Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Had vækker splid, kærlighed skjuler alle overtrædelser.

Ordsprogenes Bog 10,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Pontius Pilatus: Den romerske besættelsesmagts statholder i Jerusalem, Pontius Pilatus, er måske den mest omtalte romer overhovedet – i den kristne kirke bliver han nemlig nævnt, hver eneste gang trosbekendelsen siges. Trosbekendelsen siger, at Jesus blev "pint under Pontius Pilatus." Det er altså ham, som lader Jesus torturere og henrette langfredag
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De ældste håndskrifter: Fra 3-400-tallet e.Kr. har vi tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Også de ting, som er svære at forstå, kan vi sagtens læse for børn": Klaus Højgaard Laursen har en stor passion for at formidle Bibelen gennem recitation, og han optræder ofte med "Bibelen Live" i blandt andet kirker og missionshuse landet over. Her svarer han på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Biskop i ny bog: Bønnen giver kraftSteen Skovsgaard
Steen Skovsgaard lader sig gerne fotografere ved siden af portrættet af D.G. Monrad, der i sin tid boede i de samme stuer, og som har skrevet klassikeren: ”Fra bønnens verden”. Den nærlæste Steen Skovsgaard under sin studieorlov i efteråret 2011, hvor også hans egen introduktion til bøn blev til. Foto: Nils Roland.
A+/a-   

Bibelselskabet udgiver i anledning af store bededag den lille bog ”Bøn - en indføring i bønnens univers”, skrevet af biskop Steen Skovsgaard. Fadervor er udgangspunktet og selv beder han dagligt, alene og sammen med andre. Bøn giver nemlig troen kraft og næring

Ny bog om bøn
Bøn - en indføring i bønnens univers er en ny, lille bog om bøn. Bogen er forfattet af biskop Steen Skovsgaard og giver en inspireren-de introduktion til bøn. Med udgangs-punkt i den bøn, som de fleste danskere kender, nemlig Fadervor, gør Steen Skovsgaard alt det svære om samtalen mellem mennesker og Gud nemmere at forstå.

Ved ét eksemplar er bogen gratis.

Bestil bogen her.

”At bede Fadervor har altid været det sidste, jeg gør, inden jeg lukker øjnene om aftenen,” siger Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Falsters Stift, der har bedt fra barnsben. Han har valgt Fadervors syv bønner som ramme for Bibelselskabets nye lille bog om bøn.

Hvorfor er Fadervor så vigtig?
”Jesus har givet os bønnen, den er enkel og kendt, har det hele med, og den er dyb,” svarer Steen Skovsgaard. Han har lært sine børn Fadervor, og han opfordrer altid dåbsforældre til at bede Fadervor for deres barn allerede den første aften, det er døbt.

Har andre bønner i Bibelen betydning for dig?
”Davids salmer, som var Jesus’ egen bønnebog, har jeg selv brugt i al min tid som præst. De er en dyb kilde at øse af, og det gør jeg næsten hver dag. Da jeg læste teologi, mødtes vi cirka 20 teologistuderende for at synge Davids salmer for hinanden tre gange om ugen. ”

Vigtige møder skal begynde med bøn
Officielle møder indleder biskoppen gerne med en salme, en bøn fra salmebogen og Fadervor, fx når han mødes med præster, provst og menighedsråd. Og han støder ikke på blufærdighed i den anledning.

”Måske mangler jeg følsomheden over for, at folk føler sig pinligt berørt. For mig er det nu helt naturligt, og det ville da være helt galt, hvis ikke vi kunne indlede med bøn, når vi som kristen menighed skal træffe en vigtig afgørelse, fx om hvem vi skal udtage til en ny præstestilling.”

Fadervor når broen er oppe
Når man spørger Steen Skovsgaard, om han møder modstand mod sin insisteren på bøn, klukler han og fortæller, at han kort tid efter at være tiltrådt som biskop, fik læst og påskrevet i den lokale avis.

”Nogen havde klaget over, at der er lang kø, når broen over Guldborgsund er oppe, og jeg skrev så et indlæg, hvor jeg foreslog, at man brugte ventetiden på at bede Fadervor. Det fik en kvinde til i avisen at kalde mig skingrende skør.”

Men for Steen Skovsgaard er det vigtige ikke, hvor vi beder, men hvor bønnen fører os hen. Man kan bede ved busstoppestedet, i bilen, ved opvasken, eller mens man er beskæftiget med alt muligt andet. Der er ingen regler. Alligevel er der nogle vigtige retninger for bønnen. Vi skal vende os imod Gud med hjerte, sind og sjæl og forvente alt godt fra ham og imod vores medmennesker og huske på dem, når vi beder, forklarer Steen Skovsgaard.

En, der beder med
Forbøn har stor betydning for Steen Skovsgaard, og mens han var præst, tilbød en ældre kvinde sig som forbeder. Det førte til, at hun efterhånden fik en lang liste med navne på mennesker, som havde accepteret, at deres navne gik videre, når de bad ham bede for dem. Også præstens egne anliggender kom med på bønnelisten.

”Det har givet mig stor frimodighed, at jeg vidste, der var en, der bad med.”

Ugen efter Steen Skovsgaards forbeder døde, overtog en hel gruppe stafetten:

”En ældre kvinde kom til mig efter en gudstjeneste i Maribo. Hun er med i en lille gruppe, som mødes en gang om ugen for at bede, og de bad i forvejen for mig, fortalte hun. Den kvinde og hendes gruppe bruger jeg nu, og jeg er meget taknemmelig.”

Vi må gerne blive vrede på Gud
Hvad er dit råd, når vi ikke får svar på bøn?
”Det vigtigste er nok, at man ikke går i panik, men har tålmodighed til at vente.”

Et andet råd kan være at gå i sig selv og overveje, hvad det er, man har bedt om. Hvis det bare er for at få sine egne ønsker dækket ind, og man ikke overvejer, om det er Guds vilje, er det ifølge Steen Skovsgaard en dårlig bøn.

”Måske er den situation, man er i, Guds vilje. Det kan være en bitter pille at sluge i mange situationer, men det kan også vise sig at blive en velsignelse.”

Steen Skovsgaard kender til, at man kan blive vred på Gud, når man ikke forstår, hvorfor han ikke svarer.

”Vi må gerne være vrede på Gud og råbe ad ham, når han føles tavs og uforsonlig. Gud er jo vores far, og det forhold går ikke i stykker af vrede følelser.”

Uden bøn dør troen
Man kan ifølge Steen Skovsgaard ikke have en levende tro uden at bede.  I hvert fald ikke i særlig lang tid. Som han ynder, bruger han et billede som illustration:

”Et træ folder bladene ud mod lyset fra solen for at få næring, og på tilsvarende måde får vi kraft ved at vende os til Gud. Som min forgænger i embedet D.G. Monrad udtrykte det ’Kun den sjæl, der beder, står i forhold til Gud.’”

Steen Skovsgaard, født 1952, er cand.theol fra Aarhus Universitet. Tidligere præst ved Gellerup Kirke i Aarhus og provst for Aarhus Vestre Provsti. Siden 2005 biskop i Lolland-Falsters Stift. Han har tidligere blandt andet udgivet: Levende menigheder i Lolland-Falsters Stift (2006), Hjælp - jeg skal døbes (2005) og Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? (2004).

Læs mere

Læs om den nye udgivelse af biskop Steen Skovsgaard: Bøn - en indføring i bønnens univers.

Læs Kristeligt Dagblads anmeldelse af Bøn.

Find flere bøger om bøn her.

Læs mere om store bededag her.

Læs artikel om bedeugen: Bønnen er de kristnes åndedræt.

Læs Kristeligt Dagblads interview med Steen Skovsgaard i anledning af udgivelsen af Bøn.
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies