Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt, et opfyldt ønske er livets træ.

Ordsprogenes Bog 13,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Pontius Pilatus: Den romerske besættelsesmagts statholder i Jerusalem, Pontius Pilatus, er måske den mest omtalte romer overhovedet – i den kristne kirke bliver han nemlig nævnt, hver eneste gang trosbekendelsen siges. Trosbekendelsen siger, at Jesus blev "pint under Pontius Pilatus." Det er altså ham, som lader Jesus torturere og henrette langfredag
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Også de ting, som er svære at forstå, kan vi sagtens læse for børn": Klaus Højgaard Laursen har en stor passion for at formidle Bibelen gennem recitation, og han optræder ofte med "Bibelen Live" i blandt andet kirker og missionshuse landet over. Her svarer han på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Biskop Henning Toft Bro: "Bibelen oplyser, oprører og opliver"Biskop Henning Toft Bro. Foto: Lars Horn
Biskop Henning Toft Bro prædikede ved festgudstjenesten i Aalborg Domkirke. Gudstjenesten var en markering af Bibelselskabets 200 års jubilæum, som fejres over hele landet. Foto: Lars Horn.
A+/a-   

Aalborg Stift markerede Bibelselskabets 200 års jubilæum ved en flot festgudstjeneste i Aalborg Domkirke. Her bringer vi biskop Henning Toft Bros prædiken fra den festlige dag

Om festgudstjenesten

Festgudstjenesten blev afholdt i Aalborg Domkirke den 6. maj som en markering af Bibelselskabets 200 års jubilæum.


Biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro prædikede ved festgudstjenesten.


Ved gudstjenesten deltog flere frimenighedspræster for at markere Bibelselskabets tværkirkelige arbejde.


Der vil også være festgudstjeneste i Københavns Domkirke den 11. maj, hvor blandt andre Bibelselskabets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II vil deltage. Også i flere andre kirker vil jubilæet blive fejret i den kommende tid.


Find jubilæums-arrangementer her

Tekst: Lukasevangeliet kapitel 24, vers 13-35.

Fra midten af 1940'erne var Martin A. Hansen en af de mest hyldede forfattere i Danmark. Det var han på baggrund af hovedværker som Lykkelige Kristoffer, novellesamlingerne Tornebusken og Agerhønen og ikke mindst romanen Løgneren.

Men efter en lang periode præget af voldsom inspiration ebbede forfatterskabets fiktionsdel ud for derefter helt at høre op. Derfor blev mødet med Sven Havsteen-Mikkelsen et vendepunkt for ham. Sammen skabte de et af danmarkshistoriens største værker Orm og Tyr, der vil stå mejslet i dansk litteraturhistorie for altid.

I et brev fra 5. juni 1948 skriver Martin A. Hansen til Havsteen-Mikkelsen:

"Kunne du tænke dig sammen med mig at gøre en bog om den danske landsbykirke? ... en fortælling om en stadig levende bygning, kirken, landsbykirken opfattet billedligt som en stor vækst, et vældigt træ i vores folkekultur ..."

I Orm og Tyr skildres den centrale historiske begivenhed i værket, nemlig kristningen i Norden, der skete som en bevægelse gennem det enkelte menneske til et nyt fællesskab og fra kapitlet: Klerk og jærtegn hedder det:

"… opstandelsestanken bliver frem for nogen anden kristen tanke et gær i folkekristendommen ..."

I forordet til Orm og Tyr fortæller Martin A. Hansen om, hvorledes forstanden tager til hos ham som femtenårig. En dag spørger han sin mormor, der sidder og læser:

"(Mormor) forstår du, hvad du læser?"

Hun sad og mumlede og læste salmer, som hun egentlig ikke behøvede bog til, for hun kunne dem udenad.

"Jeg tror, jeg forstår det", sagde hun.

"Kan du så forklare mig det?", spurgte jeg.

"Det er jeg ræd for, jeg ikke kan", sagde hun.

"Forstår man noget, så kan man også forklare det!", sagde den nyudsprungne forstand.
 
"Jo, min dreng, sagde hun, jeg ved kun, at når jeg læser, så drejer den hellige ånd det for mig, så jeg forstår det".

To mænd på vandring. Nej, tre mænd på vandring. På vandring mod Emmaus. For de to disciple får følgeskab af Jesus. De kender ham ikke førend han sider til bords med dem, velsigner brødet og giver det til dem. Først da åbnes deres øjne, så de genkender ham. Derpå siger de til hinanden: brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen, og åbenbarede Skrifterne for os? Underforstået: jo, deres hjerter brændte og jo, Skrifterne blev åbenbaret for dem.

Martin A. Hansens mormor siger, at Helligånden drejer teksten for hende, så hun forstår. Disciplene siger, at Jesus åbenbarer Skriften for dem.

"Der er det med de bibelske skrifter, at de flytter på os. De oplyser, de oprører og de opliver os. Undertiden modsiger de os, og andre gange, måske de fleste gange, finder vi hvile og trøst og opmuntring i dem. Sagt på en anden måde: de bibelske fortællinger giver os plads og rum til at leve vort vidunderlige, vanskelige menneskeliv." Skriften, Bibelen, er i sig selv døde bogstaver, men med Helligåndens mellemkomst bliver de døde bogstaver levende. Levende til liv. Levende til fortolkning. Levende og livgivende.

På mange måder er vi som disse Emmausvandrere. Os der hver på vores måde bakser og bokser med de bibelske tekster for at dykke ned i deres visdom. For at blive klogere på livet. For at blive klogere på os selv. For at lære Gud at kende gennem hans søn, Jesus Kristus.

Der er det med de bibelske skrifter, at de flytter på os. De oplyser, de oprører og de opliver os. Undertiden modsiger de os, og andre gange, måske de fleste gange, finder vi hvile og trøst og opmuntring i dem. Sagt på en anden måde: de bibelske fortællinger giver os plads og rum til at leve vort vidunderlige, vanskelige menneskeliv.

Jesus slår følge med de to disciple. ”Hvad er det I går og drøfter?” spørger han dem. Fuld af forundring spørger de tilbage: ”Er du den eneste, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage?”

Og så fortæller de. De fortæller, hvad de selv har hørt. De fortæller det glædelige budskab om Jesus. Nok døde han på korset. Blev lagt i graven. Men stod op påskemorgen. Og efter at have spist med Jesus, bryder de op, og går til Jerusalem, hvor de øvrige disciple er samlet. Disse møder de to med opstandelsesbudskabet: Herren er virkelig opstået!

Jesus måtte igennem lidelse og død. Han måtte gå den tunge vej til Golgata. Han måtte hænge på sit kors til døden tog ham ind i sin iskolde favn. Men døden kunne ikke holde på ham. Døden måtte se sig besejret af livet. Af livets Gud.

Gud ville korset. Gud ville Jesus' død, så han kunne sone vore synder. Gud ville opstandelsen, så vi aldrig i dette liv skal være alene, men vide os omsluttet af hans kærlige favn. Det løfte får vi allerede i dåben, når det hedder: "Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånd, og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv".

Korset er vores pant på, at Gud er med og lever med os. Jesus' opstandelse skænker os det mod, der gør livet bærligt og værd at leve.

"… opstandelsestanken bliver frem for nogen anden kristen tanke et gær i folkekristendommen ..."

Sådan skrev Martin A. Hansen. Og ja, det gærer i os. Som når vi læser Bibelen. Det gærer i os, så vi vokser og lever med opstandelsestroen i hjertets inderste kamre.

"(Mormor) forstår du, hvad du læser?", skriver digteren.

"Jeg tror jeg forstår det, sagde hun og føjede til: jeg ved kun, at når jeg læser så drejer den hellige ånd det for mig, så jeg forstår det".

Vi forstår lige så lidt eller lige så meget som den 15-årige, men vi har lov til at tro på, at Helligånden vil dreje det for os, så det Guds ord, der er vort arvegods i slægt efter slægt kan være vor hjælp i nød. Vor trøst i liv og død.

Amen.

Læs mere om Bibelselskabets 200 års jubilæum

Læs om historien, fejringen og en masse andet.

Find alt om Bibelselskabets 200 års jubilæum

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies