Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Da sagde han til dem: "Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!"

Matthæusevangeliet 22,21

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Johannes Døber: Johannes Døber banede vejen for Jesus. Men hans historie er på mange måder tragisk: Han endte sine dage med at blive halshugget, hvorefter hans hoved blev serveret på et fad til Herodias
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Han vil gerne sætte et "afløser tidligere versioner"-label på Det Nye Testamente: Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver komikeren Sebastian Dorset sine svar
Læs mere>  
Konfliktmægling per korrespondance: Kærlighedens lovsangFoto: Colourbox
Kærlighedens højsang er det sted i Første Korintherbrev, hvor Paulus udleverer recepten til sin fredsmedicin til de stridende korinthere. Foto: Colourbox.
A+/a-   

SMAGSPRØVE FRA NYT BIBLIANA: Det trettende kapitel i Første Korintherbrev, ofte kaldet kærlighedens lovsang eller højsang, hører til Bibelens mest kendte og elskede poetiske tekster. Men hvad ville Paulus med den?

Nyt nummer af BIBLIANA er på gaden

Bibliana, 01, 2015


Denne artikel er fra det nye nummer af magasinet BIBLIANA.

I dette nummer af BIBLIANA stilles der skarpt på Bibelens Greatest Hits – på alle de særligt skattede eller velkendte bibeltekster som skabelses-beretningen, de ti bud, juleevangeliet, lignelsen om den barmhjertige samaritaner, kærlighedens højsang og mange flere.

BIBLIANA er Danmarks eneste populær-videnskabelige tidsskrift om Bibelen. Det udkommer to gange årligt og er skrevet af  fagfolk, der brænder for formidling af viden om Bibelen og den nyeste forskning på området.

Læs mere her

Kærlighedens lovsang har en lang og bred fortolkningshistorie: fra Augustins kærlighedsteologi over den katolske lære om de teologiske dyder (tro, håb og kærlighed eller caritas), videre over Kierkegaards Kærlighedens gerninger til Gustav Aulens berømte skelnen mellem den selviske eros-kærlighed og den selvopgivende agape-kærlighed.

Det samme gælder tekstens brugshistorie. Kærlighedens højsang farves alt efter, om den læses ved et bryllup i folkekirken, citeres af den amerikanske præsident i sin tiltrædelsestale, fremføres ved Lady Dianas begravelse eller gendigtes til popmusik af Anne Linnet.

Paulus’ smertensbarn
Men før alt andet er Kærlighedens lovsang en næsten 2000 år gammel Paulus-tekst. Og den står som en form for konklusion i Første Korintherbrev.

I brevet forsøger Paulus at agere konfliktmægler per korrespondance. Paulus havde etableret en menighed af Kristustroende i Korinth, hovedstaden i den romerske Akaja-provins i Grækenland. Men menigheden var ved at gå i opløsning i interne statuskampe. Den nye identitet ’i Kristus’ skulle være deres sammenhængskraft, men andre identiteter og interesser trak i andre retninger. I menigheden var der rige og fattige, lærde og udannede, og måske også medlemmer med forskellige etniciteter (1,26). Og konstant flashede man sin økonomiske, sociale og kulturelle kapital, ikke mindst ved sammenkomsterne, hvor nogle måtte gå sultne hjem, mens andre mæskede sig i grillstegt souvlaki og årgangsretsina – eller hvordan vi nu skal forestille os det (11,20-22).

Hvad gør man som konfliktmægler i en sådan situation? Ja, på side 1 i facilitatorens grundbog står der, at man skal sørge for, at alle involverede går ud af konflikten med en lille sejr. Men det var tilsyneladende ikke Paulus’ metode. Paulus forstod konflikten som en magtkamp mellem ’stærke’ og ’svage’, og i den situation var der kun én ting at gøre: De stærke måtte give afkald på status og statussymboler for de svages skyld. I sine breve har Paulus et navn for denne form for afkald, nemlig kærlighed (gr. agape).

Paulus’ konfliktløsningsmetode hænger her sammen med hans forståelse af Jesus Kristus: Han var den, der i ultimativ forstand gav afkald og dermed prototypisk banede agape-vejen. Han kom fra Gud i det høje og led den nedrige forbryderdød på korset – hvilket faktisk også var en konfliktløsningshandling, blot i forholdet mellem Gud og mennesker (1,18).

Paulus mente desuden, at han også selv levede et liv i afkald. Hvis korintherne var interesserede i fred med hinanden, skulle de derfor som lærlinge lære af deres jordiske og deres himmelske læremester: ”Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus” (11,1).

Kærlighedens nødvendighed
Kærlighedens højsang er nu det sted i Første Korintherbrev, hvor Paulus udleverer recepten til sin fredsmedicin. Han skifter fra en rådgivende retorik (”Efterlign mig …”) til en såkaldt epideiktisk tale, som skal fremmane det, der er Kristusmenighedens kerneværdi. Han stopper op for at lovprise kærligheden.

"Pointen er, at alt kan undværes, undtagen kærligheden." Paulus begynder med tre gange: ”Om jeg så …, men ikke har kærlighed, …” (v. 1-3). Pointen er, at alt kan undværes, undtagen kærligheden. Men det er i denne sammenhæng ikke tilfældige egenskaber og evner, der må vige for kærligheden. Det er netop de kompetencer, som korintherne sætter højt og fejlagtigt tror, er uundværlige: ”menneskers tunger”, dvs. retorik (1,5.17; 2,1-5); ”engles tunger”, dvs. tungetale (14,2.5.18); ”profetisk gave” (jf. 14,1) og filosofisk ”kundskab” (fx 1,5; 8,1). Til sidst nævnes som klimaks den ultimative selvudslettelseshandling: ”… om jeg så giver mit legeme hen til at brændes”. Men selv den gavner intet, hvis den ikke er gjort i kærlighed.

Kærlighedens holdninger og handlinger
I andet afsnit personificeres kærligheden (v. 4-7). Den beskrives positivt som tålmodig og mild, dernæst negativt med ’ikke’ (den misunder ikke, praler ikke etc.), og til sidst positivt igen: ”Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt”.

Atter må beskrivelsen af kærlighedens væsen ses i lyset af brevet som helhed. For det, der karakteriserer kærligheden, er lige netop det modsatte af korinthernes aktuelle praksis. Ifølge Paulus er de misundelige (3,3), pralende (4,6; 8,1), usømmelige (kap. 5-6) og selviske (10,24). Alt det, som kærligheden ikke er.

Hvorfor er kærligheden størst?
Talens sidste afsnit (v. 8-13) omhandler kærlighedens bestandighed: ”Kærligheden hører aldrig op.” Og det er netop derfor, den er størst. Alle andre nådegaver er relative, selv de største.

"Kærligheden er subjekt for troen og håbet (”den tror alt, håber alt”), men er også troens og håbets genstand. Det er kærligheden, der tros og håbes på." Troen er kun relativ og peger bort fra sig selv mod det fortidige, nemlig Kristusbegivenheden. Håbet er også relativt og retter sig mod det fremtidige, den endelige fuldendelse. Men kærligheden retter sig ikke væk, men er absolut som nutidig handling. Den er subjekt for troen og håbet (”den tror alt, håber alt”), men er også troens og håbets genstand. Det er kærligheden, der tros og håbes på. Eller også kan vi tolke det mere pragmatisk: Kærligheden er størst, fordi den ifølge Paulus fylder alt for lidt hos korintherne. Sammenligner vi nemlig med Første Thessalonikerbrev, er det her ikke kærligheden, men håbet, der er størst, netop fordi thessalonikerne er ved at opgive det (1 Thess 4,9.13). Derfor hedder det ikke tro, håb og kærlighed i Første Thessalonikerbrev, men tro, kærlighed og håb (1 Thess 1,3). Paulus var idealist på kærlighedens vegne, men åbenbart også pragmatiker.

Kærlighedens lovsang udgør som sagt en form for konklusion i Første Korintherbrev. Teksten henviser til korinthernes vigtigste indbyrdes stridsemner og tilbyder dem en fredseliksir: agape-kærligheden. Ifølge den er det afkaldet, der i sidste ende fører til gevinst. Og kun i kraft af dette omvendte perspektiv, kan konflikterne løses. Det er netop, hvad Paulus ønsker i sine sidste ord i brevet: ”Min kærlighed være med jer alle i Kristus Jesus” (16,24).

Virkede det så?
Lykkedes Paulus med agape-kærligheden som konfliktløsning? Det ser ikke umiddelbart sådan ud. Ifølge Paulus’ Andet Brev til Korintherne gik menigheden fra asken til ilden. Korintherne var nu ikke bare splittede, men udfordrede Paulus’ ret til overhovedet at henvende sig til dem som troværdig apostel. Senere, da Paulus for længst var død og borte, stredes korintherne stadig ifølge Første Clemensbrev (fra omkring år 100 e.Kr.). ”Kærligheden overvinder alt”, sagde Vergil. Men ikke lige med det samme.

Her kan du læse mere:

Kasper Bro Larsen: ”Paulus’ lovprisningstale til kærligheden (1 Kor 13) – et prisme i Første Korintherbrev,” i: Søren Holst & Christina Petterson (red.), Den store fortælling: Festskrift til Geert Hallbäck (Forlaget Anis 2012), 103-118.

Anne Marie Pahuus: Kærlighed, Tænkepauser (Aarhus Universitetsforlag 2013).

Læs mere i BIBLIANA

Artiklen er trykt i magasinet BIBLIANA – køb det her

BIBLIANA udkommer to gange årligt – bestil abonnement

Besøg BIBLIANAs hjemmeside

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies