Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Med munden ødelægger den gudløse sin næste, men ved de retfærdiges kundskab udfries man.

Ordsprogenes Bog 11,9

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Esajas: Esajas er en profet fra det Gamle Testamente, som i den grad måtte lide for sit kald. Det fortælles nemlig, at han fik sine læber renset med gloende kul. Esajas Bog’ er den bog fra Det Gamle Testamente, som har givet flest tekster til Folkekirkens gudstjeneste
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bestseller-forfatter: "Gud blev min fortrolige": Som barn skrev forfatter Pia Fris Laneth beskeder og ønsker til Gud, som hun stak ind i revnerne mellem murstenene på sit værelse. Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Tilføjelse B: Azarjas bøn og De tre mænds lovsang (til Dan 3,23)

Azarjas bøn, da han sammen med sine to venner er kastet i ovnen

v1  [24] De tre mænd gik omkring i flammerne, mens de lovsang Gud og priste Herren. v2  [25] Og Azarja stod stille og bad; midt i ilden åbnede han munden og sagde:
       v3  [26] Lovet og priset være du, Herre, vore fædres Gud,
      æret være dit navn til evig tid;
       v4  [27] for du er retfærdig i alt, hvad du har gjort,
      alle dine gerninger er sande, dine veje er rette,
      og alle dine afgørelser er sandhed.
       v5  [28] Du har fældet retfærdige domme
      i alt, hvad du har bragt over os
      og over vore fædres hellige by, Jerusalem;
      ja, med sandhed og ret har du bragt alt dette over os
      for vore synders skyld.
       v6  [29] For vi har syndet og handlet ugudeligt ved at vige fra dig,
      ja, vi har syndet på alle måder.
       v7  [30] Dine bud har vi ikke adlydt,
      vi har ikke holdt dem, og vi har ikke gjort,
      som du befalede os, for at det skulle gå os godt.
       v8  [31] Alt, hvad du har bragt over os, alt, hvad du har gjort mod os,
      hviler på en retfærdig dom.
       v9  [32] Du har overgivet os i lovløse, hadefulde og oprørske fjenders magt
      og til en uretfærdig konge, den mest ondsindede på hele jorden.


       v10  [33] Nu kan vi ikke engang åbne munden,
      skam og skændsel er kommet over dine tjenere og dem, der dyrker dig.
       v11  [34] For dit navns skyld må du ikke prisgive os fuldstændigt
      og ikke bryde din pagt.
       v12  [35] Tag ikke din barmhjertighed fra os
      for Abrahams, din vens, skyld,
      for Isaks, din tjeners, skyld
      og for Israels, din helliges, skyld;
       v13  [36] dem lovede du,
      at du ville gøre deres efterkommere så talrige som himlens stjerner
      og som sandet ved havets bred.
       v14  [37] Men vi er blevet det mindste af alle folk, Herre,
      for vore synders skyld er vi i dag de ubetydeligste på hele jorden.
       v15  [38] Nu er der ingen fyrste, profet eller leder,
      der er hverken brændoffer, slagtoffer, afgrødeoffer eller røgelsesoffer,
      vi har ikke noget sted, hvor vi kan bringe ofre til dig og finde barmhjertighed.
       v16  [39] Men tag nådigt imod os, når vi kommer med sønderbrudt sjæl og sønderknust ånd,
       v17  [40] som om vi kom med brændofre af væddere og tyre,
      med titusinder af fede lam.
      Sådan skal vort offer til dig i dag være,
      at vi er fuldt og helt med dig,
      for de, der stoler på dig, bliver ikke til skamme.


       v18  [41] Nu følger vi dig af hele vort hjerte, vi frygter dig
      og søger dit ansigt;
       v19  [42] gør os da ikke til skamme,
      men vis os mildhed og stor barmhjertighed.
       v20  [43] Udfri os, du som gør undere,
      og giv dit navn ære, Herre;
       v21  [44] men lad alle, som tilføjer dine tjenere ondt, stå med skammen,
      lad dem blive beskæmmet, berøvet al deres magt,
      lad deres kraft blive knust.
       v22  [45] Lad dem vide, at du er Herren, den eneste Gud,
      æret over hele verden.

v23  [46] Kongens tjenere, som havde kastet dem i ovnen, blev ved med at fyre med jordolie, tjære, blår og kvas. v24  [47] Flammen stod niogfyrre alen op fra ovnen, v25  [48] og den slog ud, og dem, den kunne nå af kaldæerne omkring ovnen, brændte den ihjel. v26  [49] Men Herrens engel var steget ned i ovnen sammen med Azarja og hans venner, og han drev nu ildens flammer ud af den v27  [50] og gjorde det så svalt derinde, som om en dugfrisk vind var blæst igennem den. Ilden rørte dem overhovedet ikke; den voldte dem hverken smerte eller fortræd.

De tre mænds lovsang

v28  [51] Da begyndte de tre mænd i ovnen, som med én mund, at lovsynge og ære og prise Gud:


       v29  [52] Lovet være du, Herre, vore fædres Gud,
      lovprist og ophøjet til evig tid;
      lovet være dit hellige og herlige navn,
      højt lovprist og ophøjet til evig tid.
       v30  [53] Lovet være du i dit hellige og herlige tempel,
      højt lovsunget og æret til evig tid.
       v31  [54] Lovet være du, som tronende på keruber ser ned i dybet,
      lovprist og ophøjet til evig tid.
       v32  [55] Lovet være du på din kongetrone,
      højt lovsunget og ophøjet til evig tid.
       v33  [56] Lovet være du i himmelhvælvingen,
      lovsunget og æret til evig tid.


       v34  [57] Pris Herren, alle I Herrens værker,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v35  [58] Pris Herren, I himle,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v36  [59] Pris Herren, I Herrens engle,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v37  [60] Pris Herren, alle vande oppe over himlen,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v38  [61] Pris Herren, hele hans hær,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v39  [62] Pris Herren, sol og måne,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v40  [63] Pris Herren, himlens stjerner,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v41  [64] Pris Herren, al regn og dug,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v42  [65] Pris Herren, alle vinde,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v43  [66] Pris Herren, ild og glød,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v44  [67] Pris Herren, kulde og hede,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v45  [68] Pris Herren, dugdråber og snefnug,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v46  [71] Pris Herren, nætter og dage,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v47  [72] Pris Herren, lys og mørke,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v48  [69] Pris Herren, frost og kulde,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v49  [70] Pris Herren, rim og sne,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v50  [73] Pris Herren, lyn og skyer,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.


       v51  [74] Pris Herren, du jord,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v52  [75] Pris Herren, bjerge og høje,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v53  [76] Pris Herren, alt hvad der vokser på jorden,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v54  [78] Pris Herren, have og floder,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v55  [77] Pris Herren, I kilder,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v56  [79] Pris Herren, havdyr og alt hvad der rører sig i vandet,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v57  [80] Pris Herren, alle himlens fugle,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v58  [81] Pris Herren, alle vilde dyr og alt kvæg,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.


       v59  [82] Pris Herren, I mennesker,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v60  [83] Pris Herren, Israel,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v61  [84] Pris Herren, I præster,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v62  [85] Pris Herren, I tjenere,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v63  [86] Pris Herren, I retfærdiges ånder og sjæle,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v64  [87] Pris Herren, I hellige og ydmyge af hjertet,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
       v65  [88] Pris Herren, Hananja, Azarja og Mishael,
      lovsyng og ophøj ham til evig tid.
      For han har udfriet os fra dødsriget og frelst os fra dødens magt;
      han har reddet os ud af den brændende ovns flammer
      og reddet os ud af ilden.


       v66  [89] Tak Herren, for han er god,
      hans trofasthed varer til evig tid.
       v67  [90] Pris gudernes Gud, alle I der frygter Herren,
      lovsyng og tak ham, for hans trofasthed varer til evig tid.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies