Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Den uretfærdige opnår falsk fortjeneste, den, der sår retfærdighed, opnår varig løn.

Ordsprogenes Bog 11,18

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Peter: Peter er den mest berømte af Jesu disciple. Han siger ganske ofte det helt forkerte. Til gengæld gør hans udsagn, vi som læsere forstår, hvad teksterne gerne vil have, at vi skal forstå
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Tag hatten af og gå videre med Bibelen: Som sognemedhjælper i Gjesing Kirke gør Vagn Dahl Nielsen sig mange tanker om Bibelen, og hvordan han bruger den i sit liv. Her svarer han på seks skarpe spørgsmål om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Vidste du det - seks stærke kvindeskæbner fra BibelenKvindeskæbner Morone
Kvinder er afgørende med- og modspillere i mange Bibelhistorier. Her er det en af de mere kendte, nemlig Dalila, der lader Samsons lange lokker klippe. Maleri af Francesco Morone fra 1500-tallet (Wikimedia Commons).
A+/a-   

”Kvindefortællingerne i Bibelen handler ikke kun om familie og børn, men også om snarrådighed og handlekraft, om list og snilde, og om at finde sig rum inden for rammer, der undertiden er ganske snævre” Det siger Bibelselskabets tidligere generalsekretær, biskop over Fyens Stift Tine Lindhardt om Bibelens kvinder. Mød seks af dem her - både de gode og de onde

Anna – Profeten

Anna optræder i Lukasevangeliet 2,36-38. Hun var en aldrende kvinde, der befandt sig i templet, da Maria og Josef kom med den nyfødte Jesus for at bære ham frem for Herren. I sin ungdom havde Anna været gift i syv år, men hun var nu en enke på 84. I sin alderdom forlod hun næsten aldrig templet, men bad og fastede dag og nat.
Da Anna så Jesus begyndte hun at fortælle om barnet til alle, der lyttede og ventede på Jerusalems forløsning. 
I den katolske tradition betragtes Anna som helgen, og hun bliver tit vist på ikoner sammen med Maria og Jesus, hvor hun udpeger ham som Frelseren. 

Jezabel – Herskerinden

Jezabel fra Det Gamle Testamentes Kongebøger var den israelitiske kong Akabs hustru. Hun overbeviste sin mand om at forlade israelitternes Gud og hengive sig til Ba’al. Hun sørgede for, at Herrens templer blev brændt og at Ba’als profeter fik magten.
Profeten Elisa udfordrede dronningen og Ba’als profeter. Efter at have afsløret de falske profeter, fik han dem dræbt som et offer til Herren.
Elisa forudså også dronningens død. Det var officeren Jehu, der sammen med sine mænd slog Jezabel ihjel ved at kaste hende ud af et vindue. Som Elisa havde sagt, blev hendes kød ædt af hunde, og ingen skulle begrave hende (Anden Kongebog 9).
I senere kristen tradition er Jezabel blevet symbolet på falske profeter og faldne kvinder. Jezabel var også mor til Atalja, der efter sin mands død var enehersker i Juda. Hun tilbad også Ba’al og fik ligesom sin mor en voldelig død, da hun blev dræbt at en rasende menneskemængde.

Debora – Dommeren

Debora var også profetinde, men hun er ligeledes den eneste kvindelige dommer i Bibelen.
Dommerbogen 4,4 fortæller at: ”Hun sad under Deborapalmen mellem Rama og Betel i Efraims bjergland, og israelitterne kom til hende med deres retssager.”
Debora profeterede israelitternes sejr over kana’anæerkongen Jabin, som havde undertrykt dem, og drog med til slagmarken, hvor hun og hærføreren Barak sang efter sejren (Dommerbogen 5). Også en anden kvinde var afgørende for israelitternes sejr den dag. Jabins general Sisera var nemlig flygtet til kvinden Jaels telt, men da han var faldet i søvn, drev hun en teltpløk gennem hans tinding.
Debora bliver nogle gange kaldt ’Israels Moder’ – et udtryk, der stammer fra hende og Baraks sejrssang.
Selvom det fra den tidlige middelalder blev hyppigere, at kvinder fungerede som profeter og modtog åbenbaringer fra Gud, var det i Bibelens univers næsten kun mænd, og derfor er både Anna og Debora lidt af et særsyn.

Dalila – Bedrageren

Betydningen af Dalilas navn på hebræisk er meget passende ’den, som gjorde svag’. Hun var den kvinde, som den overmenneskeligt stærke dommer Samson forelskede sig hovedkulds i.
Israelitternes fjender filistrene tilbød hende 1100 sølvstykker, hvis hun kunne finde ud af, hvad hemmeligheden var bag Samsons store styrke. Tre gange spurgte hun, og tre gange drillede Samson hende med et forkert svar, men endelig fortalte han, at styrken lå i hans løfte til Gud, om aldrig at klippe sit hår.
Da han senere faldt i søvn med hovedet i hendes skød, tilkaldte hun sin tjener og fik ham til at klippe Samsons lokker af. Derefter fængslede filistrene ham og stak hans øjne ud.
Dalila hører vi ikke mere om i Bibelen, men filistrene fik ikke meget ud af deres fangst. Da Samson skulle vises frem som krigsbytte i et af deres templer, var håret vokset ud igen, og han brugte sin tilbagevendte styrke til at vælte murene, så både han og hans fjender blev begravet under murbrokkerne.
Samson og Dalilas historie fortælles i Dommerbogen 16.

Salome – Forførersken

Salome og hendes mor Herodias har afgørende roller i Det Nye Testamente, da de står bag mordet på Johannes Døberen. De optræder i Markusevangeliet 15-16. I Bibelen bliver hun blot kaldt "Herodias' datter" eller "pigen". Det er den jødiske historiker Josefus, der senere fortæller, at hendes navn er Salome. 
Herodias var gift med Kong Herodes, men havde før det været gift med hans bror og var desuden hans niece. Derfor havde Johannes fordømt deres ægteskab, da det forbrød sig mod de gammeltestamentlige love.
Herodes havde fængslet ham, men da han senere fejrede sin fødselsdag dansede Herodias’ datter Salome for ham og alle gæsterne. Hun begejstrede dem alle, og Herodes lovede hende, at uanset hvad hun ønskede sig, ville han sørge for, at hun fik det. I samråd med sin mor, bad hun om at få Johannes Døberens hoved på et fad. Herodes var tøvende, men holdt sit løfte og sendte en bøddel, der bragte Salome den ønskede gave. Selvom Salomes handlinger i høj grad er styret af hendes mor, står hun tilbage i traditionen som symbolet på den forførende femme fatale.

Lydia – Den Troende

Lydia nævnes kun kort i Apostlenes Gerninger. Her kaldes hun purpurhandleren Lydia og beskrives som gudfrygtig.
Paulus møder hende i Filippi. Her sidder hun ved et bedehus, hvor hun og andre kvinder lytter til Paulus’ ord. ”Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog dem til sig.” (Apostlenes Gerninger 16,14) Hun og resten af hendes husholdning blev døbt, og Paulus boede ved hende, mens han var i byen.
Hendes historie er kort, men den symbolske betydning er enorm, da Lydia traditionelt anses for at være den første i Europa, der konverterer til kristendommen.

Lær mere om kvinder i Bibelen

Hør Tine Lindhardt fortælle om, da Maria Magdalene møder den genopstandne Jesus i Bibelselskabets fortællerhjørne.

Fortæller Dorthe Futtrup genfortæller historien om Salome og Johannes Døbers død.

Stærke kristne kvinder findes ikke kun i Bibelen. Anne Lise Marstrand-Jørgensens psykologiske roman om Hildegard af Bingen går i dybden med en af middelalderens vigtige kirkelige skikkelser. Køb den i Bibelselskabets netbutik.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies