Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Den uretfærdige opnår falsk fortjeneste, den, der sår retfærdighed, opnår varig løn.

Ordsprogenes Bog 11,18

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne: De to brødre Jakob og Johannes, der er fiskere, bliver ligesom Peter og hans bror Andreas indbudt af Jesus til at følge ham og 'fiske mennesker.' Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Barmhjertigheden skal begynde hos os selv: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Esther Jensen, der er sognemedhjælper i Fredericia
Læs mere>  
Brevkassen: Kan man virkelig elske sig selv, som sin næste?Thomas
"Du skal elske din næste som dig selv", siger Bibelen. Men kan man overhovedet elske sig selv? Og hvad er næstekærlighed? Det svarer tidl. korshærschef, fængselspræst Bjarne Lenau Henriksen på i Bibelselskabets brevkasse. Illustration: Bibelselskabet.
A+/a-   

Det dobbelte kærlighedsbud

I Det Gamle Testamente:
Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem; du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren! 3 Mos 19,18

I Det Nye Testamente:
"'Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.' Det er det største og det første bud. Men der er et andet, der står lige med det: 'Du skal elske din næste som dig selv.'  På de to bud hviler hele loven og profeterne." Matt 22,37-39

Kære spørgepanel i Bibelselskabet

Kan vi stå i forhold til os selv? Det dobbelte kærlighedsbudskab lyder: ”Du skal elske din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.” og ”Du skal elske din næste som dig selv.”

Kan det passe? Dette med at elske sig selv? Hvem gør det? Næppe. Vi kan måske være glade for os selv i et kort øjeblik, fordi vi føler, at vi netop har gjort noget godt. I længere stræk kan vi muligvis også være tilfredse med os selv – glæde os over, at vi er den, vi er, men er det ikke noget helt andet end at elske sig selv?Der er noget, der hedder selvrespekt, selvtillid, selvværd og selvglæde. Men der er ikke noget, der hedder selvkærlighed. Kærlighed er et forhold. Ligesom tilgivelse. Derfor kan vi ikke tilgive os selv. Eller elske os selv. Det skal siges til os af en anden.

Johannes Møllehave siger, at det er en fejloversættelse. Han siger, at der skal stå: ”Du skal elske din næste, som Gud elsker dig.” Sådan. Det må være det, Jesus mente. Det giver mening.  

Med venlig hilsen Poul L

_________________________

Kære Poul L,

Du kommer nok til at affinde dig med ”som dig selv”. For det er det, der står i Det Gamle Testamentes hebraiske grundtekst, hvor det første gang dukker op i Bibelen, nemlig i Tredje Mosebog kapitel 19, vers 18, på hebraisk: כָּמוֹךָ (kamoka). Og det er det, der står i Det Nye Testamentes græske udgave: ὡς σεαυτόν (hås seauton) og i Vulgatas latinske: sicut teipsum

”Som dig selv” er ikke en fejloversættelse, hvilket fremgår, når man læser stykket fra Tredje Mosebog i dets tekstmæssige sammenhæng: Forud for næstekærlighedsbudet er der i kapitel 19 opstillet en række bud, som omhandler forholdet til næsten og næstens ve og vel, bl.a.: Du må ikke høste din mark eller plukke druer i din vingård, så der ikke er noget tilbage til den trængende eller fremmede; du må ikke stjæle, lyve eller bedrage, du må ikke undertrykke og udplyndre din næste; du må ikke øve uret i retssager; du må ikke tage parti for den fattige eller favorisere den rige; du skal dømme med retfærdighed; du må ikke løbe med sladder; du må ikke stræbe din næste efter livet; du må ikke nære had til din broder; du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem.

Buddene handler dagligdags og livsnært om kærlighed til næsten. Når buddet om, at du skal elske næsten som dig selv, bør være så indlysende forståeligt, skyldes det den kendsgerning, at du ikke selv ønsker at være trængende og fremmed uden at få mad, at blive bestjålet, beløjet og bedraget, at blive undertrykt og plyndret, at være genstand for uretfærdighed, sladder, mordforsøg, hævn og nag.  

Næstekærlighed er altså konkret handling: Du kender nødvendigheden af den fra dig selv. I Det Nye Testamente formuleres buddet om næstekærlighed som den gyldne regel i Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 12: ”Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre imod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne”. Der er ingen undskyldning for ikke at vise kærlighed mod din næste. 

Du skal ikke føle, du skal handle
Næstekærligheden er ikke et psykologisk fænomen, hvor man svømmer over af følelser, hverken over for sig selv eller andre. Når Jesus i Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 43-47 introducerer fjendekærligheden som et uundgåeligt næstekærligt ”must”, betyder det ikke, at du skal overfalde den arme fjende med et tårevædet løfte om livslang, dybfølt, evigt forelsket troskab. Det betyder derimod, at fjenden skal mødes med den samme ordentlighed, som du selv ville ønske at blive mødt med, hvis du var i hans situation.
Om du elsker dig selv eller det modsatte, er for så vidt ligegyldigt, så længe din selvoptagethed ikke forhindrer dig i at lægge en overfalden næste op på et ridedyr og skaffe ham hjælp. 

Brug din fantasi
Den danske teolog K.E. Løgstrup taler om rolleombytningen og fantasien som vigtige aktører på den gyldne regels arena: Du skal bruge din fantasi til at forestille dig selv i den andens situation og så handle, som var det dig selv, du skulle hjælpe. Derfor: ”som dig selv”.

Det dobbelte kærlighedsbud handler altså ikke om dig selv. Hvad enten du lider af selvglæde eller selvhad, er det stadigvæk næsten, der er centrum, og som skal mødes af din kærlighed. Og den kærlighed, næsten skal møde fra dig, er ikke din private, følelsesmæssige kærlighed, som du kan møde din elskede mor, din elskede bror, dit elskede barn eller din elskede ægtefælle med. Det er den handlende næstekærlighed, der medvirker til at opretholde menneskelivets værdighed.

Vi står i forhold til os selv
Ethvert menneske står i forhold til sig selv. Ikke i den forstand, at det danser af sted i en selvglad selvomfavnelse. Hvor det i næsegrus selvbeundring glemmer at se sig omkring. Og hvor det ender med at snuble over sit eget selvbillede i narcissismens forførende søspejl eller modsat går til grunde i selvhadets selvoptagede destruktion.

Men ethvert menneske får skænket et forhold til sig selv i forholdet til andre mennesker. Vi er relationsvæsener, som finder vores daglige identitet i mødet med vore omgivelser, heriblandt vore næster. Denne mellemmenneskelige gensidighed er med til at skabe os som mennesker.

Det bibelske kærlighedsbegreb i det dobbelte kærlighedsbud handler således om, at du møder Gud i din næste. Er næsten tilmed i nød, når du møder ham, er Gud på færde med et specifikt krav om næstekærlighedens handling, hvor du ser bort fra dig selv.

Det, du angiver som en alternativ oversættelse: "Du skal elske din næste, som Gud elsker dig", er ikke en oversættelse, men en fortolkning. Og jeg vil mene, at den mildt sagt er i overkanten. For jeg kan ikke elske min næste, som Gud elsker mig. Jeg er ikke Gud.  Heldigvis.  Men jeg kan tage min næste alvorligt som Guds krav til mig om at udleve et ægte, ansvarligt og værdigt møde med næsten. 
Det dobbelt kærlighedsbud sluttes af med: ”Jeg er Herren”. Mere guddommeligt autoritært kan kravet ikke stilles.

Med venlig hilsen Bjarne Lenau Henriksen

Bjarne Lenau Henriksen er cand.theol., frivillig fængselspræst i Horserød Statsfængsel og pensioneret chef for Kirkens Korshær

Har du et spørgsmål om Bibelen? Send dit spørgsmål til spoerg@bibelselskabet.dk

Se brevkassens panel

Læs mere

Køb K.E. Løgstrups berømte bog Den etiske fordring i Bibelselskabets netboghandel.

Find flere bibelcitater om kærlighed i Bibelen online.

Læs mere om kærlighed i Bibelen på Bibelselskabets hjemmeside.

 

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies