Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Da sagde han til dem: "Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!"

Matthæusevangeliet 22,21

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Peter: Peter er den mest berømte af Jesu disciple. Han siger ganske ofte det helt forkerte. Til gengæld gør hans udsagn, vi som læsere forstår, hvad teksterne gerne vil have, at vi skal forstå
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Hun gav Det Nye Testamente en chance til: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Cecilie Vestergaard Raaberg, der er teologisk medarbejder og generalsekretærens betroede sekretær i Bibelselskabet
Læs mere>  
Brevkassen: Er oversætterne løbet sur i teksten?Smør og tykmælk
I adskillige moderne bibeloversættelser oversættes det samme ord som både smør og tykmælk, men hvad er den rigtige oversættelse? Svaret findes – måske - i den gamle græske bibeloversættelse, Septuaginta, skriver adjunkt ph.d. Anne Katrine de Hemmer Gudme.
A+/a-   
Forskellige bibeloversættelser bruger "smør" og "tykmælk" om det samme ord. Hvad er mest rigtigt? Sådan spørger Hans, og professor MSO Anne Katrine de Hemmer Gudme kommer med et svar
Hvor kommer mælken fra i Det Gamle Testamente?
I Nærorienten i oldtiden var geden det mest almindelige malkedyr. Kvæg blev primært brugt som trækdyr i landbruget, og får og geder blev brugt til kød, uld og mælk. Geder giver næsten dobbelt så megen mælk som får, så der er god grund til at gå ud fra, at ’mælk’ i Det Gamle Testamente som oftest er gedemælk.

Til Bibelselskabet

Nogle mennesker sidder med deres danske eller for den sags skyld engelske bibel og føler sig helt sikre på, at der står dét, de selv læser og fortolker. Hvis man har Biblen på flere sprog, bliver man klar over, at det hele ikke er så éntydigt.

Tykmælk og smør er helt sikkert ikke det samme; men når der på nogle sprog (herunder de nordiske) tales om tykmælk i Biblen, bruger andre sprog ordet for smør. Hvad er det rigtigste?

Kan forskellen skyldes, at det i virkeligheden drejer sig om tykmælk, men at nogle kulturer og sprog ikke er fortrolige med tykmælk, så man er nødt til at nøjes med en unøjagtig oversættelse? Hvis smør er det rigtige, kunne der jo sagtens have stået dét på alle sprogene, for også de nordiske sprog kender til smør.

Venlig hilsen
Hans


********************************************************

Kære Hans

De to hebraiske ord, der i den danske 1992-oversættelse oversættes med tykmælk og mælk, eksempelvis i Første Mosebog kapitel 18, vers 8, er henholdsvis hæmah og halab. På det Gamle Testamentes tid var frisk mælk kun tilgængelig først på året, når gederne havde kid, men den friske mælk blev også hurtigt dårlig i varmen. Derfor forarbejdede man mælken, så den kunne holde sig. Det mest almindelige var at lave mælken til en form for flydende smør eller ghee, som i dag især kendes fra det indiske køkken, eller en form for ost. Osten laver man ved at lade syrnet mælk eller kærnemælk gære, hvorefter man tørrer det i små kugler, som kan holde sig længe. Når osten skal spises, blander man kuglerne med vand, så de bliver flydende igen. Ghee fremstiller man ved at kærne mælken i et gedeskind, så mælken deler sig i smørklumper og kærnemælk. Smørklumperne koges, og derefter bliver de langtidsholdbare.

Når der er tale om mælk (hebraisk: halab) i Det Gamle Testamente, kan det altså både være frisk mælk, der menes, men også forarbejdet mælk, såsom ghee eller den langtidsholdbare ost. I Første Samuelsbog kapitel 17, vers 17-18 står der i den danske oversættelse: ”Isaj sagde til sin søn David: ”Tag en efa af det ristede korn og de her ti brød til dine brødre, og skynd dig så hen i lejren til dem! Og de her ti stykker mælkeost (halab) skal du give tusindføreren.” Direkte oversat fra den hebraiske tekst står der sådan set bare ”ti skiver mælk”, men i dette tilfælde giver det rigtig god mening at forstå halab som forarbejdet mælk. I Dommerbogen kapitel 4, vers 19, hvor Jael åbner lædersækken med mælk (halab) og giver Sisera noget at drikke, skal halab til gengæld nok forstås som frisk mælk.

Grunden til, at de moderne oversættelser afviger fra hinanden, er altså, at den præcise oversættelse af det hebraiske ord hæmah er vanskelig

Men hvad så med hæmah, tykmælken? Hæmah henviser helt sikkert til en type forarbejdet mælk. Jævnfør Ordsprogene 30,33: ”For tryk på mælken (halab) giver tykmælk (hebraisk: hæmah), tryk på næsen giver blod, og tryk på vreden giver strid.” Hæmah er altså en form for syrnet eller kærnet mælk. Når hæmah og halab optræder sammen, som i Første Mosebog kapitel 18, vers 8, giver det god mening at oversætte hæmah med tykmælk (et forarbejdet mælkeprodukt) og halab med (frisk) mælk.

Og hvorfor oversættes hæmah så på nogle sprog med ”smør”? Ja, det kan være, fordi oversætterne har opfattet mælkeproduktet hæmah mere i retning af ghee end tykmælk, men forklaringen skal nok snarere hentes i den gamle græske oversættelse af Det Gamle Testamente, Septuaginta, som stammer fra det tredje århundrede f.Kr.

I Septuaginta oversættes hæmah nemlig konsekvent med det græske ord bouturon, som slet og ret betyder smør. Oversætterne af Septuaginta har enten forbundet hæmah med et smørprodukt, snarere end syrnet mælk og har derfor valgt at oversætte hæmah med bouturon, eller også har de tænkt, at deres læserskare af storbymennesker påvirket af den sofistikerede hellenistiske kultur, simpelthen bedre kunne forholde sig til smør end tykmælk, fordi tykmælk især er et produkt, der forbindes med det primitive hyrdeliv og beduintilværelsen.

Jeg tror dog mest på den første forklaring, for forskellen på land og by i antikken har ikke været så stor, at man i byen ville være fuldstændig ubekendt med et typisk landbrugsprodukt som syrnet mælk.

Grunden til at de moderne oversættelser afviger fra hinanden, er altså, at den præcise oversættelse af det hebraiske ord hæmah er vanskelig. De oversættelser, der vælger smør, hælder mod Septuagintas forståelse af ordet, hvorimod de, der vælger tykmælk og lignende betegnelser, ser bort fra Septuagintas fortolkning.

Svaret på spørgsmål er, at vi simpelthen ikke ved, hvad der er den mest rigtige oversættelse af hæmah, og derfor er der variationer i de moderne oversættelser. Hvis vi tager den gamle græske oversættelse, Septuagintas, tekstudgave som et troværdigt vidne til traditionen, så er smør nok trods alt det mest korrekte.

Med venlig hilsen
Anne Katrine de Hemmer Gudme


Anne Katrine de Hemmer Gudme er ph.d. og adjunkt ved Teologisk Fakultet på Københavns Universitet. Se hendes andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Køb Gads Bibelleksikon og lær mere om Bibelen og dens tid.

Lær mere om, hvordan man oversætter Bibelen.

Støt Bibelselskabets arbejde med at realisere bibeloversættelser i hele verden.
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies