilværelse

Læs selv i Bibelen

    Bibelen i sort ægte skind med guldsnit og fingerregister

Bibelen findes i mange udgaver: Du kan se udvalget i vores netbutik her.

Tag på læsevandring i Bibelen med bibellæseplanen.

Køb bogen "Hjælp - når livet kommer bag på os" - om sjælesorg og håb.

Sigrid la Cour Sonne, teolog, har undersøgt hvilken rolle Bibelen spiller i nigerianske prostitueredes selvforståelse. Kvinderne bruger Bibelens tekster i deres dagligdag, og i dem finder de styrken til at klare et hårdt liv.

”Jeg er interesseret i, hvad der sker mellem læseren og teksten. Hvad en lægmand kan bidrage med til fortolkningen af bibelteksten. Jeg kunne se, at kvinderne i caféen har en meget levende tro, og at den har en betydning for deres syn på tilværelsen. Bibelens fortællinger betyder virkelig noget for de her kvinder.”

Sigrid la Cour Sonne startede sin undersøgelse med et halvt års frivilligt arbejde i Night Light Café, som er en natcafé for udenlandske prostituerede på Vesterbro. Brugerne er primært nigerianske kvinder, og Sigrid la Cour Sonne inviterede fem af dem til at samtale om deres yndlingstekster fra Bibelen. Samtalerne har givet et fintfølende og nuanceret indblik i kvindernes liv. De kaster samtidig et lys over, hvorfor hjemsendelsesprogrammer ikke virker.

De prostitueredes baggrund
Kvinderne har selv truffet et valg om at forlade deres fattige familier i Nigeria og rejse til Europa, for her kan de tjene flere penge til familien, som de føler en stærk forsørgerpligt overfor.

Flere af kvinderne skylder penge til dem, som har arrangeret deres rejse. Gælden er ofte af en uoverkommelig størrelse, og nu står kvinderne, der alle er uden en dansk arbejdstilladelse, i en svær økonomisk situation.

Flere af kvinderne vidste godt, at de skulle sælge sex i Europa, men ikke hvor dyrt det er at bo og leve her. Så oveni gæld - og penge, der sendes hjem til familien - har kvinderne svært ved at undslippe deres egen personlige fattigdom.

Inden de kom ind i prostitutionen, har flere haft lavindkomstjobs i Spanien og Italien – ofte med en tolvtimers arbejdsdag. Med krisen mistede kvinderne deres arbejde. Enkelte af kvinderne har børn i enten Nigeria, Spanien eller Italien, som passes af familie eller veninder, mens de arbejder i Danmark.

En kvinde fortalte Sigrid la Cour Sonne, at hendes største ønske er at få sit gamle rengøringsjob igen. Kvinderne er indstillet på at arbejde rigtig hårdt for at skabe bedre vilkår for sig selv og deres familie. De har valgt et hårdt, usikkert liv i prostitution for familiens skyld. En dansk arbejdstilladelse og et almindeligt lavtlønnet job står højt på deres ønskeliste.

Vender kvinderne tilbage til Nigeria, risikerer de at blive stigmatiserede i samfundet efter et fejlslået liv i Europa. Som kvinder vil de også få svært ved at finde arbejde i et patriarkalsk samfund.

Kvinderne og deres stærke livsmod har gjort et stort indtryk på Sigrid la Cour Sonne. Livsmodet finder de i Bibelens tekster.

Hvordan bruger kvinderne Bibelen?

Det er særligt fortællingerne fra Det Gamle Testamente, der optager kvinderne - især beretningen om israelitternes udfrielse fra Egypten.

Sigrid la Cour Sonne fortæller:

”Kvinderne er meget velbevandrede i Bibelen, de ved bare ikke altid, hvor tingene står. I afrikanske kulturer er fortælletraditionen meget stærk, og kvinderne kender historierne som levende fortællinger. De kan mange historier og salmer udenad, og det virker, som om Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente vægtes fuldstændigt lige højt. Bibelen bliver for kvinderne til én bog, men de orienterer sig imod Det Gamle Testamente, som indeholder flest fortællinger, og Jesus får faktisk en plads i Det Gamle Testamente”.

Hun giver et eksempel fra Tracy, en af kvinderne, der en aften genfortæller historien om Abraham og Isak:

”Hun siger, det var Jesus, der sagde til Abraham, at han alligevel ikke skulle ofre sin søn. Jesus er nærværende i begge testamenter. På en måde bliver Det Gamle Testamente hele tiden set i lyset af Det Nye Testamente”, siger Sigrid la Cour Sonne, og nævner et eksempel fra Det Nye Testamente, som afspejler kvindernes liv i Nigeria:

”En kvinde nævner som sin yndlingshistorie Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet, hvor Jesus blandt andet skærper skilsmisseforbuddet. Kvinderne er generelt meget kritiske overfor skilsmisse. Det undrede mig, at det lige er det, der tages frem fra Det Nye Testamente. Men mange af kvinderne kommer fra hjem, som har mistet den mandlige forsørger, enten ved skilsmisse eller dødsfald. Og det har kastet familien ud i fattigdom”, forklarer Sigrid la Cour Sonne.

Salmernes Bog
i Det Gamle Testamente har også en meget stor betydning for kvinderne.

”Næsten alle kvinderne nævnte en salme som deres yndlingstekst i Bibelen, og de kan dem næsten udenad”, siger Sigrid la Cour Sonne.

Der holdes ofte andagt i caféen, hvor salmerne er populære tekster, som også bruges af kvinderne som personlige bønner. De har mulighed for at gå til gudstjeneste i migrantmenigheder i København, men der er flere af kvinderne, som synes, de ikke må være i kirken, fordi de ernærer sig ved prostitution.

Bibelen spiller en rolle i kvindernes selvforståelse

”Deres kristne tro og et bibelsk verdensbillede har stor betydning for, hvordan de ser sig selv. På en eller anden måde bliver beretningen om udfrielsen fra Egypten et evangelium for dem, fordi de kan spejle sig selv i beretningen: Israelitterne går i fortællingen gennem genvordigheder, men de ender et godt sted. Gud har en plan med dem, og er med dem hele vejen – også selvom det ser ret mørkt ud nogle gange.”

”Bibelen er en meningsgivende struktur, som kvinderne kan sætte deres egen tilværelse ind i. Det at kunne spejle sin situation i nogle fortællinger, er det, der gør, at de ikke går ned. De er et svært sted i tilværelsen, hvor de ikke har så mange muligheder, men Bibelen giver dem en overordnet mening”, siger Sigrid la Cour Sonne.

Hjemsendelsesprogrammer virker ikke

Man har forsøgt at lave hjemsendelsesprogrammer, hvor man tilbyder udenlandske prostituerede penge, så de for eksempel kan starte en butik op i hjemlandet.

Sigrid la Cour Sonne siger, at kun få af kvinderne, som hun har talt med, ønsker at tage imod tilbuddet, fordi man ikke har sat sig ind i, hvad det faktisk vil betyde for dem at vende tilbage til Nigeria. I udtænkningen af programmerne er der lagt en masse dansk mentalitet ned over kvinderne.

For kvinderne er fremgang og udvikling det vigtigste i deres liv. De vil ikke hjem igen, fordi det bryder med hele den forståelse, de har af alt det, de er gået igennem. Hvis de vender tilbage til Nigeria, er det et tilbageskridt, og det er bare helt forkert, fortæller Sigrid la Cour Sonne.

Israelitterne bliver udfriet fra Egypten, og kvinderne ser det som et løfte til dem om, at deres situation en dag vil ændre sig til en bedre fremtid. Det er hårdt lige nu, men stadigvæk en udfrielse - et skridt i den rigtige retning på vej til noget bedre. Det bliver det glade budskab for kvinderne, som ikke har en stor chance for at få opfyldt håbet om en arbejdstilladelse i Europa. Ville det så være bedre for dem at deltage i et hjemsendelsesprogram?, spørger Sigrid la Cour Sonne eftertænksomt. Hele deres verdensbillede strider imod den løsning, svarer hun afsluttende.

Læs mere

Hvad siger Bibelen om prostitution?

I Nigeria lever kristendommen side om side med en stærk folketro på voodoo

Vejen væk fra ydmygelserne

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies