Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.

Jeremias′ Bog 31,33

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Salomo: Kong Salomo finder vi i Det Gamle Testamente. Han er kendt for to ting: Sin store rigdom og sin store visdom. Det er også ham, som bygger Templet i Jerusalem, og under ham bliver Israel endnu rigere og mere betydningsfuldt, end det var under hans far, Kong David
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De ældste håndskrifter: Fra 3-400-tallet e.Kr. har vi tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Bibelen har givet mig mange aha-oplevelser": For ph.d. og erhvervsteolog Anette Ejsing forsvinder tekster, der ikke rører hende, hurtigt ud i glemslen. Sådan var det ikke med Bibelen. Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til bøgernes bog
Læs mere>  
Bibelen fejret i Københavns Domkirke: Læs biskoppens prædikenBiskop Peter Skov-Jakobsen prædiker ved festgudstjenesten i Københavns Domkirke den 11. maj 2014 i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum. Foto: Jens Astrup, Scanpix.
Biskop Peter Skov-Jakobsen prædikede for en fuld kirke ved festgudstjenesten i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum. Foto: Jens Astrup, Scanpix.
A+/a-   

Biskop Peter Skov-Jakobsen prædikede ved festgudstjenesten i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum. Læs hans prædiken fra den festlige dag her

Om festgudstjenesten

Festgudstjenesten blev afholdt i Københavns Domkirke den 11. maj som en markering af Bibelselskabets 200 års jubilæum.

Københavns biskop
Peter Skov-Jakobsen prædikede.

Ved gudstjenesten deltog Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, kultur- og kirkeminister Marianne Jelved, tidligere kirkeministre, medlemmer af Folketinget samt mange andre.

Tiden mellem påske og pinse er kirkens største festtid.

Der skete noget på tredjedagen efter korsfæstelsen, og vi vandrer stadig i lyset af den hændelse. Vi går i ekkoerne af tonerne fra den morgen.

Alligevel begynder vi dagen i dag med at minde hinanden om, at Jesus engang har sagt: ”Jeres hjerter må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig!”

Vi går her med en erfaring af, at kærligheden overvinder ligegyldigheden, og at livet sejrer over livløsheden. Denne erfaring gør vi dog i virkelighedens verden og her hænder det, at vi bliver forfærdede og stemmen snørrer sig sammen og blikket bliver sløret.

Den store svenske teolog Gustaf Wingren indleder sine gribende erindringer, som han som 81-årig tilegner mindet om sin mor, Engla Teresa Sundman og skriver:

"Hun døde som 33-årig i marts 1921. Jeg stod ved min fars side og så kisten glide langsomt ned i den grålige og bløde ler på Valdemarsviks kirkegård. Ti år var jeg blevet, og siden da har jeg den samme indre oplevelse: Når jeg hører ordene om hvedekornet blive læst, hvor i verden jeg end hører dem, ligegyldigt på hvilket sprog de udtales, så ser jeg altid kisten synke langsomt nedad, og oplever en følelse ladet med død, og ladet med et ukueligt håb. ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold.” (Joh. 12,24). Personligt tror jeg uindskrænket på disse ord. Og min tro er ikke tilkæmpet, jeg har fået tilliden gratis, fået den af hende som lå i den synkende kiste en martsdag i 1921."

Resten af livet brugte han på at udforske stemningen, der havde været ladet med død og samtidig med ukueligt håb.

Vi bevæger os ud i vores livsverden. Herude omfattes vi til tider af en resigneret stemning. Vi frastødes af vore egne handlinger, men nok især af de andres. Vi tumler med væsentligt og ligegyldigt. Ind i mellem nyder vi en fornærmelse urimeligt længe og kan ikke få nok af at se os selv som ofre. Der er tider, hvor vi inderligt glæder os. Stille sidder vi og iagttager livets eget mysterium og bliver overrumplet af selvforglemmelse. Den der én gang har prøvet det, ønsker sig altid tilbage til det rum, for dér var det, at verden åbnede sig og sandheden blev åbenbar.

Der er tider, hvor vi står ansigt til ansigt med håbet, kærligheden, sandheden, retfærdigheden. Vi står foran et stort og favnende landskab, og vi øjner, at bagved det vi ser, er der andre landskaber – bagefter de lyde, vi hører, er der andre lyde.

Vi aner, at der findes en åbenhed og en frihed i verden, som kan blive vores, hvis vi tør lytte og se.

I kirkens sammenhæng klinger der hele tiden nogle spørgsmål:

Hvad var det, der fik mænd og kvinder til at følge Jesus? Hvorfor vendte de om, da de havde set og hørt ham? Hvorfor er det stadigvæk sådan, og hvorfor er vort inderligste ønske for verden stadig, at hvad end der sker, så må den tro og den fortælling aldrig blive borte, for så bliver verden væk for sig selv?

Hvad var det, der blev udtrykt i verden med dette gådefulde menneske, denne Menneskesøn, der altid mødte kolde ord med medfølelse og modsigelse?

Han påstod, at Gud elskede verden, og så brugte han sig selv som eksempel.

Fra de allertidligste tider, har der været en tradition for, at de Kristus-troende opfattede sig, som dem, der var på vej. De tog livet på sig, levede med det som det var, og til tider så de gudsnærværet som en fakkel - til andre tider var der kun en glød. Men undervejs havde de denne forestilling om, at Gud ser vi ansigt til ansigt i Jesus. De havde også en forestilling om, at i hans ansigt kunne de aflæse verdens gang. Han er nemlig ikke upåvirkelig. Han sidder ikke bare oppe i sin almagt og hælder ord ud over mennesker. Han bærer Guds ansigtstræk. Han er ikke et fossil.

De havde også en anden forestilling, nemlig at hvis de fulgte ham, så var de på en lang vandring igennem mange landskaber, og det handlede ikke om blot at udsondre sig et yndlingssted. Det handler om at se det hele, opleve det.

Han havde sagt til dem, at der var mange boliger i hans fars hus. Han vidste godt, at i denne verden er vi ikke sjældent bundet til tanken om stor – større – størst. Han vidste godt, at entydighedens svøbe ikke så sjældent lagde sig om menneskers tanke og udtryk.

Han ved også godt om os, at vores boliger, vores huse, godt kan være urolige steder, enten fordi vi bliver grebet af magtesløshed eller fordi vi ikke orker at lade de andre komme til, for vi er blevet arrige på dem.

Ned igennem historien kan vi se, at hvor det lykkedes Jesus at få mennesker til at følge sig – hvor det lykkedes at slå et opmærksomt følgeskab – dér blev der ført ord til torvs som ikke ville spærre for tanken.

Dér blev der bygget katedraler, slotte og huse der ikke ville lukke Gud ude endsige spærre det hellige inde. Ordene, murene, farverne stod der ikke for at spærre – de stod der for at rumme en flig af den sandhed og kærlighed, som skal være en følgesvend for mennesket og en opmuntring til livet, til tanken, til følelsen.

Ved siden af Jesus er der plads til den sikre tro og den tro, der spørger efter mere mening.

Når vi bliver ved med at fascineres af dette gådefulde menneske, da skyldes det nok at indelukketheden ikke fornemmes at have en mulighed i hans nærhed.

Vi fornemmer, at vi over for ham godt kan komme med vores selvoptagethed og selvretfærdighed; men vi slipper ikke gennem de mange boliger, gennem de mange møder med ham med den selvoppustelighed intakt.

Når mennesker står ved siden af Kristus, opdager vi, at det utrolige er sket, nemlig at Guds rige har indfundet sig, og vi kan se det. Vi behøver ikke at fornægte det sande og det smukke. Vi kan ikke lade som om den syge eller undertrykte ikke findes.

Vi står ved siden af den Menneskesøn, der hele tiden får os til at se medmennesket og som forlener os med medfølelsen og agtelsen for endog fjenden.

Vi står ved siden af ham, som gør det klart for os, at selv om vi lige har ødelagt livet, gjort det umuligt, modtaget det med ligegyldighed, så kan vi ved at se ham ansigt til ansigt få gløden og hjerteligheden tilbage i sjæl og liv og give hjerteligheden de muligheder, som ligger i den tilgivelse og den kærlighed, som får menneskeheden til at nynne, synge og sprudle af glæde.

Det forunderlige ved Kristus er netop, at han lukker medmennesket ind i sin verden med alle besynderlighederne og han rummer menneskeslægten og lader os mærke, at størst er den kærlighed, der skænker det andet menneske åbenheden.

Læs mere

Se billedserie fra festgudstjenesten i Københavsn Domkirke

Læs også Biskop Peter Skov-Jakobsens tale om Bibelen fra den festlige dag

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies