Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Da sagde han til dem: "Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!"

Matthæusevangeliet 22,21

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Moses: Moses er på mange måder den vigtigste person i Det Gamle Testamente – så vigtig, at danske jøder er organiseret i Dansk Mosaisk Trossamfund opkaldt efter ham. Moses er ikke bare ham, som leder israelitterne fra slaveri i Egypten – det er også ham, som modtager Loven fra Gud, heriblandt de 10 Bud, ligesom han lægger navn til de fem mosebøger
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen ville blive en meget tyndere bog, hvis jeg skulle bestemme: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Lisbet Müller, præst i Lindevang Kirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
Bibelselskabet mod nye mål Årsberetning 2011
Bibelselskabet har i 2011 vendt et underskud på knap seks millioner kroner til et lille overskud. Det kunne en taknemmelig og glad generalsekretær, ph.d. Morten Thomsen Højsgaard, fortælle på Bibelselskabets repræsentantskabsmøde, der blev afholdt 24. maj i Odd Fellow Palæet i København. Foto: Carsten Lundager.
A+/a-   

Bibelen blev mere synlig, og Bibelselskabet inddrog mange flere mennesker i sit arbejde i det forgangne år, der også bød på spareplan og store forandringer. Læs generalsekretær Morten Thomsen Højsgaards årsberetning for år 2011

Hvad er Bibelselskabet?
Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig institution, der har Hendes Majestæt Dronning Margrethe II som protektor.

Bibelselskabets formål er at udgive Bibelen og bibelsk materiale og fremme bibelbrug samt at indsamle penge til det internationale bibelarbejde.

Læs mere om Bibelselskabet.

Vi lever i en målorienteret tid. På Christiansborg sætter partier både til højre og venstre gerne ambitiøse mål for Danmark frem mod år 2020. I sportens verden kan et mål få vidtrækkende konsekvenser og fremkalde alt fra jubelscener til skuffelse for millioner af mennesker. For folkeskolens lærere og eksamensramte elever er de Fælles Mål fra Undervisnings-ministeriet et grundvilkår, som det er klogt at kende ganske godt.

I Det Danske Bibelselskab har vi også sat os mål.

Siden begyndelsen tilbage i 1814 har Bibelselskabet haft til formål at udgive Bibelen på et sprog, der kan forstås, i en form, som kan anvendes, og til en pris, der kan betales.
Men da år 2011 kun var ganske ungt stod det klart for os, at vi nu var stillet over for udfordringer, der krævede nogle ganske kontante målsætninger, for at vi i praksis kunne holde trit med den gamle og helt grundlæggende vision om Bibelens udbredelse. 

Ud af krisen
Efter en årrække med røde tal på bundlinjen, senest i 2010 med et underskud på næsten seks millioner kroner, måtte udviklingen vendes, hvis Bibelselskabet fortsat på den anden side af finanskrisen skulle kunne fastholde et højt aktivitetsniveau til gavn for Bibelen og bibellæsere i Danmark såvel som ude i langt fattigere dele af verden.

En gennemgribende plan blev sat i værk. Tabsgivende dele af Bibelselskabets virksomhed blev lukket. Vi måtte sige farvel til en række medarbejdere. Adskillige kontrakter med eksterne leverandører blev opsagt. Der blev luget kraftigt ud i de administrative omkostninger. Også flere planlagte udgivelser måtte bremses eller helt droppes.
Den slags beslutninger fremkalder ingen jubelscener, men de var nødvendige, hvis større skuffelser skulle forhindres.

Klare mål får positivt udfald     
Samtidig formulerede vi fem enkle mål i en handlingsplan, som skulle sikre, at vi i det daglige arbejde på tværs af forlag, fundraising, bibeloplysning og bogcenter havde fokus på at åbne Bibelen endnu mere for vores omverden i samarbejde med vores trofaste bagland.

Vi ville som led i handlingsplanen for det første gerne inddrage flere mennesker i vores arbejde. For det andet ville vi i højere grad gøre Bibelselskabets arbejde synligt i mediebilledet. Vi ønskede for det tredje at forny og forbedre vores digitale kommunikation. Som det fjerde punkt ville vi medvirke til at holde bibelsproget friskt ved at gøre mere ud af nye oversættelser. Og endelig ville vi gøre verdens vigtigste bog, Bibelen, endnu mere tilgængelig og forståelig for børn og unge.

Med en blanding af taknemmelighed og begejstring kan vi i dag konstatere, at de fem fælles målsætninger understøttede hinanden og hjalp os med at finde fodfæste og sammen gå nye veje i arbejdet med Bibelen. Vi sparede, hvor vi kunne. Vores arveindtægter steg. Nye tiltag slog an. Alle afdelinger oplevede i 2011 desuden en fremgang i omsætningen. Og det samlede resultat blev så et overskud efter afskrivninger og finansielle poster på 222.705 kr.

Økonomien vil aldrig blive et mål i sig selv for en almennyttig organisation som Bibelselskabet. Orden i finanserne er først og fremmest et redskab, der skal hjælpe os med at nå mål med et dybere sigte, at række ud til flere læsere, flere brugere, flere kunder, flere støtter, flere samarbejdspartnere.

Flere mennesker inddrages
Derfor er vi også meget glade for i 2011 at have kunnet sige velkommen til 322 nye medlemmer af Bibelselskabet, hvilket medfører en samlet medlemsfremgang til pænt over 3000. Vi oplever også, at flere og flere ønsker at abonnere på vores udvidede og fornyede kvartalsblad Bibelen & Verden, det seneste nummer har vi netop udsendt til mere end 18.000 adresser. Bibellæseplanen udkom i 2011 i rekordoplag på knap 90.000 eksemplarer. 

Vi har på en stor sommerturné rundt til kirkelige lejre og møder i hele landet mødt tusinder af mennesker fra alle dele af dansk kirkeliv. Vores stiftsudvalg har involveret sig i flotte projekter med gennemslagskraft fra besøg på babymesse over ”kom og få din familiebibel vurderet” til gennemførelsen af et bredt, landsdækkende kursustilbud om Bibelens brug.

Samtidig har vi i 2011 sagt goddag til imponerende 3006 nye abonnenter på vores ugentlige elektroniske nyhedsbreve om Bibelen, kristendom og tro, så den samlede mængde af modtagere nu er langt over 4000. På Facebook steg antallet af mennesker, der synes godt om Bibelselskabets aktiviteter, fra 466 i begyndelsen af 2011 til over 2000 ved årsskiftet.

Vi har i årets løb hjulpet med at udvælge og levere bibeltekster til Danmarks Radios nye net-andagt og app, Dagens Ord. Vi har også sammen med Kristeligt Dagblads internetredaktion og organisationen Areopagos lavet den bibelformidlende tjeneste 1 vers om dagen, som knap 900 mennesker nu abonnerer på. 
Linjen er klar: Bibelselskabet når ud til og inddrager stadig flere mennesker i en meget bred vifte af tilbud med Bibelen i centrum. 

Bibelen i mediebilledet
Danskerne stifter i dag fortrinsvis bekendtskab med tro og åndelige spørgsmål gennem medier. Derfor har det også været vigtigt for Bibelselskabet at medvirke til at præge mediebilledet. Det er sket gennem interviews, debatkommentarer og kronikker i aviser som Berlingske, Politiken, Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad. Det er sket via deltagelse i programmer om kristendom og tro i radio og tv, senest her i foråret serien ”Tro om igen” med mere end 50.000 ugentlige seere på DR2. Bogudgivelsen ”Den tredje reformation” fra efteråret 2011 om kristendommens plads i et stadig mere multireligiøst Danmark har tilsvarende skabt interesse blandt journalister for Bibelselskabets gøremål.

Ikke kun generalsekretæren, men også international chef Tage Kleinbeck, salgs- og marketingchef Morten Predstrup, projektchef Synne Garff, teologisk medarbejder Cecilie Vestergaard Raaberg, undervisningskonsulent Sidsel Leth Svensson og flere andre har med høj faglighed og formidlingstæft bidraget meget positivt til synligheden med kommentarer, kronikker og interviews i alt fra Radio24syv over Information til magasiner om Børn & Unge.

En stribe velbesøgte og mediedækkede temamøder om for eksempel børn og kristendom, om Arne Haugen Sørensens øjenåbnende kirkekunst og senest om trosfrihed har yderligere medvirket til at profilere Bibelen som en spændende, relevant og vigtig bog.

Bibelselskabet vil aldrig tage patent på særlige teologiske opfattelser eller holdninger til dogmatiske spørgsmål. Men vi opfatter det som en klar opgave at gøre opmærksom på de bibelske fortællingers dybe værdi både på det personlige og det samfundsmæssige plan. Vi forsvarer også meget gerne trosfriheden i den offentlige debat.  

Stor var vores glæde derfor også, da 17 kirkelige organisationer i 2011 bakkede op i medierne om Bibelselskabets video- og brevprotest over den dødsdom, som er fældet over den iranske præst Yousef Nadarkhani, der er konverteret fra islam til kristendommen. Det er ikke acceptabelt, at der fortsat i nogle lande er dødsstraf for at skifte religion. Religionsfriheden bør gælde over alt, for muslimer her i landet, naturligvis, ligesom kristne mindretal i andre lande selvfølgelig også frit skal kunne læse i Bibelen og mødes fredeligt til gudstjeneste. 

Læs Bibelen på din iPhone
I Danmark såvel som ude i den store verden er det sikkert og vist, at den digitale udvikling går rivende hurtigt. I det forgangne år har vi derfor måttet tage flere gamle, digitale og mobile produkter ud af brug. I stedet har en stribe nye tiltag set dagens lys.

I samarbejde med firmaet 2Krogh, der er internationalt anerkendt for fremragende bibeldesign, kunne vi 1. søndag i advent 2011 udgive Bibelen som app til iPhone og iPad på dansk, grønlandsk og færøsk på én gang. Samtidig udkom Bibelen som e-bog, der kan bruges på alle elektroniske platforme, i samarbejde med landets førende formidler på dette felt, eMediaServices.

Vil man høre Det Nye Testamente som lydbog, behøver man ikke længere en æske med 22 cd’er. Man kan nøjes med ét lille fikst USB-stick, hvor alt er med, til halv pris i øvrigt. Den digitale udvikling gør det lettere for de fleste at få adgang til Bibelen.

Som led i den digitale udvikling er Bibelselskabets hjemmeside også blevet udvidet med brevkasse og en meget bred vifte af nyhedsstof, nyskrevne artikler med bibeloplysning og bedre præsentationer af bibler og andre materialer om Bibelen, som findes i Bibelselskabets netbutik.

Antallet af besøg på hjemmesiden er i 2011 steget med 50 procent, så det kom op på 81.013 i årets sidste måned. Det betyder, at flere mennesker læser i Bibelen og finder oplysninger om Bibelen på internettet. Det er glædeligt.

Samtidig bidrager det positivt til Bibelselskabets økonomi, at omsætningen i vores netbutik og mængden af donationer online til det vigtige internationale bibelarbejde i samme periode også er steget med omkring 50 procent.

Den Nye Aftale blåstemples af læserne 
Stigende brug og opmærksomhed har der også været omkring den banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk med titlen Den Nye Aftale. Den reviderede og forbedrede udgave af oversættelsen, som udkom i april 2011, satte en ny bølge af efterspørgsel i gang. Den kun fem år gamle oversættelse vinder selv blandt kritikere ved bekendtskab, og den bruges nu med altovervejende positiv respons i stadig flere kirker. Især læsningen af epistlerne lettes af de mundrette og nutidige formuleringer.

I Præsteforeningens Blad skrev redaktør Jakob Brønnum i 2011 anerkendende, at ”alting står klart på en særlig måde” i Den Nye Aftale. Da oplaget med den reviderede udgave stod til at blive udsolgt længe før forventet, besluttede vi os for, at netop Den Nye Aftalte fortjente et endnu flottere og mere varieret udgivelsesprogram.

Med en helt ny serie, hvor der indgår hele otte forskellige omslag og grafiske udtryk, er det således hensigten at hjælpe denne frygtløse nudanske oversættelse af Det Nye Testamentes geniale grundtekst på vej til endnu flere læsere. Det vil forhåbentlig lykkes. For det hele handler jo igen dybest set om at åbne Bibelens univers for helt almindelige mennesker. Vi er alle meget forskellige, smag og behag varierer, derfor de mange forskellige omslag og udtryk til det samme gode indhold.

Bibelen for børn og unge
Verdens vigtigste bog er ikke kun for voksne, den er også for børn og unge. Det har vi i det forløbne år bestræbt os på at gøre synligt og klart i Bibelselskabet. Vi har udgivet tredje bind i serien af bibeltegneserier, Manga Mosebøger, som i dette forår blev fulgt op af Manga Monarker, med alle de store fortællinger fra Adam og Eva over Moses til kong David. Vi har også udgivet de såkaldte Profetkort, som gør det endnu sjovere for de unge mennesker sammen med andre unge at lege sig til viden om Bibelens 40 vigtigste personer.

Bøgerne Fredriks Flyverdragt og Himmelhelten er eksempler på to spændstige fortællinger, der tager hver deres unge målgruppe alvorligt, skaber et unikt univers og samtidig formidler solid viden om Bibelen.

En af folkekirkens største succeser i nyere tid er mini-konfirmanderne. Ud af nærmest ingenting blev idéen for alvor gjort til virkelighed i midten af 1990’erne, og i dag er der hvert år anslået omkring 20.000 unge mennesker i 3. eller 4. klasse, som vælger at gå til indledende konfirmationsundervisning i deres lokale kirke. Men hvad skal de lære, hvad skal de kunne, og hvordan kan det gøres på en måde, som på pædagogisk og teologisk forsvarlig vis fanger interessen?

Bogen Min Mini Katekismus, som Bibelselskabet udgav i sidste halvdel af 2011, er et godt bud på det nye standardmateriale til alderstrinnet med genfortællinger af de betydeligste bibelhistorier som gennemgående element. Meget omtalt, rost og bredt anvendt er dette materiale i fald blevet på kort tid.

Hvert år deltager Bibelselskabet også i flere skolemesser, ligesom vi afholder flere kurser for lærere. For vores bøger og materialer egner sig fortrinligt til undervisningen i folkeskolen, hvor bibelfortællinger har en central plads i de Fælles Mål for faget kristendomskundskab. Vores medarbejdere kommer altid opløftede tilbage, for der står stor respekt omkring kvaliteten af vores udgivelser fra Peter Madsens Menneskesønnen over Johannes Møllehaves og Synne Garffs veloplagte børnebibler til nyere materialer skabt til folkeskolen som Bibelen i boksen og Den røde tråd i Bibelen

I 2011 steg Bibelselskabets salg til landets skoler med over 100 procent takket været en målrettet, ekstra indsats og en stribe særlige udgivelser, temahæfter og undervisningsvejledninger netop til skoleverdenen. Skolebibelen med introduktioner af religionspædagog Inger Røgild blev i særdeleshed taget godt imod i undervisningsmiljøet med fine anmeldelser i fagbladene og senest en fornem pris for godt boghåndværk inden for kategorien undervisningsmidler.   

Vi kan naturligvis aldrig gøre alle tilfredse, når udgivelserne spænder så vidt, som tilfældet er, fra opbyggelige bibellæseplaner og moderne katekismer til skolebøger og faglitteratur, der skal forholde sig med passende distance og kritiske nuancer til emnet.

Men hensigten skal der dog ikke herske nogen tvivl om: Vi ønsker at gøre bibelteksten tilgængelig og anvendelig for så mange som muligt og i så mange sammenhænge som muligt på en lødig, klargørende og nutidig facon.

Internationalt udblik
I Bibelselskabets internationale afdeling står vi ofte målløse, når vi ser nutidens store behov. Der findes over 6.000 sprog i verden, men hele Bibelen er trods århundreders massiv indsats endnu kun oversat til 475 sprog. Dele af Bibelen findes på 2.479 sprog, men der er altså lang vej endnu, før visionen om, at alle mennesker skal kunne læse Bibelen på deres eget modersmål eller hjertesprog, er opfyldt. Så vi fortsætter ufortrødent og glæder os over den store tillid, som tusinder af trofaste givere viser vores medarbejdere og samarbejdspartnere i De Forenede Bibelselskaber, der gør en intens indsats for at udbrede Bibelen i nogle af verdens fattigste og mest mistrøstige regioner. 

I 2011 kunne vi som følge af gavmildheden i Danmark blandt andet medvirke til at støtte bibeloversættelser til kristne minoriteter, der taler fem mindre sprog i Indien. Vi kunne også støtte læsetræning med Bibelen i Burkina Faso, DR Congo og Bangladesh. Vi støttede sammen med andre bibelselskaber trykning og distribution af 3,5 millioner bibler i Kina. Vi bakkede økonomisk op om tv-stationen SAT7, der via satellit sender programmer om Bibelen, tro og kristendom til hele den arabisktalende del af verden. Samtidig bidrog vi til lokal hjælp til forfulgte kristne i Egypten, Syrien og flere andre lande med muslimsk befolkningsflertal.

I en række afrikanske lande såsom Swaziland, Sierra Leone og Zambia har bibelselskaberne påtaget sig en ny rolle i de senere år. Med inspiration fra beretningen om den barmhjertige samaritaner løfter bibelselskaberne en gigantisk informations- og hjælpeopgave med henblik på det hiv- og aids-problem, som desværre er så massivt til stede her. Hjælpen er effektiv, fordi den bygger på kirkerne, lokale netværk og personer, som i forvejen nyder stor anseelse.

Derfor er det også naturligt, at DANIDA igennem en årrække har kanaliseret en del af den danske udviklingsbistand gennem Det Danske Bibelselskab til netop denne type værdi- og holdningsbaseret udviklingsarbejde. I forbindelse med midlerne fra DANIDA indgår Bibelselskabet i et tæt samarbejde med CISU, der tidligere hed Projektrådgivningen, og med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U).

Vi er meget glade for og stolte af dette samarbejde, som vi stræber mod at udbygge. Fordi mange mennesker i usigelig nød kort og godt bliver hjulpet af det. Men også fordi vi samtidig klippefast er overbeviste om, at bibelske og kristne værdier om næstekærlighed, barmhjertighed, selvopofrelse og tilgivelse kan gøre en positiv forskel i det internationale udviklingsarbejde.

Arv hjælper Bibelen på vej
En del af Bibelselskabets arbejde i udlandet såvel som i Danmark hjælpes på vej af indtægter, der kommer via arv. I år 2011 var det omkring 4,5 millioner kroner ud af vores samlede omsætning på knap 32 millioner. Og det er med meget stor taknemlighed og ydmyghed, at vi tager imod disse midler, som ofte kommer fra solide samfundsstøtter, der har haft mod og vilje til at give og tænke på andre, før de har tænkt på sig selv.

På en dag som denne, hvor flere af de tilstedeværende kommer fra kirkelige eller diakonale organisationer, der får mulighed for at hjælpe flere på grund af indtægter fra arv, er der grund til at mindes og ære den lille, men vigtige gruppe af mennesker, der testerer midler til godgørende formål. Det er i dybeste forstand et uegennyttigt og meningsfuldt livssyn, som ligger bag.

Bibelen mellem spiritualitet og kultur  
Når danskerne som flest i øvrigt i meningsmålinger bliver spurgt, om de er troende, eller om de beder, så er svaret fra et klart flertal et ja. I et moderne samfund som det danske skal der da naturligvis være plads til religionskritik, ligesom der er også skal være højt til loftet i den teologiske og kirkelige debat.

Men troen, den er, må vi erkende, kommet for at blive. I Danmark såvel som ude i den store verden spiller religion og tro en afgørende rolle for den måde, langt de fleste mennesker forholder sig til livet og døden og alt derimellem på.

Bibelselskabets 23 ansatte bidrager på utallige varierede måder til, at verdens mest læste tekst om tro, Bibelen, også fortsat vil være relevant, nærværende, tilgængelig, forståelig, anvendelig. På tryk såvel som i digitale formater. I kirken såvel som i skolen. For den personligt eller spirituelt søgende såvel som for den litterært eller kulturelt interesserede. I Danmark såvel som ude i den store verden.

I det kommende år satser vi for at opfylde disse visioner stærkt på at udvikle endnu flere nye, digitale og mobile bibelprodukter. Vi supplerer indsatsen over for børn og unge med flere tilbud til landets seniorer med Bibelen i centrum. Vi vil skabe mere fremdrift i bibeloversættelser, både i Danmark og internationalt. Vi vil bidrage til endnu mere synlighed omkring bibeloplysning. Og så vil vi meget gerne gøre det både lettere og mere attraktivt at involvere sig som frivillig i arbejdet med Bibelen.

Tak for samarbejdet
Vi kan imidlertid ikke løse opgaver som disse alene. Kun gennem samarbejde med kirker og kirkelige organisationer, med medier og kulturinstitutioner, med forfattere og grafikere, med givere og medlemmer og med mange, mange andre kan vores formål føres ordentligt ud i livet.

Vi siger derfor også på forhånd hjertelig tak til enhver, som vil hjælpe os på vej med tid, viden, ressourcer, teknisk assistance eller andre gode tiltag.

Jeg vil samtidig gerne udtrykke en varm og dyb tak til alle, der i det forgangne år har bidraget til arbejdet med Bibelen. Tak til alle ansatte, jeres dedikation er imponerende, jeres professionalisme er bjergtagende, og jeres evne og vilje til at samarbejde på kryds og tværs har rørt mig dybt, siden jeg begyndte som ny generalsekretær sidste år.

En varm tak også til bestyrelsesformand Cai Frimodt-Møller, som jeg har et nært og fortroligt samarbejde med. En stor tak til det altid inspirerende forretningsudvalg, tak til den årvågne og forstående bestyrelse, tak til de ti stadigt mere idérige stiftsudvalg, tak til alle medlemmerne af repræsentantskabet for godt og bredt samarbejde. Og tak til den vide kreds af øvrige samarbejdspartnere i store såvel som mindre projekter, i skolemiljøer, i medieverdenen, i kultur- og kirkelivet, fra Grønland og Færøerne over Danmark til Swaziland.

Sluttelig: En dyb tak til alle de mennesker, der som trofaste givere, medlemmer eller kunder medvirker til, at Bibelselskabet har nået – og fortsat vil kunne nå – nye mål i en måske lidt for målorienteret tid.

Læs mere

Læs pressemeddelelse om Bibelselskabets repræsentantskabsmøde 2011.

Se Bibelselskabets regnskab for 2011.

Læs artikel fra Kristeligt Dagblad om den positive udvikling i Bibelselskabet.

Læs aktuelle nyheder om bibel, tro og kristendom.

Find pressefotos.
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies