Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Da sagde han til dem: "Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!"

Matthæusevangeliet 22,21

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: David: Guds udvalgte, hyrdedreng, idealkonge. Bibelens Kong David er mange ting. Ikke mindst digteren, som kan sætte ord på tillid, håb og klageråb til Gud
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De ældste håndskrifter: Fra 3-400-tallet e.Kr. har vi tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Den Nye Aftale lukkede den bibel op, jeg havde smækket i : Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Malene Bjerre, sprogvasker og redaktør på 'Den Nye Aftale', på 6 skarpe
Læs mere>  
"Bibelselskabet er noget, vi skaber sammen"Sverri Hammer. Foto: Carsten Lundager.
"Fremtiden ser lys ud for Bibelselskabet. Vi arbejder med et kerneprodukt, der hele tiden skal oversættes og formidles ind i en ny tid", siger ny formand for Bibelselskabets bestyrelse Sverri Hammer. Foto: Carsten Lundager.
A+/a-   

Sverri Hammer blev 1. oktober valgt som ny formand for Bibelselskabets bestyrelse. For ham er der ingen tvivl om, at Bibelselskabet er et fælles projekt, hvor der skal være plads til mange forskellige ideer, ressourcer og personer

Om Sverri Hammer

Sverri Hammer er 49 år. Gift med cand.theol. Marie. Sammen har de fire børn. Sverri Hammer blev cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 1990.


Fra 2008: Partner i Ledelsesrådgivningsfirmaet Hammer & Glahn ApS

Fra 2008: Lektor på DTU i Ledelse, strategi og organisation

Fra 2008: Ekstern lektor på CBS

2002-2008: Rektor på Haslev Seminarium

2000-2002: Lektor i Strategi, Organisation og Ledelse på Ingeniørhøjskolen i København

1997-2000: Leder af Handelsgymnasiet i Køge

1994-1997: Adjunkt Køge Handelsskole

1990-1994: Adjunkt Handelsskolen i Ballerup


Sverri Hammer har skrevet adskillige bøger, hvoraf to er udkommet i 2014. Blandt andet ”Ledelse og Organisation” og ”Meningsskabelse, organisering og ledelse – En introduktion til Weicks Univers”.


Udover at være formand for Bibelselskabet er Sverri Hammer formand for bestyrelsen for Midtsjællands Efterskole og medlem af Advisory board for Ungdommens Røde Kors.

"Bibelselskabet er noget, vi skaber sammen. Det er faktisk en meget moderne måde at forstå ledelse på."

Det er altid en god idé, når en nyvalgt formand taler om, at den organisation, han er valgt til at stå i spidsen for, har brug for mange forskellige mennesker og idéer og ikke blot formanden selv. Men netop når det er Sverri Hammer, nyvalgt formand for Bibelselskabets bestyrelse, der udtaler ordene, er der en særlig grund til at lytte til dem og ikke tro, de blot er høflige fraser.

Sverri Hammer er nemlig ekspert i ledelse. Han er partner i et firma, der rådgiver i ledelse og organisationsudvikling. Han underviser i ledelse på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Copenhagen Business School (CBS). Han har skrevet flere bøger om ledelse. Og han har været leder af blandt andet Haslev Seminarium. Sverri Hammer ved, hvad han taler om.

"Den daglige drift af Bibelselskabet står generalsekretæren og sekretariatet for, og det gør de rigtig godt. Som bestyrelse har vi et formål, vi skal lede ud fra, og det gør vi ved at give udtryk for holdninger, tale om værdier og i det hele taget sparre med den daglige ledelse. For at kunne gøre dette består bestyrelsen også af en række personer med vidt forskellige kompetencer inden for blandt andet teologi, jura, kunst og markedsføring."

Bibelen som følgesvend
At en mand, der ved så meget om ledelse, er blevet formand for Bibelselskabets bestyrelse, er ikke helt tilfældigt. Sverri Hammers far kom fra et kirkeligt hjem på Færøerne, og hans mor stammede fra et arbejderhjem på Amager. Sverri Hammer er derfor vokset op med søndagsskole og bibelskole, ligesom han har været vant til at læse i Bibelen igennem hele sit 49-årige liv:

"Troen har altid fyldt meget i mit liv, men jeg har aldrig følt, at jeg havde et kald til for eksempel at læse teologi."

Den daglige portion
Troen og Bibelen fylder stadig i Sverri Hammers liv. Også helt konkret:

"Bibelen ligger på mit natbord, og jeg læser et kapitel eller to i den hver aften. Lige nu er jeg kommet til kapitel et i Apostlenes Gerninger, hvor der bliver først bliver bedt og sidenhen kastet lod om, hvem der skal følge i Judas' spor som discipel. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forholde mig til det – men jeg elsker, at Bibelen steder som her giver anledning til masser af tanker og refleksion."

I det hele taget mener Sverri Hammer, at Bibelen har mange gode beretninger. En af dem, han holder mest af, er fortællingen om, at Jesus vil bygge sin kirke på Peter. Den Peter, der forrådte ham og som tvivlede, og derfor gik under på søen:

"Det er en rigtig god fortælling, og den viser, at det, der kan virke ufornuftigt og irrationelt, alligevel viser sig at rumme en større fornuft. I hvert fald med tanke på den udbredelse kristendommen har fået via kirken".

Lys fremtid for et kerneprodukt
Sverri Hammer er nu formand for et selskab, der har til opgave at udbrede Bibelen. Nogle ville mene, det er en vanskelig opgave i en tid, hvor religion, kristendom og kirke bliver udfordret på flere fronter. Selv mener Sverri Hammer, fremtiden er lovende for Bibelselskabet og arbejdet med Bibelen:

"Jeg synes faktisk, fremtiden ser lys ud for Bibelselskabet. Vi arbejder med et kerneprodukt, der hele tiden skal oversættes og formidles ind i en ny tid. Bibelselskabet har været og er stadig god til at tænke nyt. For eksempel er mangategneserier og forskellige kunstnere der formidler bibeltekster musikalsk rigtig fine idéer."

Ifølge Sverri Hammer er der en bestemt grund til, at udgangspunktet for Bibelselskabets arbejde er godt, selvom der altså løbende skal tænkes i nye formidlingsformer:

"Som mennesker er det vigtigt at tænke over livet, og hvordan vi vil være som mennesker. Bibelen er et rigtig stærkt udgangspunkt for dette, og selvom tider vil ændre sig, så vil vi stadig søge efter mening, og her har vi med Bibelen og dermed som bibelselskab det bedste udgangspunkt."

Mange har været med
2014 betyder ikke blot et formandsskifte i Bibelselskabet. Det er også jubilæumsår. At så vidt forskellige mennesker i løbet af året på mangfoldig vis har været med til at markere jubilæet, er for Sverri Hammer et udtryk for, at mange mennesker har lyst til at bakke op om Bibelselskabets arbejde:

"Det er ganske enkelt fantastisk, at så mange vil være med til at fejre jubilæet i år."

De kan selv
Sverri Hammer bor i Haslev sammen med sin kone, Marie, og deres fire børn. I løbet af årene har Sverri og Marie haft stor glæde af især en af Bibelselskabets bøger:

"Vi har været flittige til at læse i Børnebibelen. Vi har læst meget for dem alle fire."

De tre ældste børn har alle været elever på Midtsjællands Efterskole. En skole, der ifølge Sverri Hammer har en fantastisk evne til at formidle kristendommen. Endda så meget, at det kan mærkes i hjemmet i Haslev:

"Vi har ikke sådan tradition for at bede bordvers hjemme hos os. Men når sønnen på 17 har kammerater med hjemme fra efterskolen, finder de selv på at bede bordvers. Det hørte ligesom til for dem. Det, synes jeg, er meget godt.

Læs mere

Generationsskifte i Bibelselskabets bestyrelse

Interview med tidligere formand Cai Frimodt-Møller

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies