Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt, et opfyldt ønske er livets træ.

Ordsprogenes Bog 13,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne: De to brødre Jakob og Johannes, der er fiskere, bliver ligesom Peter og hans bror Andreas indbudt af Jesus til at følge ham og 'fiske mennesker.' Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen kunne også hedde Tro, Håb og Kærlighed: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her er det journalist og konsulent Paula Larrain, der svarer på 6 skarpe spørgsmål om verdens mest udbredte bog
Læs mere>  
Kjeld Holm: Vi har gjort verden bedreFoto: Claus Bjørn Larsen
”Jeg er kristen og socialdemokrat, og jeg lægger aldrig skjul på over for socialdemokratiske venner, at det er i den rækkefølge,” siger Kjeld Holm. Foto: Claus Bjørn Larsen.
A+/a-   

Det kræver sit menneske at leve op til det radikale krav i Jesus’ Bjergprædiken: Så vær I da fuldkomne. Men som den netop afgåede biskop i Aarhus Kjeld Holm sagde i dette interview fra 2014: Vi kan da prøve

Kjeld Holm

Kjeld Holm, født 1945, har netop holdt sin afskedsgudstjenese som biskop i Aarhus Stift. Han er mag.art. i idehistorie, tidligere sognepræst ved Ellevang Kirke og formand for Præsteforeningen og Rådet for Etnisk Ligestilling.


Kjeld Holm har skrevet en række bøger, blandt andet Mennesket er en misforståelse, mit venskab med Johannes Sløk, og erindrings-bøgerne Åbne døre og Man lever af det, man får skænket.

Som Kjeld Holm sidder i sin stol med solen strømmende ind gennem vinduerne ude fra Aarhus Bugt ligner han det, han er. En mand, der er blevet bedstefar. Det har gjort noget ved ham at blive ældre og få børnebørn. Hans døtre siger det til ham, og han er såmænd ikke helt utilbøjelig til at give dem ret: Far, du er blevet mildere med årene.

Engang var det anderledes.

I sine yngre dage var biskoppen over Århus Stift mere hardcore. Eller som han selv siger: En vildtvoksende tidehvervsmand. Han var tiltrukket af Tidehvervsbevægelsen, en dansk teologisk bevægelse, der opstod i 1926 omkring tidsskriftet Tidehverv, men han havde alligevel sine forbehold.

En del af den danske kirkekamp, også da Kjeld Holm var ung, stod om tolkningen af Bjergprædikenen, som er Jesus’ store tale til disciplene og folkeskaren, og som danner grundlag for livets store værdier.

Jesus optræder som en autoritet, der vender op og ned på alting. Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres, siger han. Ja, selv sine fjender skal man elske. Han udlægger Moseloven på en ny måde. Undervejs lærer han forsamlingen Fadervor og sætter trumf på med sit radikale krav: Så vær I da fuldkomne.

Bjergprædikenen er til alle tider blevet tolket vidt forskelligt. I en dansk sammenhæng har det især været missionsbevægelserne, der har tolket Bjergprædikenen som en etisk rettesnor, der betød, at troende mennesker måtte tage deres liv op til altomfattende revision og omvende sig til et liv i Jesus’ følge.  

Den slags havde Kjeld Holm det svært med: Kravene lod sig alligevel ikke efterleve, og derfor var der kun et at gøre: Håbe på syndernes forladelse.

Vi har besindet os

I dag er Kjeld Holm mere midtersøgende.

”Tidehvervsfolkene har altid sagt, at det ikke kunne hjælpe noget, at vi gik rundt og troede, at vi kunne gøre verden bedre. Men vi har gjort verden bedre. Vi har som kultur besindet os på en række områder: Folk banker ikke længere deres børn for eksempel.”

”Jesus ved godt, at vi ikke kan leve op til hans krav. Men vi skal bestandigt prøve at leve op til dem. Jeg er i dag overbevist om, at Jesus’ krav til os er tæt forbundet med tilgivelsen. Ud af tilgivelse, forsoning og nåde gror et nyt og bedre liv,” siger han.

Jesus og Sokrates
Som idehistoriker ved Kjeld Holm noget om Europas historie fra Antikken til i dag, så hvordan vil han placere Jesus og hans budskab i en idehistorisk sammenhæng?

”For mit eget vedkommende hører jeg nu mere Jesus’ ord som et opgør med selvoptagethed. Det er utilladeligt at være selvoptaget, efter man har hørt Bjergprædikenen.”
”Jesus’ Bjergprædiken er en helt central tekst i kristendommen. Og det er klart, at man ikke kan lade være med at sammenligne Jesus med en græsk filosof som Sokrates og hans elev Platon. Mange steder er der paralleller, men på et afgørende punkt er Jesus anderledes: Han bruger ikke rationelle argumenter. Samtidig er fordringerne til mennesker så radikale, at det kommer til at betyde en fuldkommen forandret virkelighedsopfattelse i den europæiske kultur og naturligvis også i den øvrige kristne del af verden,” siger Kjeld Holm, der ikke mener, det er helt skævt at kalde Jesus revolutionær.

”For mit eget vedkommende hører jeg nu mere Jesus’ ord som et opgør med selvoptagethed. Det er utilladeligt at være selvoptaget, efter man har hørt Bjergprædikenen.”

Noget rød i det
Kjeld Holm har været biskop siden 1994, og han har især tidligere været en af de biskopper, alle havde en mening om. For var han nu ikke noget rød i det ham Aarhus-bispen?

Kjeld Holm har altid været engageret i det omgivende samfund. Som ung var han aktiv i SF, i dag er han medlem af Socialdemokratiet. Hans mange tillidsposter gennem tiden som formand for Præsteforeningen, Nævnet for Etnisk Ligestilling og engagement i homoseksuelles og flygtninge og indvandreres stilling i samfund og kirke er med til at tegne billedet af en biskop, der gerne bekender politisk kulør.

Han er i den grad fortrolig med den kritik, der har været rejst mod ham adskillige gange: At han politiserer det kristne budskab.

”Jeg synes jo, det er lige modsat. Det er ikke kristendommen, der bliver politiseret. Det er politikken, der farves af kristendommen."

"Jeg er dybt påvirket af min gode ven socialdemokraten Svend Auken, der stod på Rådhuspladsen i København nogle få uger før sin død og talte imod udvisning af flygtninge. Han brugte ord som miskundhed og barmhjertighed fra Det Nye Testamente, og det bliver man nødt til, når man er kristen, for ellers kommer der ingen idealdannelser ind i det politiske liv”, siger Kjeld Holm, der mener, det er afgørende at tolke Jesus’ budskab ind i hverdagslivet, hvis kirken skal bevare sin troværdighed.

”Kirken kan hurtigt blive en lukket klub, hvor vi taler indforstået med hinanden. Det handler om at møde mennesker i deres livssituation. Det er fint, at man som præst er politisk aktiv og skriver læserbreve. Men det må aldrig ske på bekostning af husbesøget i sognet hos Fru Hansen, der er gammel og ensom. Hvis det er tilfældet, så får den præst et troværdighedsproblem,” siger han.

Fadervor
Bjergprædikenen handler ikke kun om Jesus’ krav til mennesker. Jesus opfordrer også til at bede Fadervor. Samtidig henstiller han til, at mennesker ikke skal lade ”munden løbe,” når de beder.

Den henstilling har Kjeld Holm en hel del til overs for.

”Det er jo ikke et selvrealiserings-projekt, Jesus præsenterer. Næsten må være centrum i vores liv. Ellers giver det slet ingen mening.”
Han talte engang med en præst, der var meget optaget af spiritualitet og mindfuldness og mente, at han som præst var nødt til at få det godt med sig selv, før han kunne få det godt med andre.

Kjeld Holm husker, at de havde en temmelig skarp meningsudveksling, og at han gjorde præsten opmærksom på, at det forholdt sig lige omvendt: Man får det først godt med sig selv, når næsten fylder betydeligt mere i ens liv end en selv.

”Det er jo ikke et selvrealiseringsprojekt, Jesus præsenterer. Næsten må være centrum i vores liv. Ellers giver det slet ingen mening,” siger Kjeld Holm.

Alligevel er han med årene blevet mere opmærksom på bønnen som en måde at fastholde relationen til Gud på.

Tryghed og ro
Han husker, hvordan hans mor en aften sad på hans sengekant som sædvanlig og bad Fadervor med ham i hjemmet i Diernæs i Sønderjylland. Hans onkel Hans havde fået mavekræft, og selv et barn på otte år kunne godt fornemme, at det ville onklen dø af.”

Mor sagde bare: 'Nu tænker vi på onkel Hans, når vi beder Fadervor. Det er det bedste, vi kan gøre for ham.' Og så faldt der sådan en ro over det hele. Jeg har altid haft den tryghed og ro i mig, når jeg bad den bøn.”

”Hvis jeg en enkelt gang er så træt, at jeg falder i søvn, inden jeg har fået bedt Fadervor, har jeg dårlig samvittighed næste morgen. Ikke i forhold til Vorherre. Han skal nok klare det. Men i forhold til mig selv,” siger Kjeld Holm, der også dagligt beder for dem, der står ham nær og for de syge og døende.

”Der måtte jeg sige til Vorherre, at hvis du skal til at rydde op i vores familie, så bedes du være så elskværdig at tage mig først.”
”Jeg er ikke naiv. Mennesker holder ikke op med at have kræft, fordi jeg tager dem med i min aftenbøn. Men det er en markering af, at vi er hinandens liv og skæbne, og at man ikke skal lades alene. Bøn er et udtryk for, at vi er hjemmehørende hos Gud i liv og død.”

Da Kjeld Holms barnebarn blev alvorligt syg, fandt han det dog på sin plads at tale med store bogstaver.

”Der måtte jeg sige til Vorherre, at hvis du skal til at rydde op i vores familie, så bedes du være så elskværdig at tage mig først,” siger Kjeld Holm, der til sin lettelse kunne konstatere, at dødens engel endte med at gå ham og hans hus forbi.

Mod til at være her
Da Kjeld Holm var 21 år, gik han til en forelæsning, der skulle blive afgørende for ham. Forelæsningen havde titlen ”Det absurde teater og Jesu forkyndelse” og blev afholdt af teologen Johannes Sløk, der senere blev en nær ven.

Efter den forelæsning besluttede Kjeld Holm, at hvis han skulle blive klogere på sig selv og livet, måtte han forlade teologistudiet for i stedet at studere idehistorie på Aarhus Universitet under Johannes Sløk. Her skrev han senere sit teologiske speciale og fik guldmedalje på en afhandling om Søren Kierkegaard.

”Jeg blev fuldstændig fascineret af manden og hans pædagogik. Hans forelæsninger var et show. Han fortalte om det absurde teater, en teaterretning, der opstod i Frankrig efter Anden verdenskrig som en udløber af eksistentialismen. Sløk viste os, at tilværelsen er dybere og mere farlig, end vi aner."

"Det er fuldstændig det samme som i Bjergprædikenen. Jesus ved godt, at livet ikke er harmløst. Derfor indleder han med Saligprisningerne, så de mennesker, der er mest truet, skal få mod til at være her på trods."

"Den eneste måde vi kan håndtere denne absolut ikke harmløse verden på er gennem næstekærlighed.”

Køb bøger med Kjeld Holm

Kjeld Holm medvirker i samtalebogen Dig, mig og Gud, som er udgivet af Bibelselskabet. Køb den her

Man lever af det, man får skænket hedder Kjeld Holms erindringsroman. Køb den her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies