Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt, et opfyldt ønske er livets træ.

Ordsprogenes Bog 13,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Judas: Judas Iskariot er den store skurk i Det Nye Testamente. Selvom der egentlig ikke står særlig meget om ham i Biblen, er han alligevel en af de mest berømte karakterer. Han er nemlig den, der forråder Jesus
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Nej til udstødelse og evig straf: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Per Bach, sognepræst i Ballum, Sdr. Skast, Randerup og Hjerpsted sogne, på 6 skarpe
Læs mere>  
Tidligere topdirektør: Bibelen giver dybde i dagligdagenHans Skov Christensen
I toppen af dansk erhvervsliv har Hans Skov Christensen brugt Bibelen som udgangspunkt for sit virke. Særligt pligten til at bruge sine betroede talenter og hjælpe de svageste, står stærkt hos ham. Foto: Liselotte Sabroe.
A+/a-   

Tidligere direktør i Dansk Industri Hans Skov Christensen læser i Bibelen hver dag. Jesus' lignelser inspirerer til at bruge sine evner og vise andre omsorg, siger han

Om Hans Skov Christensen
Økonom og tidligere administrerende direktør i Dansk Industri fra 1992 til 2010. Han kom fra en stilling som administre-rende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening.

Hans Skov Christensen har været medlem af Globaliseringsrådet, medlem af bestyrelsen i Almenfonden, bestyrel-sesmedlem i Sund & Bælt og formand for Bane-danmarks bestyrelse. Han har været formand for Kristeligt Dagblads bestyrelse siden 2003 og for FIH Erhvervsbank, mens han er næstfor-mand for Søren Kierke-gaard Forskningscenterets bestyrelse. 

I 2011 blev Hans Skov Christensen udpeget af regeringen til formand for præsidiet til markering af 500-året for Reformatio-nen i 2017. Han er desuden formand for Danske Sømands- og Udlandskirker.
Hans Skov Christensen fik interesse for Bibelen i gymnasiet og var som ung med til at starte et nyt sogn. Efter mange år som direktør for Dansk Industri beklæder han i dag en række tillidshverv, bl.a. som formand for det præsidium, der med hendes Majestæt Dronning Margrethe II som protektor, skal markere 500-året for Luthers Reformation. Og jubilæet i 2017 har meget med Bibelen at gøre.

”Med Reformationen i 1517 kom Bibelen nærmere for ganske mange mennesker, fordi det med Luther blev muligt at gøre Bibelen tilgængelig på befolkningernes eget sprog,” fortæller han.

Bibelen giver livet dybde
Du læser selv meget i Bibelen. Det må betyde, at Bibelen betyder noget for dig personligt?

”Ja, det er rigtigt. Jeg har for mange, mange år siden besluttet, at det enkleste i en travl dagligdag er at følge Bibelselskabets læseplan. Jeg har megen glæde ved variationen mellem Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente. Og i løbet af 3-4 års tid – hvis jeg ikke husker meget galt – kommer man stort set igennem Bibelen.”

Og hvad synes du, det giver dig?

”Det er med til at sætte dybden i dagligdagen i perspektiv. altså: hvad er vigtigt, og hvad er væsentligt? Hvis du starter dagen med at læse en bibeltekst, vil det gå op for dig, at det ikke er alt, der er lige vigtigt, og at du skal sætte fokus på det væsentlige. Bibellæsning giver dybde, men det giver også anledning til en eftertænksomhed, som du måske ellers ikke ville have.”

I kirke – helst hver søndag
Hans Skov Christensen var med til at rådgive Bibelselskabet i 1992, da en ny oversættelse af hele Bibelen skulle lanceres.

Han kommer ellers ikke fra et særligt kirkeligt hjem, men gik dog i søndagsskole. Og i gymnasiet begyndte han at gå i kirke. Da han som ung blev gift, var det naturligt for den lille familie at blive faste kirkegængere.

”Da jeg var i 20’erne, var jeg med til at opføre Lindehøj kirke i Herlev, og var medlem af kirkens første menighedsråd. Længe inden kirken var færdig, holdt vi gudstjenester i den nærliggende skole, og der var jeg en af dem, der bl.a. bistod præsten med ind- og udgangsbøn.”

I dag er kirkegang en selvfølgelig ingrediens i ugens program. Det er faktisk en rigtigt dårlig søndag, hvis han ikke kommer i kirke. For kristendommen – og især Bibelen – er udgangspunktet for hans indstilling og forhold til andre
mennesker.

”Bibelen giver en basistilgang, som jo er grundlaget for det samfund, vi er vokset op i. Man kan måske tage udgangspunkt i lignelsen om de betroede talenter, hvor det samme grundtema er udtrykt i C.R. Sundells salme: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord. Du har pligt til at bruge de betroede talenter, som det hedder i lignelsen, eller som det hedder i salmen: ’så lær mig da, herre, at dig til behag jeg bruger det pund, mig blev givet’.”

”Det hører til de almindelige ordentligheder, at jeg ikke selv kommer først. Og til det hører, at vi ikke skal stille samme krav til alle, for de, der har fået mere betroet, har så også pligten til at gå den ekstra vej, og derved bruge deres overskud til at tage sig mere af dem, der har færre muligheder. Det flyder jo lige direkte ud af en stribe lignelser i Det Nye Testamente.”

Ingen bekymringer
Men Bibelen handler ikke kun om livet nu og her. Kristendommen forkynder også et liv efter dette. Og det indvirker positivt på ens psyke, mener Hans Skov Christensen:

”Den ubekymrethed, som jeg faktisk har, skyldes, at den kristne tro gør det lettere ikke at spekulere så meget på, om jeg får skaffet det, jeg skal. Altså: hvis du har troen på et evigt liv, så bliver det ikke så afgørende, hvor meget du når at rage til dig! Uden at vide, hvad det evige liv er, tror jeg, det jordiske kun er en fase her og nu. Og den fase har man selvfølgelig en pligt til at bruge så godt som muligt. Men det stopper ikke der. Derfor er der ikke grund til så megen bekymring. Du gør, hvad du skal her og nu, og så kommer resten hinsides.”

Men ubekymretheden får ikke Hans Skov Christensen til at skøjte hen over de svære passager i Bibelen.

”Når du lever din daglige tilværelse, kan du ikke undgå at begå synd i større eller mindre udstrækning. Dér er læsningen i Bibelen om syndernes forladelse livgivende! Det kalder på, at jeg kan begive mig trøstigt videre.”

Syndsforladelse er afgørende
”Derfor er jeg lidt undrende over, at en stribe yngre præster har så svært ved at tale om synd i søndagsgudstjenesten. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg kommer meget i danske kirker, ikke bare i vores egen sognekirke, men også i andre. Jeg har fået en fornemmelse af, at det er bedre at tale om kærlighed, og at ”vi skal gøre det godt for hinanden” osv., mens det er sværere at holde en prædiken om synd.”

Men hvorfor er det vigtigt?

”Fordi, hvis du ikke vedkender dig synden, så bliver begrebet ’syndernes forladelse’, som er centralt i Bibelen, ladt ude. Der bør være stærkere forbindelse mellem forkyndelsen og nadveren. Det synes jeg, en stribe bibeltekster lægger op til.”

Gå foran som leder
Du har været direktør for Dansk Industri i mange år. Har du der kunnet bruge Bibelen i din måde at tænke på, når du skulle lede?

”Det har jeg altid gjort. Det ligger i det, som jeg nævnte før omkring de betroede talenter. Der er pligten til at bruge de talenter, du har fået, til at gøre dit yderste og til at hjælpe dem, der er svage. Det har jeg ageret i forhold til. Jeg har aldrig holdt bibelforelæsninger i mit job, men der er aldrig nogen, der har været i tvivl om, hvor mit udgangspunkt var.”

”Indimellem anses det for upassende at gå forrest. Jeg har aldrig set problemet i at sige, at hvis ingen går forrest, så kommer man ingen steder hen. Det helt afgørende er udgangspunktet, at de, der har fået evnen, har også pligten. Det bliver samtidig udgangspunktet for ordentlighed. Ingen er større end andre, men nogle kan noget, som andre ikke kan. Og de har så pligten til at gøre det.”

Næstekærlighed til alle
Og huske at bære over med andre?

”Ja, det er jo ikke specielt kompliceret at udvise næstekærlighed over for sine nærmeste. Det helt afgørende er den måde, du agerer over for dem, du hverken synes opfører sig ordentligt, eller som du egentlig ikke bryder dig om. Kærligheden er ikke begrænset til dem, der er ligesom dig selv, for så er næstekærlighedsbuddet jo ikke noget specielt.”

Men kan næstekærligheden blive for blød?

”Næstekærlighed betyder jo ikke naivitet. Vi har et samfund, der hviler på nogle værdier. Men det betyder ikke, at andre ikke også kan dele de værdier. Jeg tror, indvandrere blot søger retten til at blive en del af det danske samfund. Der er ikke nogen, der vil ændre den base og det kristne grundlag, som vores samfund hviler på. Det har jeg aldrig oplevet.”

”De eneste, jeg mener aktivt søger at bekæmpe det, er ateister. Jeg har lært, at det værste at komme til som indvandrer, ikke er et land med en anden tro – det er at komme til et land uden tro.”

Læs mere

Interviewet med Hans Skov Christensen er fra det gratis magasin Bibelen og Verden, som udkommer fire gange om året.

Bestil et gratis eksemplar af Bibelen og Verden eller læs bladet online.
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies