Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Dagens vers
Søg det gode og ikke det onde, for at I må leve. Så vil Herren, Hærskarers Gud, være med jer, som I siger.

Amos′ Bog 5,14

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jesus: Kristus. Messias. Immanuel. Kært barn har som bekendt mange navne, og dette barn har flere end de fleste. Jesus er hovedpersonen i den kristne Bibel - han er omdrejningspunktet. Hans navn betyder på hebraisk ’Jahve frelser’ - Jahve er det navn, der bruges i Det Gamle Testamente om Gud
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Mennesker er Jesu arme og ben her på jorden: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Eva-Maria Schwarz, sognepræst i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
Vi har alle et ansvar for fællesskabetLise Kingo. Foto: Claus Bjørn Larsen.
”Vi kommer ikke længst hverken som enkeltindivider eller som virksomheder, hvis vi har fokus på en narcissistisk ego-optimering. Vi skal se på, hvordan vi i fællesskab kan gøre verden til et bedre sted”, siger Lise Kingo, koncerndirektør i Novo Nordisk. Foto: Claus Bjørn Larsen.
A+/a-   

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner er en del af den vestlige kulturs DNA. Vi kommer længst med det gode, og hverken som individer eller som virksomheder har vi gavn af kun at have fokus på egen vinding. Sådan siger Lise Kingo, der er koncerndirektør i Novo Nordisk og formand for Rådet for Samfundsansvar

Om Lise Kingo
Lise Kingo, født 1961, er BA i religionsvidenskab og oldtidskundskab, HD i afsætningsøkonomi og desuden Master of Science in Responsibility and Business Practice, University of Bath, England. Hun er koncerndirektør i Novo Nordisk A/S og formand for Rådet for Samfundsansvar, der skal omsætte regeringens politik for samfundsansvar til løsninger for offentlige og private virksomheder.

Da Lise Kingos eneste søn Christian kom til verden i 1993, blev han født fem uger for tidligt. Lise Kingo var bange, mens hun gik rundt på hospitalet med sin lille dreng, og hun sendte en bøn opad og lovede, at hvis hun måtte få sin dreng med hjem, så ville hun gøre hvad hun kunne for, at den verden, som hendes søn skulle vokse op i, skulle blive et bedre sted.

Nu er sønnen voksen, og Lise Kingo har ikke glemt sit løfte.

I dag bliver Lise Kingo kaldt ypperstepræstinden af sine kolleger på direktionsgangene hos medicinalkoncernen Novo Nordisk. Men det bliver sagt med et drillende smil. For de har respekt for den ihærdige indsats, der har bragt Lise Kingo hele vejen fra Aarhus Universitet, hvor hun fik bachelorgrader i religionsvidenskab og oldtidskundskab til posten som koncerndirektør i Novo Nordisk og formand for Rådet for Samfundsansvar.

Velgørenhed og penge
Hun har i to årtier været den udfarende kraft i Novo Nordisk i forhold til det, der i erhvervsjargon hedder virksomhedernes sociale ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR).

Hun har været bannerfører for, at Novo Nordisk som en af de første danske virksomheder indførte den såkaldte tredobbelte bundlinje med fokus på økonomisk, miljømæssig og social ansvarlighed i sin regnskabspraksis.

Formålet er dobbelt: Verden skal gøres til et bedre sted, og virksomheden skal tjene penge.

Når Novo åbner en børneklinik, som skal behandle børn med diabetes, i Bangladesh eller Vietnam sammen med patientforeninger, sundhedsmyndigheder og lokale partnere, kan det i første omgang se ud til, at det er ren velgørenhed: Novo leverer gratis insulin til de diabetesramte børn, uddanner deres forældre uden regning og uddanner i øvrigt læger og sygeplejersker i den fattige del af verden og sælger insulin til 20 procent af verdensmarkedsprisen.

Men det er ikke kun velgørenhed. Kalkulen er, at Bangladesh og Vietnam er vækstmarkeder, hvor den voksende middelklasse på længere sigt vil blive i stand til at købe insulinen til markedspris.  

Og så har alle vundet, lyder ræsonnementet.

Ego-optimering
I lignelsen om den barmhjertige samaritaner er der ikke tænkt på markedet, men udelukkende på den enkeltes forhold til sit medmenneske.

Jesus indskærper over for sine tilhørere, at de skal gå hen og gøre som samaritaneren, der fik medynk med den mand, der var faldet i hænderne på røvere. Samaritaneren viste barmhjertighed og hjalp manden, også økonomisk, uden at forvente noget til gengæld.

Hvordan ser Lise Kingo forbindelsen mellem lignelsen om den barmhjertige samaritaner og sig selv som koncerndirektør for en global virksomhed, der er sat i verden for at tjene penge til sine aktionærer, og samtidig har fokus på ansvar, etik og moral?

”Det kan siges meget enkelt: Vi kommer længst med det gode. Den tankegang er nedfældet i os gennem generationer. Vi kommer ikke længst hverken som enkeltindivider eller som virksomheder, hvis vi har fokus på en narcissistisk ego-optimering. Vi skal se på, hvordan vi i fællesskab kan gøre verden til et bedre sted”, siger Lise Kingo, der pointerer, at man som virksomhed ikke slipper af sted med at bruge de gode gerninger til at forbedre sit image i offentligheden.

”Som virksomhed lever man i høj grad af sin troværdighed. Man skal kunne formulere, at man ønsker at drive en ansvarlig forretning. Men man skal sandelig også kunne dokumentere det over for omverdenen”, siger hun og henviser til de mange sager om eksempelvis børnearbejde i den tredje verden og miljøforurening, som har kostet dyrt på flere virksomheders PR-konto.

Det religiøse instinkt
Lise Kingo er sig bevidst, at hun er et led i en kæde af overleverede sandheder. Hun ser Jesus, som en af de personer i verdenshistorien, der har været med til at forme den vestlige kultur på samme måde som filosofferne i oldtidens Athen og Rom.

”Den græske oldtid er rigtig interessant, fordi det var ind i den sammenhæng, at Jesus dukkede op. Den filosofiske tradition i Athen tilsagde, at det var viden og indsigt, der skulle gøre den enkelte til et bedre menneske. Så kommer Jesus på scenen og siger, at det er de helt konkrete ting, vi gør i hverdagen, der tæller. Det revolutionære er jo, at han gør det til et anliggende for alle mennesker og ikke kun for de lærde at stræbe efter det gode”, siger Lise Kingo.

For hende er Jesus en historisk figur på linje med Buddha og profeten Muhammed. Vel at mærke en person, som hun har særdeles meget til overs for.

Lise Kingo har læst Johannes Sløks Det religiøse instinkt, og hun er af den opfattelse, at hun i lighed med resten af menneskeheden er udstyret med dette instinkt.

”Vi har som mennesker brug for at kunne skelne godt og ondt. Det er universelt til alle tider. Vi har brug for idealer som Jesus, der taler til os om barmhjertighed og medfølelse. Jeg tror på Jesus, som en fantastisk formidler af budskaber og historier, vi aldrig må glemme.

Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis der sad nogen i Himlen og holdt øje med os, og jeg sender selv en bøn opad i en presset situation. Men det betyder faktisk ikke så meget for mig, om der virkelig er en guddom. Mit verdensbillede er grundlæggende humanistisk”, siger Lise Kingo.

Ansvar og fri vilje
Til gengæld er Lise Kingo optaget af det personlige ansvar, der først opstår langt op i historien. Personligt ansvar forudsætter, at den enkelte har mulighed for at handle frit og udgør også en del af grundlaget for den vestlige kultur med markedsøkonomi og de frihedsrettigheder, som udgør kernen i FN’s menneskerettigheder.

Ansvar og fri vilje er begreber, som Lise Kingo har været optaget af hele sit voksenliv. Som ung studerende beskæftigede hun sig med viljesbegrebet hos reformatoren Martin Luther og renæssancehumanisten Erasmus af Rotterdam.

”Luther havde den opfattelse, at mennesket ikke har en fri vilje. Det eneste, som et menneske kan gøre for at opnå frelse, er at hengive sig til Gud og lade ham sørge for resten. Erasmus af Rotterdam derimod mente, at mennesket har en fri vilje, og at vi er ansvarlige for vore egne handlinger og dermed har mulighed for at træffe valg. Jeg føler personligt et stort ansvar i forhold til mit job. Det er et privilegium at have en indflydelsesrig position, og jeg føler mig forpligtet til at udnytte den position bedst muligt og forsøge at skabe den forandring, der skal til.”

Payback time
Også privat har Lise Kingo været sig sit ansvar bevidst. Da hun og hendes mand Henrik blev forældre, foreslog de Lise Kingos forældre at flytte ind i nabohuset. Her har Lise Kingos far og mor boet lige siden til stor glæde for sønnen Christian, der som barn har kunnet gå frit frem og tilbage, når forældrene var på arbejde eller ude at rejse.

Nu er forældrene snart 80 år, og vi nærmer os sikkert snart payback time, konstaterer Lise Kingo med et smil.

”Jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg ikke skulle tage mig af mine forældre, når de på et tidspunkt får brug for det”, siger hun.

Hun er klar over, at hun er privilegeret, og at mange udearbejdende kvinder og mænd ikke har et par forældre, der kan flytte ind i nærheden. Men hun ser sin egen ansvarsfølelse over for sine forældre som noget, der på et principielt plan bør være gældende i relationen mellem alle mennesker. Det handler om at fylde den plads ud, man har fået i tilværelsen, mener hun.

”Det er klart, at vi ikke alle sammen kan være generalsekretær for FN. Men vi kan alle sammen tænke på at handle som den barmhjertige samaritaner og tage ansvar over for andre mennesker. Det behøver ikke at være så indviklet.”

Fluernes Herre
Lise Kingo mener, at det danske samfund i lighed med resten af den vestlige verden befinder sig i en overgangsfase, hvor vi forlader de hævdvundne værdier med fokus på ansvar og fællesskab og bevæger os et andet sted hen. Det ser hun blandt andet i fjernsynsprogrammer som X-Factor og Big Brother og de nye sociale medier, hvor der er fokus på individet og dets evne til at fremstille sig selv på den mest fordelagtige måde.

”Det er bekymrende, at vores samfund i dag er meget narcissistisk, mens de værdier, som blandt andet kirken står for, bliver skubbet til side som lidt umoderne”, siger Lise Kingo, der synes, vi som danskere har fået så meget overleveret, der er værd at kæmpe for. Faren er, at vi kan miste det hele igen, hvis vi ikke er opmærksomme.

”Jeg tænker på William Goldings bog Fluernes Herre, der handler om en flok drenge, der havner på en øde ø og langsomt forrås. De bliver til en gruppe kulturløse individer med jungleloven som eneste rettesnor.

Det er et samfund, hvor det gode ikke findes. Den type samfund ønsker jeg ikke, at mit barn eller nogen børn overhovedet skal vokse op i”, siger Lise Kingo
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies