Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Med munden ødelægger den gudløse sin næste, men ved de retfærdiges kundskab udfries man.

Ordsprogenes Bog 11,9

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Job: Jobs Bog i Det Gamle Testamente er en fortælling om nogle vigtige og evigt aktuelle temaer i menneskelivet. Den handler nemlig om skyld, lidelse, fællesskaber og om forskellen på Gud og mennesker
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Også de ting, som er svære at forstå, kan vi sagtens læse for børn": Klaus Højgaard Laursen har en stor passion for at formidle Bibelen gennem recitation, og han optræder ofte med "Bibelen Live" i blandt andet kirker og missionshuse landet over. Her svarer han på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Brevkassen: Hvem har lavet krydshenvisningerne i Bibelen?Chr. den 4.s Bibel fra 1647
Allerede i 1647, da Christian den fjerdes Bibel udkom, havde krydshenvisninger mellem de forskellige bibelskrifter været i brug i Danmark i ca. 60 år. En krydshenvisning er en note i bibeltekstens margen, som peger på et andet sted i Bibelen, hvor den samme tekst eller teologiske tankerække også findes. Illustration: Foto af opslag i Christian den fjerdes Bibel.
A+/a-   
Jakob vil gerne vide, hvem der står bag krydshenvisningerne i Bibelen, og ph.d.-studerende Kasper Dalgaard hjælper med et svar
Hvad er krydshenvisninger?

Krydshenvisninger er de noter til bibelteksten, der findes i mange moderne Bibler. De skal hjælpe læseren ved at pege på steder i Bibelen, hvor den samme historie eller grundidé bliver gennemgået. Et eksempel er Matthæusevangeliet 15,32-39, som beskriver bespisningen af de fire tusind. I marginen til denne tekst henviser en note til Markusevangeliet 8,1-10, der fortæller den samme historie.

Hej!

Hvor kommer krydshenvisningerne i Bibelen fra? Er dette nogle som var med i de bibelske skrifter fra starten, eller er det nogle som oversætterne/dem, som står bag Bibelen, har tilføjet?.

Hvis dette er tilfældet, vil henvisningerne så ikke også henvise til lignende bibelvers, efter forståelse/fortolkningen hos dem, som har lavet dem?

MVH. Jakob

********************************

Kære Jakob,

Mange tak for spørgsmålet!

Nej, krydshenvisninger, som vi kender dem fra marginen af moderne Bibler, findes ikke i de ældste manuskripter. I det hele taget er de oprindelige skrifter meget forvirrende læsning. Hvis man ser på de ældste udgaver af Det Nye Testamente (f.eks. Codex Sinaiticus, som der er nogle smukke billeder af på internettet) er disse manuskripter – udover at de er skrevet udelukkende med store bogstaver og helt mangler mellemrum – hverken inddelt i kapitler eller vers.

Dette hjælper selvfølgelig ikke på læsevenligheden, og det var først efterhånden som udgivelserne af Bibelen begyndte at henvende sig til 'almindelige' mennesker, at disse inddelinger blev foretaget. Vi skylder primært denne øgede læsevenlighed  til Stephen Langton, som i 13. århundrede inddelte Bibelen i kapitler, og til Robert Estienne, som i det 16. århundrede delte kapitlerne i vers.

Hvornår krydshenvisninger begynder at dukke op, er vanskeligere at præcisere, men vi ved, at der hurtigt efter Estiennes inddeling i vers begyndte at fremkomme bibeludgivelser med henvisninger. Engelske og tyske bibler fra det 16. århundrede har henvisninger, om end ikke særlig mange, og ligeledes i Frederik IIs Bibel fra 1589 finder vi henvisninger indføjet. Men fænomenet greb hurtigt om sig og nåede et antal af henvisninger, der er næsten ufatteligt – f.eks. påstår Wilsons Bibel fra 1785, at den indeholder ikke mindre end 66.955 henvisninger for både Det Gamle og Det Nye Testamente. Hvis vi kun tæller henvisningerne i Det Nye Testamente drejer det sig om ca. 20.000 styk!

Så langt så godt, om hvornår krydshenvisningerne opstod, men vi må hellere her nævne, at der jo også findes henvisninger inde i selve de bibelske tekster. Dog er disse (netop fordi der ikke var kapitel- og versinddelinger, da de blev skrevet) ofte ganske upræcise – f.eks. spørger Jesus ifølge Markusevangeliet 12,26, om ikke modstanderne har læst i Moses' Bog i stykket om tornebusken. Dette er en henvisning, men langt fra så tydelig som den henvisning, vi finder i en moderne bibels margen – nemlig Anden Mosebog kapitel 3, vers 6 og vers 15-16 (2 Mos 3,6.15-16). Det svarer til, at vi her i stedet for at skrive Markusevangeliet 12,26 henviser til "Markus' Bog i stykket om diskussionen om ægteskab og opstandelse". Ligeledes hjælper det vældigt på læsevenligheden, at der i Markusevangeliet 12,10-11, hvor der står, at Jesus sagde "Har I ikke læst dette skriftord", i margenen er tilføjet en note om, at det i dette tilfælde drejer sig om et citat fra salme 118,22-23. 

Så henvisningerne, som vi kender dem fra moderne udgaver af Bibelen, blev først indført i det 16. århundrede af velmenende udgivere af teksten for at styrke læsevenligheden og forståelsen af teksten. Det bringer os til anden halvdel af dit spørgsmål, nemlig hvorvidt disse henvisninger ikke afspejler udgiverens eller tekstredaktørens holdning til passagen og dens forståelse. 

Der er tre muligheder med hensyn til denne type henvisninger: 

1) De udelades helt, hvormed læseren lades alene om at indse, at det lige er fx Salme 118,22-23, som bibelteksten hentyder til. 

2) Man medtager alle tænkelige referencer, hvorved teksten nærmest drukner i henvisninger, som med den føromtalte Wilsons Bibel og dens ca. 67.000 henvisninger. 

3) Den tilbageværende mulighed er, at man i et forsøg på at styrke læsevenligheden supplerer teksten med henvisninger, der gør læseren opmærksom på, at Markusevangeliets forfatter i kapitel 12, vers 10-11 sandsynligvis henviser til Salme 118. 

Dette er jo, i sagens natur, ikke altid tydeligt og vil i givet fald ofte være en fortolkning og dermed også indebære en risiko for fejlinformation. Her gælder det så om for læseren, som det altid gør med læsning af Bibelen, selv at undersøge de henvisninger, teksten er forsynet med, samtidig med at man danner sig sit eget billede af tekstens formål, gerne ved hjælp af en kommentar til det bibelske skrift, man har kastet sig over. Jo mere man ved om skriftets formål, jo nemmere er det at vurdere de henvisninger, der ikke drejer sig om direkte citater, men derimod henviser til andre steder i Bibelen der, i hvert fald i tekstredaktørens opfattelse, har et lignende teologisk indhold.

Med venlig hilsen
Kasper Dalgaard

Kasper Dalgaard er ph.d.-studerende ved Københavns Universitet. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Der er stadig et væld af krydshenvisninger i Bibelselskabets bibeludgaver. Køb dem her.

Læs om nyt fund af verdens ældste bevarede bibelrulle.

Læs flere spørgsmål og svar om Bibelen her.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies