Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Had vækker splid, kærlighed skjuler alle overtrædelser.

Ordsprogenes Bog 10,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Peter: Peter er den mest berømte af Jesu disciple. Han siger ganske ofte det helt forkerte. Til gengæld gør hans udsagn, vi som læsere forstår, hvad teksterne gerne vil have, at vi skal forstå
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Tag hatten af og gå videre med Bibelen: Som sognemedhjælper i Gjesing Kirke gør Vagn Dahl Nielsen sig mange tanker om Bibelen, og hvordan han bruger den i sit liv. Her svarer han på seks skarpe spørgsmål om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Bibelen er campingpladsens samlingspunktBibelcamping
Bibelcamping samler mange mennesker i alle aldre. Børn, unge og voksne har sammen en indholdsrige uge, hvor Bibelens budskaber er omdrejningspunktet. Arkivfoto: Indre Missions Tidende/Hedager.
A+/a-   

Fra Sankt Hans og til midten af august bliver telte pakket ud og campingvogne rullet frem over hele landet, når der inviteres til traditionsrige bibelcamping. Børn, unge, voksne og seniorer sætter hinanden stævne til dage med fællesskab og læsning i Bibelen

Fakta om bibelcamping
KFUM og KFUK, Indre Mission og Luthersk Mission samt enkelte frikirker arrangerer hver sommer bibelcampings i hele landet.

Det er ofte ad hoc campingpladser, der bliver skabt rundt om en lejrbygning. Enkelte steder er det etablerede campingpladser, der danner rammen.

Den første bibelcamping fandt sted i 1967 ved Søndervig og siden har ideen bredt sig til hele landet.

Store samlingstelte, villatelte, campingvogne, lejrbygninger, hoppeborge og legepladser. En bibelcamping rummer det bedste fra en sommerlejr, en campingplads og et sommerland og det er nok en af grundene til, at det i gennem snart 50 år har været en populær ferieform for rigtigt mange både børn, unge og gamle.

Elsebeth Glindvad Jensen fra Nr. Felding ved Holstebro er vokset op med bibelcamping. Midt i juli tager hun selv af sted med sin mand Bent Glindvad Jensen og pigerne Sara på 6 og Mia på 4 år:

”Det er ferie med rigtigt godt indhold. Det er noget helt andet end bare at ligge på en almindelig campingplads”, fortæller Elsebeth Glindvad Jensen. Efter en pause på nogle år er hun nu igen begyndt at tage på bibelcamping med sin egen familie.

”Vi er mange, der er kommet her med vores forældre og søskende da vi var børn og unge, men så har holdt nogle års pause. Nu, efter vi selv har fået børn, kommer vi tilbage og møder hinanden igen. Jeg vil gerne give mine piger de samme gode oplevelser, som jeg selv fik. Derfor er vi her igen”, fortæller Elsebeth Lindvad Jensen. Hun deltager på KFUM og KFUKs bibelcamping på Holmsborg i Holmsland klit ved Søndervig sammen med sine forældre og svigerforældre. 

Det, der trækker for Elsebeth Glindvad Jensens familie og de mange andre, der deltager på bibelcamping, er, at det er en intens uge med et stærkt fællesskab med udgangspunkt i Bibelens ord og forkyndelse. Her bliver Bibelens ord om Gud og Jesus præsenteret så både børn, unge og voksne kan forstå det.

Bibelcamping i klitterne siden 1967
Else Søe fra Skjern er lejrchef på bibelcampingen på Holmsborg. Ifølge hende er det stedet, hvor landets første bibelcamping fandt sted tilbage i 1967. Siden da, har der været en ubrudt kæde af bibelcampings i de vestjyske klitter.

”Hvis der kommer nogen, der var med på de første bibelcampings, vil de ikke tro, det er det samme arrangement, der kører endnu. Der er sket en stor udvikling gennem årene”, mener Else Søe og peger på, at formen og indholdet har tilpasset sig de mange forskellige målgrupper.

”I starten var det meget vækkelsespræget. Nu tænker vi meget mere på fællesskabet og de menneskelige relationer samtidig med, at vi får et godt fundament med ny viden og inspiration til vores egen viden om Bibelen”, fortæller Else Søe.

Ferie med ligesindede
Cand.theol., ph.d. Marie Vejrup fra Religionsvidenskab på Aarhus Universitet har forsket i udviklingstendenserne inden for kirken. Hun mener, at folk deltager i bibelcamping, fordi de der finder en kendt ferieform i trygge rammer:

”Jeg tror successen for bibelcamping bunder i, at mennesker møder ligesindede i trygge rammer. Her er de grundlæggende værdier ikke til diskussion, og man får bekræftet det man tror på og får fyldt ny energi på det man brænder for”, siger Marie Vejrup.

”Jeg tror successen for Bibelcamping bunder i, at mennesker møder ligesindede i trygge rammer. Her er de grundlæggende vær-dier ikke til diskussion, og man får bekræftet det man tror på og får fyldt ny energi på det man brænder for”                          
Cand.theol og ph.d. Marie Vejrup.
Hun fortæller, at idéen med bibelcamps er meget stor i USA, hvor det er en selvfølge for mange familier, at deres børn skal på lejr med kirken i løbet af sommeren. I Danmark er det derimod kun mindre grupper blandt andet omkring Indre Mission eller KFUM og KFUK, der deltager. Der er det så til gengæld en så fast tradition, at det er noget man gør generation efter generation.

 ”At der er parallelle kirkelige tilbud til mange af de aktiviteter, der findes i samfundet generelt, er ikke noget nyt. Fx findes der kristne musikfestivaller som alternativer til almindelige festivaller. Her, som på bibelcamping, mødes man med sine ligesindede i rammer, som passer til de værdier, man har valgt at leve sit liv efter”, siger Marie Vejrup. 

 ”Det er blandt andet derfor at bibelcamping er en succes, fordi mange danskere i forvejen gerne vil campere og når man så kan gøre det i en kristen sammenhæng er det rigtig godt for de grupper, som identificerer sig meget stærkt med en kristen livsstil”.

Venskaber fra Tønder til Skagen
Hos Indre Mission er Søren Grysbæk ansat som missionær og formand for bevægelsens mange tilbud om bibelcamping hen over sommeren. Han kan nikke genkendende til billedet af, at der er mange, der kommer igen og igen på de forskellige camps rundt i landet.

”Vi har noget til fælles uanset om vi kommer fra Skagen til Tønder. Vi er lidt som en stor familie. Men samtidigt er der også plads til nye. Her er børnene tit en god anledning til, at der bliver stiftet nye kontakter på kryds og tværs. På den måde er det en ferie, hvor der stiftes venskaber. Alt sammen på et kristent grundlag, og det er afgørende”, mener Søren Grysbæk, der selv har brugt de sidste 38 somre på 60-70 dage på bibelcampings og Indre Missions teltmøder rundt i landet.

Medarbejdere fra Bibelselskabet besøger en række af sommerens bibelcampings. Der vil være en stand, hvor det er muligt for deltagerne at se og opleve de mange nye udgivelser fr Bibelselskabets Forlag.

Mød Bibelselskabet i sommerlandet

I kalenderen kan du se, hvilke bibelcamps Bibelselskabet besøger.
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies