Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt, et opfyldt ønske er livets træ.

Ordsprogenes Bog 13,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Peter: Peter er den mest berømte af Jesu disciple. Han siger ganske ofte det helt forkerte. Til gengæld gør hans udsagn, vi som læsere forstår, hvad teksterne gerne vil have, at vi skal forstå
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen inviterer til fest: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Per Jensen, der er kateket i Sorgenfri Kirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
Bibeloversætterne forklarer: Engel eller sendebud?Gabriel og Daniel, fra Augsburger Wunderzeichenbuch, ca. 1552.
I nyoversættelsen af Daniels Bog holder oversætter Mette Behrndtz fast i at bruge ordet "engel". Illustration: "Gabriel og Daniel", Augsburger Wunderzeichenbuch, ca. 1552.
A+/a-   

Hvorfor er der ingen engle i Første Mosebog på nudansk? Og hvorfor dukker de op igen i nyoversættelsen af Daniels Bog? To bibeloversættere giver deres bud på, hvorfor det giver mening at bruge forskellige ord på dansk

Om Bibelen på nudansk

Bibelen på nudansk er et oversættelsesprojekt, der skal gøre det muligt at læse hele Bibelen på et mundret og nutidigt dansk.

Oversættelsen udarbejdes i tæt samarbejde mellem eksperter i hebraisk, teologi, dansk/nudansk sprog og bibelformidling.

Den nudanske oversættelse skal ikke autoriseres, og derfor er der plads til at eksperimentere og gå nye veje.

Når oversættelsen af samtlige bøger i Det Gamle Testamente til nudansk er færdig, vil værket udkomme som en del af Bibelen på nudansk sammen med Det Nye Testamente på nudansk, som Bibelselskabet udgav i 2007.

Læs mere her

Hvert år sættes der verden over fokus på bibeloversættelse, når International Oversætterdag markeres den 30. september. Også her under hjemlige himmelstrøg er oversættelse fortsat et varmt emne, og det er særlig aktuelt i forbindelse med den igangværende oversættelse af Bibelen til nudansk.

Søren Holst og Mette Behrndtz, som begge har en ph.d. i teologi, har bidraget til bogen Begyndelsen og Tænkeren, som er en nyoversættelse af Første Mosebog og Prædikerens Bog. Mette Behrndtz har desuden netop afsluttet oversættelsen af Daniels Bog.

De fortæller her, hvorfor de i Første Mosebog vælger at oversætte det oprindelige hebræiske ord med sendebud, i stedet for engel, og hvorfor englene i Daniels Bog er bevaret.

Søren Holst fortæller, at der på Det Gamle Testamentes originalsprog, hebræisk, slet ikke findes et ord, der betyder engel.

”Der findes et ord mal’ák som betyder sendebud, og som man nogle gange oversætter til engel, hvis sendebuddet altså er ét, der kommer fra Gud.”

Et ord kan have flere betydninger
I Begyndelsen og Tænkeren har oversætterne valgt at inddrage læseren:

”Vi syntes, det kunne være interessant at lade læseren selv træffe valget ved at spille med åbne kort og skrive det, som ordet i sig selv betyder. På den måde lægger vi vægten på dét, som selve bibelteksten faktisk siger om engle – nemlig, at de er budbringere” forklarer Søren Holst.

Det er et meget stort arbejde – selv for de allerdygtigste og mest erfarne bibeloversættere – at oversætte bibeltekster, så enhver kan læse og forstå dem. Der skal tænkes mange aspekter ind i arbejdet.

Eksempelvis skal man som oversætter forholde sig til, at et enkelt ord på originalsproget kan have flere betydninger. De forskellige betydninger kan lægge sig mere eller mindre op ad hinanden, og det er så oversætternes opgave at træffe et valg på læserens vegne, når de beslutter, hvordan det samme ord skal oversættes forskellige steder i en tekst.

Stadig engle i Daniels Bog
Ordet, der kan oversættes til engel, optræder ca. 200 gange i Det Gamle Testamente.

”Omtrent halvdelen af gangene handler det om et menneske, som er sendt afsted med en besked til nogle andre mennesker. I den autoriserede oversættelse fra 1992 oversættes der for eksempel med bud, sendebud, budbringer, en mand, folk eller rytter. Det er altså ikke noget nyt, vi har fundet på, da vi lavede Begyndelsen og Tænkeren”, forklarer Søren Holst.

Mette Behrndtz har netop afsluttet oversættelsen af Daniels Bog:

”Hvor det andre steder i Det Gamle Testamente er tydeligt, at englens vigtigste funktion er at komme med en besked fra Gud og derfor ligeså godt kan kaldes ’et sendebud fra Gud’ ser det anderledes ud i Daniels Bog”.

I Daniels Bog forekommer ordet faktisk kun to gange.

”Begge steder beskriver ordet en person, der er udsendt fra Gud”, fortæller Mette Behrndtz og uddyber: 

”Englen har, på de to steder den fremkommer, i højere grad en frelsende funktion, frem for at være et sendebud, der videregiver en besked fra Gud”.

Der er gået julepynt i den
Søren Holst beskriver sendebuddets rolle i forhold til de forestillinger, de fleste af os nok har om engle. 

”Vores tanker om engle har lidt for meget julepynt over sig. I Det Gamle Testamente er det som regel sådan, at man ikke ved, at det menneske, man lige har mødt, kommer som budbringer fra Gud. For eksempel inviterede Abraham tre engle til frokost, fordi han troede, de var arabiske handelsrejsende. Og i Det Nye Testamente bliver vi opfordret til at være gæstfrie og tage godt imod fremmede, for ved at være gæstfrie har nogle, uden selv at vide det, haft engle som gæster”, uddyber Søren Holst.

En opfordring til læserne
Selv de dygtigste oversættere har ikke nødvendigvis selv et facit. Her kan læserne byde ind med respons.

”Når vi er færdige med at oversætte Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente, skal vi sætte os ned og diskutere, hvordan vi får de to oversættelser til at passe sammen. Vi vil gerne høre fra folk, der savner englene – og fra dem, der synes, det er fint, at Gud bruger sendebud” opfordrer Søren Holst.

Har du et spørgsmål om bibeloversættelse?
Skriv til Bibelselskabets brevkasse, og få svar.

I 2014 udkom "Begyndelsen og Tænkeren - Første Mosebog og Prædikerens bog på nudansk". De næste gammeltestamentlige skrifter, der udkommer på nudansk, er Daniels Bog, Jonas’ Bog og Dommerbogen, som udgives samlet.

 

Læs mere

Læs selv Første Mosebog og Prædikerens Bog på nudansk:
Køb Begyndelsen og Tænkeren

Hele Det Nye Testamente er oversat til et mundret nudansk:
Køb Den Nye Aftale

Bibelselskabet støtter oversættelse af Bibelen i hele verden:
Støt oversættelsesarbejdet

Som medlem af Bibelselskabet, støtter du vores arbejde med at oversætte og udbrede Bibelen: Bliv medlem af Bibelselskabet

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies