Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt, et opfyldt ønske er livets træ.

Ordsprogenes Bog 13,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Peter: Peter er den mest berømte af Jesu disciple. Han siger ganske ofte det helt forkerte. Til gengæld gør hans udsagn, vi som læsere forstår, hvad teksterne gerne vil have, at vi skal forstå
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Læsningen af Bibelen skal fungere som en uendelig samtale i ens liv": Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen sine svar
Læs mere>  
Salmesangen på vej mod en ny optur
Salmesangen er en af kristendommens stærkeste og smukkeste udtryksformer, men også den har konstant brug for fornyelse, hvis den ikke skal stagnere og blive til et museumsstykke, skriver Hans Raun Iversen, lektor i Praktisk Teologi og leder af Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet. Foto: Christian Roar Pedersen.
A+/a-   

I Salmesang - grundbog i hymnologi finder man ikke kun en grundig indføring i salmesangens historie og tradition i Danmark. Man finder også bud på nye salmetiltag fra babysalmesang til rockhymner i gudstjenesten. For den ene af bogens redaktører, Hans Raun Iversen, er dette fremsyn en af grundene til, at salmesangen kan bevare både sin folkelighed og sin kristelighed

Om bogen

Salmesang – GRUNDBOG I HYMNOLOGI


Få overblik over den danske salmesang. Bogen henvender sig til præster, organister, sangere samt kirkemusik- og teologistuderende. Men alle, der er interesserede i salmer, kan få stort udbytte af bogen.

Køb bogen her

Kristendommen har mange praksis- og kommunikationsformer, fx liturgi, ritualer, prædiken, sjælesorg, undervisning, diakoni, religionsdialog, meditation og pilgrimsvandring. Salmesang er den stærkeste og mest virksomme af dem alle. Salmesangens særlige styrke og muligheder som kristen praksisform har en dobbelt baggrund.

For det første er salmesang en kultur- og kunstform, som det tager lang tid at få indført, og som hele tiden må fornyes, hvis den ikke skal reduceres til et museumsstykke. For det andet forudsætter den fuldtonede salmesang et tæt samspil mellem det dybt menneskelige og det særligt kristelige. Salmesangen må bygge på et stærkt samvirke mellem digtere og komponister og mellem salmesangens ledere og dens mange praktikere. Hvor det går bedst, vekselvirker det menneskelige og det kristelige engagement på smukkeste vis i salmesangen.

Tradition og fornyelse i salmesangen
Hvert land har sin sangtradition. Det er umuligt at afgøre, hvis sange der er de bedste, og i hvilke lande folkesangen står stærkest. Går man til gudstjeneste i andre vestlige landes kirker, kan man ikke undgå at lægge mærke til, at den fælles salmesang fylder langt mindre end i danske kirker. Det betyder ikke, at danskerne er verdensmestre i salmesang: Går man fx til afrikanske og afroamerikanske kirker, vil man ofte finde en fælles sang med langt større styrke og opslutning end i selv de bedst syngende kirker i Danmark. Men fællessang og lange, gode salmer er et særkende for Danmark.Professor Inge Marstal fra Musikkonservatoriet i København udtrykker det således: ”Vi tilhører en kultur med stærke traditioner, og vi er bundet sammen af vores sprog – det sprog, som er allersmukkest og allerstærkest, når det synges”.

Ældre tiders sang, fx folkeviser, var ikke fællessang, som vi kender den efter udbredelsen af først fælles salmebog i det 19. århundrede og siden fælles folkesangbøger i det 20. århundrede. Først fra 1920’erne kan man tale om en fællesfolkelig sangskat på tværs af samfundsklasserne i Danmark. Det gælder et langt stykke hen ad vejen også for salmesangen, som i den frie form først voksede frem, da vækkelsernes folk samledes med andre kirkegængere om den fælles salmebog i begyndelsen af det 20. århundrede.

Et empirisk belæg for salmesangens særlige stilling i Danmark findes i den fællesnordiske undersøgelse af, hvilken rolle salmen spiller i dag, der blev gennemført 1993-96. Danmark ligger ikke forrest i alle henseender, fx var der i 1994 færre med korsangserfaringer i Danmark end de andre nordiske lande, ligesom aftenbønnen med salmesang ved sengekanten lå lavere i Danmark end i Norge. Men generelt er det tydeligt i denne undersøgelse, at danskerne kender flere salmer, synger mere og holder mere af salmesang end de andre nordiske folk.I omkring 90 procent af danske hjem sang man salmer juleaften, mens det kun var tilfældet i omkring 30 procent af de svenske hjem.

Det skyldes uden tvivl, at der i Danmark har været en række store salmedigtere med stor gennemslagskraft i kirke, skole og hjem. Vi har simpelt hen så mange gode julesalmer, og de er hidtil blevet sunget så meget, at de fleste kender dem. Så kommer det næsten af sig selv, at i hvert fald nogle af dem skal synges rundt om juletræet.

I sin ph.d.-afhandling har Katrine Frøkjær Baunvig fra Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet sammenlignet de folkelige forsamlingsstrategier hos samfundspædagogerne N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og Émile Durkheim (1858-1917). Deres meget forskellige samfundsmæssige situationer (Danmark contra Frankrig) til trods er det påfaldende, at Durkheim i dag kun kendes af en lille del af den akademiske elite i Frankrig, mens Grundtvig og hans virke snart er mere kendt blandt menigmand end blandt store dele af eliten i Danmark.

Den afgørende forskel på de to er, at Grundtvig omsatte sine budskaber til sangbare sange og salmer, som folk kunne tage til sig og gøre til deres egne. Den evne havde Durkheim ikke. Grundtvig vidste, at det levende kommer af det levende: Budskaber, som skal kunne bære, skal formidles gennem kroppen på levende mennesker.

Salmesangens stilling i dag
De fælles traditioner er under pres. Det rammer sangevnen og ikke mindst fællessangen. Der er sket en dramatisk reduktion og næsten udryddelse af skolelærere, der har lært at lede fælles sang. Den samme bevægelse er foregået mht. kristendomsformidlingen i skolen, som siden 1975 ikke skal bidrage til kirkens dåbsoplæring. Dermed – og på mange andre måder – er den relativt stærke salmesangstradition, som afspejles i undersøgelsen fra 1990’ernes begyndelse, blevet svækket. Det dokumenteres i en YouGov-undersøgelse fra 2013, hvor vi får nogle tydeligt anderledes svar på de følgende fire spørgsmål fra 1994:

Forholdet til salmesang, i procent af samtlige adspurgte.

 

1994

2013

Findes der en salmebog i dit hjem?

81

61

Har du sunget salmer inden for den sidste måned?

40

21

Synger du/din familie salmer til jul?

90

82

Sang du salmer i folkeskolen?

89

80 

For blot 50 år siden fandtes der næppe et barn, der ikke kendte ”I østen stiger solen op”, og et særligt følsomt barn som Dan Turèll besvimede i bogstavelig forstand af bevægelse ved at synge ”Lysets engel går med glans” til morgensangen på Dyssegaardsskolen i Vangede i 1950’erne. I dag er det undtagelsen, hvis de nye børn i spirekoret på Vesterbro kender blot én salme, når de kommer til koret, fortæller korlederen Lotte Smith-Petersen. Derfor må der tages fat på en helt anden måde, hvis salmesangen skal fragtes med ind i fremtiden. Og det er just, hvad der sker – på en lang række fronter, sådan som der redegøres for det i den nye grundbog om salmesang.

Ingenting lever af og i ingenting. Salmesangen kan ikke leve, hvis der ikke gøres en indsats for at skaffe den være-, virke- og voksesteder. Bedst går det, hvis det grundtvigske ”Menneske først kristen så”, får lov at gælde også her: ”Folkesang først salmesang så”. Selv om der i dag er sat ind med fx Sangskoler og Sangens Dag-arrangementer, opnår man ikke den bredde i folkesangen, som skolen tidligere lagde grundlaget for. Et langt stykke af vejen er situationen i dag den, at kirken leverer mere sangkraft til samfundet end omvendt.

Hvor har en meget stor del af dagens folkelige forsangere lært at synge, som fx den danske vinder af Det Europæiske Melodi Grand Prix 2013, Emmelie de Forest? Svaret er: i et kirke- eller gospelkor! Vi har i dag op mod 20.000 unge korsangere i folkekirken, heraf mere end 12.000 organiseret i Folkekirkens Ungdomskor, og over 6.000 aktive gospelsangere i Danmark.                 

Et nyt højdepunkt for salmesangen?
Mens den gamle folke- og salmesang er på retur i skole, hjem og offentligt fælles liv, breder en ny sangtradition sig fra populær- og især rockmusikken. Sangene er her som regel skrevet til solosang, men de kan ofte tilpasses en form for fællessang. Rockbandets forsanger bliver let en ny tids Holger Fællessanger.

Vor tid præges af en fælles tendens, hvor personligt eksistentielle udtryk med religiøse overtoner offentliggøres i bl.a. sangens form – ofte med et stort træk på gamle kristne traditioner og udtryksformer. Derfor har popkulturens følsomme sange et uendeligt stort publikum. Samtidig står vi med en salme- og salmemusikproduktion, der er kun er vokset i de sidste 40 år, hvor der nu er udgivet i alt 100 nye salmesamlinger på dansk. Der er mange tegn på, at vi står i en salmesangsfornyelse, som vi skal tilbage til Ingemanns og Grundtvigs tid for at finde magen til.

Salmesangen lever så længe, der synges salmer. Så længe det og meget andet lignende sker, går megen religionsdebat galt i byen, når den diskuterer kristendommen, som om den var en tvivlsom filosofi. Det er den ikke, den er et tillidsforhold til, at Gud møder mennesker i Jesus Kristus. Den tillid ytrer sig gennem en praksis, ikke mindst en salmesangspraksis, som sætter sig i kroppen.

Hans Raun Iversen er lektor i Praktisk Teologi og leder af Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet. Han har redigeret ”Salmesang - Grundbog i hymnologi” sammen med adjungeret professor Peter Balslev-Clausen. Bogen, der udkom den 3. november, indeholder bidrag fra 18 salmekyndige forfattere.

Læs mere

Find svar på alle de spørgsmål, der måtte knytte sig til dansk salmesang i bogen Salmesang - grundbog i hymnologi. Se mere om bogen her.

Ved udgivelsen af Salmesang - grundbog i hymnologi holdt bogens anden redaktør, Peter Balslev-Clausen, et oplæg om gudstjenestesang og hverdagssang, og hvordan salmesangen har udviklet sig i Danmark. Læs det her.

Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal talte ved samme lejlighed både om bogen og om salmesangens betydning for mennesker, og kaldte ved den lejlighed grundbogen for "en bog til tiden". Læs hendes tale i sin helhed her.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies