Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Had vækker splid, kærlighed skjuler alle overtrædelser.

Ordsprogenes Bog 10,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Pontius Pilatus: Den romerske besættelsesmagts statholder i Jerusalem, Pontius Pilatus, er måske den mest omtalte romer overhovedet – i den kristne kirke bliver han nemlig nævnt, hver eneste gang trosbekendelsen siges. Trosbekendelsen siger, at Jesus blev "pint under Pontius Pilatus." Det er altså ham, som lader Jesus torturere og henrette langfredag
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Mennesker er Jesu arme og ben her på jorden: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Eva-Maria Schwarz, sognepræst i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
En folketælling, en stjerne og en jomfrufødselBjarne Reuter
”Jeg ved, det her er det vigtigste, der nogensinde er skrevet for mange mennesker”, siger Bjarne Reuter om Bibelen, som han har brugt mere end et år på at genfortælle i et sprog, som mennesker, der aldrig har læst i Bibelen, bliver suget ind i. Foto: Suste Bonnén.
A+/a-   

Sidste år udkom "Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter". Med dramatik og indlevelse har Bjarne Reuter genfortalt 60 af Bibelens væsentligste beretninger. Her bringer vi hele hans genfortælling af juleevangeliet, som giver et nyt blik på den velkendte beretning om Jesus' fødsel

Uddrag fra "Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter". Teksten tager udgangspunkt i Lukasevangeliet, kapitel 2 og Matthæusevangeliet, kapitel 1-3.

NATTEN HAR SÆNKET sit slør over landsbyen Nazaret. En herreløs hund gør ad månen, men ellers hører man kun vinden, der har fundet et ekko i gyden.

I et af byens huse bor en familie med en pige på femten år. Pigens navn er Maria, hun er forlovet med den lidt ældre Josef, og sammen har de planlagt en tilværelse i gaden, hvor tømrersvendene har deres værksteder. Parret ser frem til at blive gift, få deres eget og leve et stille familieliv, men denne nat vil det anderledes.

Maria har båret på en hemmelighed i adskillige uger, men kan ikke være alene med den længere, så hun har hentet Josef i nabogaden. De sætter sig under citrontræet i byens yderkant, som altid har været deres foretrukne sted, når de ville være alene, men det, Maria har at fortælle, gør Josef så forfærdet, at han føler tilværelsen smuldre.

Maria forklarede, at hun for nogle uger siden havde været på marken sammen med de andre kvinder. Det havde været en varm og fugtig dag, og pludselig stod himmel og jord i ét. Regnen fossede ned i tætte grågrønne slør, og en krafig torden rystede jordsoklen. Maria havde søgt læ under et træ, hvor et lyn slog ned foran hende. Da hun så op, fik hun øje på en engel, som sagde, at Maria skulle blive gravid, dog ikke med sin forlovede, for det var Guds vilje, at Maria skulle blive mor til Guds søn.

Efter den forklaring sad Josef et stykke tid fordybet i sine egne tanker, inden han skævede til Marias mave.

 – Skal jeg forstå det sådan, at du er med barn?

Maria nikkede.

– Det tror jeg.

Josef trak sig væk, men Maria tog fat i ham.

– Josef, du er nødt til at stole på mig, jeg har ikke været sammen med en mand. Jeg har ikke svigtet det løfte, jeg gav dig. Det kunne jeg aldrig drømme om, det ved du.

Josef rystede på hovedet.

– Hvad skal vi sige til folk, når man begynder at kunne se, at du er gravid? Hvilken forklaring vil du give dem?

Maria satte sig foran Josef.

– Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige, jeg har slet ikke tænkt så langt, jeg ved bare, at det nok skal gå.

Josef sagde, at det var han ikke så sikker på, men samme nat faldt han i en urolig søvn. Han drømte, at han fik besøg af Guds sendebud, som sagde, at Maria ikke havde været sammen med en anden mand, og at Josef roligt kunne tage Maria til hustru.

– Det barn, hun føder, sagde sendebuddet, er undfanget ved Helligånden, og barnet skal I give navnet Jesus.

I Rom havde kejser Augustus besluttet at lave en folketælling, for at skatteopkrævningen kunne blive mere præcis og i sidste ende mere lukrativ. Optællingen skulle foregå på den måde, at alverdens mennesker – det vil sige dem, som boede i Romerriget – skulle begive sig hen til den by, de oprindelig kom fra for at lade sig indskrive.

Josefs familie var fra Betlehem, som lå et hundrede og halvtreds kilometer syd for Nazaret, og da tiden var inde, tog han og Maria af sted, vel vidende, at det ville blive en lang og strabadserende rejse for den nu højgravide pige.

Betlehem var på det tidspunkt pakket med mennesker, som var kommet i samme ærinde, og Josef måtte gå fra herberg til herberg blot for at få at vide, at alt var optaget. Han og Maria havde været på landevejen i fire uger, og Marias tilstand var nu sådan, at hun ikke kunne gå et skridt længere. Uden for et gæstgiveri i byens yderkant sank hun sammen på jorden.

Josef løb ind på kroen og fik fat i kromanden, Tobiel, som sagde, at alle værelserne var lejet ud, men ved synet af Maria forbarmede han sig og lod det unge par overnatte i stalden, hvor de i det mindste havde tag over hovedet.

Samme nat fødte Maria en dreng.

På kløvermarken syd for Betlehem sad fem hyrder omkring et bål og talte om stort og småt, men mest om en stjerne, som skinnede med en usædvanlig styrke. Hyrderne havde levet hele deres liv under åben himmel og set det meste, når det kom til stjerner, men denne stjerne havde de aldrig set før. Den stod over Tobiels gamle staldbygning, og dens lys var så stærkt, at resten af verden syntes mørkelagt.

Hyrderne gennede deres fåreflok gennem Betlehems nattetomme gyder, til de nåede frem til stalden, hvor Maria sad med sin nyfødte, og som enhver anden nybagt mor, var hun så stolt af sin lille dreng, at det betød mindre, at det ikke var familien, som blev de første til at beundre ham.

Himlens stjernevrimmel havde altid været genstand for menneskers interesse. Søens folk brugte firmamentet som kompas, mens andre tog bestik af himmellegemerne i forsøget på at finde en mening med det gådefulde liv.

Tre af de bedste stjernetydere boede på grænsen til Mesopotamien, og nu havde astrologerne opdaget en stjerne, som var varslet i århundreder. Talrige var de skrifter, der havde bebudet dette lys, således havde profeten Esajas sagt, at »det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, og lyset skal skinne for dem, der bor i mørkets land.«

Astrologerne kunne kun opfatte det sådan, at den længe ventede kongesøn, den bebudede Messias, var født.
For at få syn for sagn begav de tre mænd sig vestover, og da de nåede til Jerusalem, gik de op til kongeslottet, sikre på, at det var her, at kongesønnen var kommet til verden. Der var dog ingen på slottet, som havde hørt om en fødsel af så stor vigtighed, at det stod skrevet på nattehimlen.

– Og her er i hvert fald ingen spædbørn, sagde hoffolkene.

– Men så må kongesønnen jo være født et andet sted, sagde stjernetyderne, for ifølge vores optegnelser er der for nylig sket noget af stor betydning for alle jøder.

Rygtet begyndte nu at florere i Jerusalem, som summede af forventningens glæde, og skønt historien fik flere ben at gå på, end der reelt var dækning for, var der ingen af rygtesmedene, som fattede rækkevidden af det, der var sket.

Kongen i Judæa hed Herodes den Store. Han var udpeget af det romerske senat efter sin far Antipaters død.

Herodes havde stor indflydelse, når det kom til det jødiske folk, men ellers regerede han på romernes nåde. Kongen var kendt som en skånselsløs tyran, der i et ondt lune havde ladet sin kone henrette, og under mistanke om sammensværgelse havde hans tre første sønner lidt samme skæbne.

Da det kom Herodes for øre, hvad folk talte om i byen, kaldte han sine rådgivere til sig.

– Hvad er det, man hører på markedet, spurgte han, får I ikke løn for at følge med i den slags?

– Det er en vandrehistorie om en stjerne, sagde rådgiverne, oven i købet en ny stjerne, som ifølge astrologerne har varslet en kongefødsel.

– Ser man det, sagde Herodes, og jeg som troede, at det var på kongeslottet, at kongesønner kom til verden.

– Det er den slags rygter, som kommer den ene dag og forsvinder den næste, sagde rådgiverne, som tjente til livets ophold ved at sige det, Herodes helst ville høre.

Men den efterfølgende nat gik kongen op på sit tag, hvor han fik udpeget den stjerne, som ingen før havde set. Den havde, syntes Herodes, et særpræget lys og lignede ikke himlens andre stjerner.

– Interessant, sagde kongen, skønt han syntes, at det var alt mulig andet end interessant. Han brød sig ikke om, at firmamentet ændrede sig, og sendte bud efter de bedste stjernetydere, der kunne opdrives, og snart stod de tre astrologer fra Østerland foran Herodes, som bad dem fortælle, hvad de vidste om det længe varslede lys.

– Stjernen, forklarede de, står ved nattetide over byen Betlehem.

– Og den bebuder en kongefødsel? sagde Herodes.

Stjernetyderne henviste til de ældste skrifter, som i århundreder havde omtalt dette jærtegn.

– Efter dette vil verden ikke blive den samme, sagde han, der hed Balthasar.

Herodes lod vinen gå rundt, men drak ikke selv noget. Tanken om, at hans verden var under forandring, havde frataget ham lysten til vin.

– Det er i sandhed store tider, sagde han, og store tider skal fejres. Man føler historiens vingesus.

– Og en frelsers komme, tilføjede stjernetyderne.

Kongen rejste sig fra sin stol og gik hen til det vindue, som vendte mod syd.

– Om alt dette er andet end blot en skrøne, vil jeg være den første, som byder den udvalgte velkommen. Hvis ikke landets konge skulle byde en nyfødt kongesøn velkommen, hvem skulle så?

Herodes betalte stjernetyderne tre guldstykker.

– Findes dette stjernebarn i kød og blod, vil jeg betale jer tifoldigt for oplysningen om hans opholdssted. Verdenshistorien er ikke noget en konge retter ind efter, men noget han skriver.

Stjernetyderne, som vidste meget om himmellegemer, men meget lidt om Herodes, forlod Jerusalem samme nat.

Dagen efter stod de i Betlehem, hvor de fandt vej til stalden, som var rammen om alt postyret.

Det var dog lidt af en skuffelse at finde kongesønnen i en primitiv krybbe, og da astrologerne løftede drengen op for at undersøge ham nærmere, fandt de intet, som antydede, at han var af ædel byrd.

Som de fleste nyfødte havde han et skær af hemmelighed over sig, men han, der hed Balthasar, mente nu nok, at have set det samme udtryk i sit barnebarns øjne, og han, som hed Melchior påpegede, at de måske skulle rejse videre, eftersom verdenshistorien ikke kendte til fortilfælde, hvor en kongesøn var kommet til verden i en stald. Men den tredje astrolog, han, der hed Caspar, var så udmattet efter rejsen, at han foreslog, at de blev til dagen efter.

Stilheden sænkede sig over den gamle stald, men skønt Caspar var så træt, at øjenlågene føltes som bly, stirrede han på det lys, der trængte ind gennem sprækker og knasthuller. Vidste man ikke bedre, skulle man tro, at træværket stod i flammer, men ild var der så langt fra tale om.

Caspar vækkede de to andre.

– Der er noget, I skal se, sagde han.

Og der sad de så, de tre stjernetydere, klar over, at dette lys ikke kom fra en almindelig stjerne, og at han, som det skinnede på, ikke var et almindeligt barn. I hans krybbe lagde de en håndfuld røgelse, lidt velduftende myrra samt guldstykkerne, som de havde fået af kong Herodes. Således gav de den nyfødte alt, hvad de ejede og havde, sikre på, at de på denne nat havde fået alt, hvad de nogensinde ville få brug for.

I den tidlige morgenrøde kunne man se silhuetten af tre kameler på vej op over bjergkammen. Men i stedet for at rejse op til Herodes drog de tre astrologer tilbage til Østerland, hvor de på skrift nedfældede, hvad de havde set.

Herodes ventede i ti dage på nyt fra Betlehem, men da stjernetyderne ikke dukkede op, fornemmede kongen, at han var blevet snydt. Han tilkaldte sine rådgivere, som han gav den ene besked.

– Alle nyfødte i Betlehem skal dø under mit sværd. Send hæren ud, og lad ingen drengebørn overleve.

I Betlehem var Josef i færd med at pakke sine og Marias få ejendele. Josef havde haft en uhyggelig drøm, hvor han så Herodes’ soldater ride gennem byen, og de trak et spor af blod efter sig.

Til Maria sagde Josef, at de skulle væk så hurtigt som muligt.

– Det er os, Herodes leder efter.

I nattens mulm og mørke forlod de Betlehem med alt, hvad de ejede, stuvet sammen på et æsel. Her var nogle få klæder, en smule mad, to vanddunke og en håndfuld strå fra en krybbe.

Nogle dage senere krydsede Josef, Maria og deres nyfødte dreng grænsen til Egypten.

Læs mere

Køb Bogen i paperback til 199,95 kr. og spar 29% frem til jul

Køb Bogen i luksusudgave til 349,95 kr.

Læs interview med Bjarne Reuter

Læs om bibelgenfortællinger

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies