Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse.

Ordsprogenes Bog 15,4

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Thomas: Thomas er en af Jesus’ 12 disciple og mest kendt fra Johannesevangeliet. Den fortælling har gjort, at han ofte kaldes for Thomas Tvivleren, Den Tvivlende Thomas eller Den Vantro Thomas. Han vil nemlig ikke tro på, at Jesus er stået op fra de døde, før han selv har set det med egne øjne
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Auken: Gud vil stadig hjælpe mig: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Sarah Auken, sognepræst i Kokkedal Kirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
Brevkassen: Hvorfor bliver de rige først budt til festmåltid?Hvorfor bliver de rige budt først til festmiddag? Foto: James Clear.
Lukasevangeliets forfatter understreger en pointe overfor de velhavere, der dominerede hans menighed, når han lader manden invitere de rige først til sit festmåltid. De skal tænke over deres prioriteringer og også gå rigmanden i bedene og være gæstfri og gavmilde overfor de fattige, skriver Lise Marie Ranum, cand.theol. og MA i moderne teologi. Foto: James Clear.
A+/a-   
Kaj vil gerne blive klogere på den kendte lignelse, og sognepræst Lise Marie Ranum giver et svar
Hvor står historien?

Lignelsen om ’Det store festmåltid’ står i Lukasevangeliet kapitel 14, vers 16-24. Også forfatteren til Matthæusevangeliet præsenterer en variant af historien (i kapitel 22, vers 1-14), men her er fokus ikke på rigdom og fattigdom.

Gode svarer!

Hvorfor startede indbyderen med at indbyde sine rige venner først til at deltage i festmåltidet?

Med venlig hilsen
Kaj V.

********************************

Kære Kaj!

Forvirring, forundring og en hel del forargelse. Det har historien om den festglade rigmand, der indbyder en masse mennesker til et overdådigt festmåltid, men på selve festdagen bliver mødt med lutter undskyldninger og afbud, altid vakt. Nogle har fokuseret på de selvoptagede indbudte, der ikke synes, de har spor tid til at feste, fordi de har frygteligt travlt med deres nyerhvervelser (det er nyerhvervelserne, der får os til at slutte, at de er rige. Ret beset melder historien ikke noget om den sag!). Andre har især bidt mærke i rigmandens handlekraftige reaktion på afvisningerne. Han nøjes nemlig ikke med at blive ond i sulet og hænge med hovedet, men sender, efter at ha’ sundet sig, simpelthen bud efter et nyt hold gæster, der adskiller sig fra det første ved at være nogle værre udskud. De er fattige, handicappede og hjemløse, og ejer derfor tilsyneladende ingenting, der hindrer dem i at takke ja til en omgang fest og farver…          

Det snusfornuftige svar på dit gode spørgsmål er ligetil. Snusfornuften vil bemærke, at rigmandens omgangskreds selvfølgelig tilhører nogenlunde samme socialgruppe som ham selv, og at det da kun er naturligt, at han i første omgang inviterer venner og bekendte. Men sådan et snusfornuftigt svar er altså mildest talt lidt for letkøbt. Når Jesus fortæller en historie, er der altid meget mere på færde og på spil! Jesus forsøger igen og igen med sine små historier at sætte ord og billeder på størrelser, som hverken ord eller billeder dybest set kan rumme - nemlig Gud, og Guds rige især. Det er ikke for ingenting, vi kalder historierne ”lignelser”. De ligner, men man kan ikke ’oversætte’ dem håndfast uden at gøre vold på dem. 

Når det er sagt, så trænger de kritiske spørgsmål sig alligevel ofte på i en fart. Lignelsen om rigmanden og festmåltidet er et godt eksempel. For hvis rigmanden er et billede på Gud og festmåltidet et billede på Guds rige, hvorfor i alverden inviterer Gud så i første omgang kun priviligerede, velhavende mennesker? Og hvad skal vi slutte, når det første hold indbudte hurtigt viser sig at være selvoptagede og blinde for den gave, de får tilbudt? Forsøger Jesus at fortælle os, at kristendommen udelukkende er for de socialt marginaliserede; fattige, handicappede og hjemløse?  Er historiens morale den, at rigdom slet og ret er af det onde?

Der er særligt ét forhold, vi er nødt til at gøre os klart, før vi svarer: Vi må ikke glemme mellemmanden! Det er som bekendt ikke Jesus selv, der har skrevet historien ned, men i det her tilfælde Lukasevangeliets forfatter. Og han har uden tvivl bedrevet et vist ’spin’ på den. Lukasevangeliet har nemlig på mange måder et bemærkelsesværdigt forhold til netop rigdom.  

Lukasevangeliets forfatter har i det hele taget et særligt blik for de marginaliserede og socialt udsatte grupper i datidens samfund (kvinderne og de fattige især). Man kunne forestille sig, at forklaringen var den, at han selv var fattig og marginaliseret, og primært skrev til andre i samme båd, men det er ikke tilfældet. Tværtimod er Lukasevangeliet med al sandsynlighed skrevet til en menighed, der har rummet mange velhavende mennesker. Og meget taler for, at rigtigt meget i evangeliet er møntet på dem især. Holdningen til penge og rigdom er altså ikke - selvom det mange steder kan se sådan ud! - entydigt negativ. På den ene side er rigdom af det onde, fordi den så let flytter fokus fra det egentlige. På den anden side fordømmes rigdommen ikke. De rige skal i Lukasevangeliets forfatters øjne ikke smide deres formue i toilettet, men simpelthen lære at bruge den rigtigt – til gavn for alle i menigheden!

Når Lukasevangeliets forfatter lader lignelsens rigmand invitere sine priviligerede venner først, kan det altså meget vel være for at understrege en pointe overfor de velhavere, der dominerede hans menighed. De bliver kraftigt opfordret til at tænke over deres prioriteringer – og indirekte tilskyndet til at gå rigmanden i bedene og være gæstfri og gavmilde overfor dem, de ellers ikke er vant til at lege med.   

At Lukasevangeliets forfatter har haft sin menigheds bedsteborgerskab i tankerne, udelukker selvfølgelig ikke, at vi alle – uanset vores bankbogs tykkelse, samfundsplacering, køn, seksuel observans, etnicitet etc. – kan læse historien og føle, at den taler direkte til os. I en forstand er vi alle sammen priviligerede og velbjærgede. Vi har nemlig alle sammen fået livet i fødselsgave. Og vi bliver dagligt indbudt til fest!   

Venlig hilsen
Lise Marie Ranum

Lise Marie Ranum er cand.theol. og MA i morderne systematisk teologi fra Oxford University og sognepræst i Seden-Åsum. Se hendes andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Hvad siger Bibelen ellers om forholdet mellem rig og fattig i Bibelen?

Køb tidligere biskop Søren Lodberg Hvas' bog om Jesus' lignelser her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies