Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
At frygte Herren er en kilde til liv for den, der vil undgå dødens snarer.

Ordsprogenes Bog 14,27

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Maria Magdalene: Maria Magdalene er en af de figurer i Bibelen, som vi synes, vi kender bedst. Det er lidt pudsigt, for hendes optræden i Det Nye Testamente er meget kortfattet, og det, de fleste synes, de kender hende for, står slet ikke i Bibelen. Så hvem er Maria Magdalene?
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Han vil gerne sætte et "afløser tidligere versioner"-label på Det Nye Testamente: Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver komikeren Sebastian Dorset sine svar
Læs mere>  
Prædiken: Bibelens ord vil nå alle - nu også digitaltGunnar Bach Pedersen, gudstjeneste med iPad i Apostelkirken
Ordene bliver ikke bedre - heller ikke ringere - fordi de kommer på et andet medie. Formålet er, at ordet skal være alle steder, og digitale bibeludgaver er endnu et skridt på vejen. Foto: Bibelselskabet
A+/a-   

1. søndag i advent udkom de nye digitale bibeludgaver. Udgivelsen blev markeret ved højmessen i Apostelkirken på Vesterbro, hvor sognepræst Gunnar Bach Pedersen prædikede efter at have læst evangeliet fra sin iPad. Læs her hans prædiken i fuld længde.

Bibelen til det digitale menneske
Vi møder Jesus, der i synagogen i Nazaret fik overrakt Bibelen. Og så læste han op af profeten Esajas’ bog. Og bagefter kom han i samtale med sine bysbørn, sin samtid om det, som han havde læst. Hans udlægning af det var de først begejstrede for. Bagefter skiftede stemningen, de blev ophidsede og var ved at lynche ham. Men ligegyldigt var det ikke for dem.

Jeg læste i torsdags en filmanmeldelse om en film, hvor man så en mand, som sad og stregede ud i Bibelen. ”Jeg fjerner alt det, som jeg ikke kan bruge til noget!” erklærede han. Jeg har ikke set filmen, og ved i øvrigt ikke ret meget om den. Men han havde vist tidligere været kristen prædikant, som havde forkyndt det, han fandt i Bibelen. Nu havde han skiftet mening, og kastede sig ud i et opgør med det, han tidligere havde levet på. Men det var stadig ikke ligegyldigt for ham.

Da Jesus læste Esajas i synagogen i Nazaret, da har han vel læst af de store bogruller, som stadig hører til i en synagoge – selv om billedet på programmet viser ham med en bog. Vi har læst fra en iPad – i anledning af at Bibelselskabet i dag udgiver Bibelen på netop det medie. Men ordene er de samme, og jeg er ikke sikker på, at jeg vil stå med en iPad næste søndag. Jeg kan godt lide bøger, ligesom jøderne godt kan lide deres bogruller med loven og profeterne.

Ordene bliver ikke bedre – heller ikke ringere – fordi de kommer på et andet medie. Men formålet er vel, at ordene skal være alle de steder, hvor mennesker er, så de kan lade sig provokere af dem. Og det kan denne nye form måske hjælpe til, så ordene også kan møde mennesker udenfor synagogen i Nazaret, udenfor Apostelkirken.

Så de kan vække tilslutning eller protest.

En af reaktionerne på Jesu prædiken i Nazaret er deres spørgsmål: ”Er det ikke Josefs søn?”
 
Det spørgsmål har jeg altid opfattet lidt i retning af en nedvurdering: Er det ikke bare tømrerens knægt, som nu gør sig til af at være klogere end os andre?
 
Men måske er det slet ikke det, de mener. De siger det jo, mens de endnu er fyldt af begejstring. I virkeligheden er det måske et udtryk for stolthed over, at han er en af deres egne. Og netop fordi han er det, så føler de, at de gamle ord gennem Jesu prædiken er rettet særligt til dem. I dag, lige her i Nazaret er det gået i opfyldelse.

Det gode budskab til fattige, frihed og nyt syn, nådeåret kommer nu lige netop til dem. Og de har helt ret, for sådan er det jo at holde gudstjeneste, det er at høre Guds protest mod det som binder mennesker, og at møde Jesus som den, hvori Gud griber ind imod det. Og sådan var det selvfølgeligt også den dag.

Men alligevel kæntrede deres tanke lidt, fordi de gik ud fra, at de ejede ham; han var Jesus, tømrerens søn. De stod i allerførste række overfor den virkelighed, det var jo deres ret. De var tættere på det end alle andre, fordi Jesus var en af deres egne. Selvfølgeligt!
 
Men Jesus skuffer dem. Når de vil tage patent på ham og det, han kommer med fra Gud, så siger han nej.  De peger på sig selv, men Jesus peger på de andre. Han minder dem om deres bibelhistorie – hvordan Guds hjælp var gået til de fremmede. Og det er ikke kun her. Når mennesker kommer med deres privilegier, så vender han dem på hovedet. Når privilegiet er at høre til de udvalgte, så fortæller Jesus historier om dem udenfor. Når der tales om magt og rigdom, så taler Jesus om at være tjener og at være fattig. Når voksne vil være nærmere ved Jesus end børnene, så gør han børnene til forbillede.

Og sådan også her. Når hans bysbørn tager patent på hans frihedsbudskab, så taler han sådan, at de bliver vrede og forbitrede, så de slet ikke vil have med ham at gøre.

Jesus kommer med en ny virkelighed, som ikke må spærres inde i snæverhed. For det er en grænsesprængende virkelighed. Men dette grænsesprængende møder hele tiden ny snæverhed.
 
Vi kender det også i dag – nogle grupper tager måske patent på kristendommen. Eller den nationale udgave, hvor den grænsesprængende kristendom reduceres til et forsvar for danskhed.

Jesus siger nej. Hans budskab kan der ikke tages patent på. Det vil nå alle – gennem skriftruller og håndskrifter og bogtryk og digital teknik. Og først og fremmest gennem os. Vi har til opgave at lade det komme provokerende i samtale med den tid, som vi lever i. Og det gør det måske især gennem, at vi selv hører det, og sådan at det bliver livsgrundlag for os, også udenfor gudstjenestens rum.

For det at bringe budskabet videre og få det hørt, det er jo bestemt ikke blevet lettere. Tidligere kunne det bibelske budskab blive hørt i kraft af Bibelens iboende autoritet, af Bibelen som hellig skrift. Det går stort set ikke mere, nutidens mennesker bedømmer i stedet for ud fra relevans. Giver det her mening for mig og mit liv?

Man får tit det indtryk, at menneskers holdning til kristendommen udspringer af deres beskedne kendskab til den. Og så kan man ikke forvente, at de kaster sig over Bibelen, uanset hvilke up-to-date-udgaver den kommer i. Så må der være kristne mennesker, der viser kristentroens relevans.

Måske har de fået endnu mere aktualitet, de ord, som man tit – men vistnok fejlagtigt - forbinder med Frans af Assisi. Ordene lyder sådan:

Forkynd altid evangeliet, og hvis det er nødvendigt, så gør det med ord!

Ordene bliver troværdige, når de bliver til liv og handling. Hvis livet modsiger ordene, så råber livet højest. Tidligere kunne ordene blive hørt p.gr.a. deres iboende autoritet. I dag kan de det kun, hvis de bliver til liv og handling. Så er det, de får relevans.

Søndagen i dag er 1. s. i advent – et nyt kirkeår begynder, vi skal igen følge Jesu historie, historien om Gud, der bøjer sig ned til os. Og teksten om et nådeår fra Herren bliver et fortegn for det, som følger, den er kirkeårets ouverture.

Så skal vi da få opmuntring, fordi vi har hørt godt budskab til fattige, fordi vi har hørt Guds protest mod det som binder og undertrykker mennesker. At Gud vil åbne vore øjne, så vi kan se.

Vi skal høre det, og det skal blive kød og blod i vores daglige liv, at vi har hørt det budskab. Vi skal være medarbejdere på den frigørelse, som Jesus taler om er kommet til verden med ham.

Så kan evangeliet komme ud af bogruller og fine bøger og iPad-udgaver og blive levet liv. Så kan det møde nutidens mennesker, så det ikke giver plads til ligegyldighed. Men bliver noget man må forholde sig til, - i tro eller afstandstagen.

Lad os bruge det nye kirkeår i en vekselvirkning mellem at lytte til evangeliet, og i et liv bygget på det håb og for det ansvar, som det forkynder for os.

AMEN!

Læs mere

Læs teksterne til 1. søndag i advent

Læs begejstret anmeldelse fra Kristeligt Dagblad
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies